לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :
  1. הכנת נוסח מודעה בעיתון – כוללת: מהות המכרז (לדוגמה: מכירת רכב), היכן ניתן להשיג את מסמכי המכרז (מעבר למודעה), היכן ומתי ניתן להגיש את המכרז.ר' תקנה 15 לתקנות חובת מכרזים.
  2. הכנת "סט" של מסמכי המכרז הכולל בד"כ:(א)      "הזמנה להציע הצעות" – כוללת את כל הסעיפים הרלבנטים לארגון תהליך המכרז כגון: תנאי הסף, אילו מסמכים יש לצרף (ערבות בנקאית, צ'ק וכו), פרטים לגבי התחרות, עד מתי והיכן יש להגיש את ההצעות, קיום סיור מציעים פוטנציאליים;(ב)      טופס הצעה – טופס שניתן למציעים כדי שימלאו בו את הצעתם על-פי הסטנדרט שנקבע על-ידי יוזם המכרז;(ג)       טופס החוזה .
  1. הגשת ההצעות ושלשולן בתיבת המכרזים במועד מסוים.
  2. וועדת מכרזים מתכנסת במועד מסוים בו נפתחות המעטפות תוך רישום מדויק בפרוטוקול של תוכן ההצעות.
  3. הכרזה על זוכה ושליחת מכתב / הודעה טלפונית על הזכיה ועל ההפסד למתמודדים האחרים.
  4. מימוש העסקה.

הגדרת מכרז: ניהול משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה רשות (ציבורית) בדרך של תחרות מאורגנת, שוויונית ויעילה.מקורות דיני המכרזים

מקורות מהותיים:

1.  המשפט הציבורי/מינהלי

2.  המשפט הפרטי החוזי

מקורות צורניים:

1.  חקיקה:

     (א)  חוק חובת מכרזים +תקנות

     (ב) פקודת העיריות + תקנות

2.  פסיקה.מקורות מהותיים

כאשר רשות ציבורית חלה עליה "דואליות נורמטיבית" – חלות עליה נורמות של המשפט הציבורי ונורמות של דיני החוזים כאחד. במקרה של סתירה בין נורמות, גוברות הנורמות של המשפט הציבורי.

דוגמה I : רשות ציבורית שהוציאה מכרז על נושא שאינו בסמכותה – במקרה כזה המכרז, גם אם הושלם, בטל מעיקרו.

דוגמה II : במהלך משא ומתן צד מבקש לדעת פרטים מסוימים – ייתכן שמבחינת חובת הגילוי הכלולה בחובת תום הלב לפי סעיף 12 לחוק החוזים, אין על היוזם של המכרז לגלות פרט זה, אולם אם מבחינת חובת הגילוי של רשות ציבורית, הרשות חייבת לתת פרטים אלו, אזי חובת הגילוי הציבורית גוברת.נורמות של המשפט הציבורי

סמכות : כל גוף ציבורי חייב להראות הסמכה בחוק כדי לפעול.

פרוצדורה: זכות טיעון, זכות עיון, חובה לפעול על בסיס ראייתי

מהות : העקרונות לפיהם בוחנים את שיקול הדעת לגופו. לדוגמה: גם אם החלטה מינהלית התקבלה לפי כללי הסמכות והפרוצדורה יש לבחון האם ההחלטה המינהלית הייתה שוויונית ונעדרת אפליה, נובעת משיקולים רלבנטיים, סבירות ומידתיות.

המשמעות שמשפט ציבורי חל על מכרז ציבורי היא שרשות ציבורית המוציאה מכרז חייבת לעמוד בכל המבחנים המצוינים למעלה, שאחרת, פעולתה אינה תקפה והדבר יכול להגיע כדי בטלות מוחלטת של הפעולה.איפה משתלב המכרז בתבניות המשפטיות של דיני חוזים?

ההליך המכרזי הוא הליך טרום חוזי, שכן מדובר במבוא לכריתתו של חוזה – משא ומתן לקראת כריתת חוזה. בשלב הטרום חוזי יחול סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), לפיו יש לנהל משא ומתן לקראת כריתת חוזה בתום לב.מהן השלכות עקרון תום הלב על תהליך המכרז?

          גילוי נאות;

          ניהול משא ומתן מתוך כוונה אמיתית;

          איסור על "מכרז תפור";

          מקנה עילת תביעה נוספת;

          משפיע על הסעדים שניתן לזכות בהם;שלב ההזמנה להציע הצעות בהליכי המכרז

הזמנה להציע הצעות היא למעשה מסירת מסמכי המכרז למתמודדים הפוטנציאליים.מתי יש הצעה?

עם שלשול ההצעה לתיבת המכרזים בזמן המיועד לכך.

הצעה משתכללת ביום מועד ההגשה האחרון או שזו הצעה שניתן לחזור ממנה עד למועד ההגשה האחרון.מתי יש קיבול?

אופציות:

          כשחותמים על החוזה.

          כשנשלחת הודעה על הזכיה עם קבלתה.

          כאשר הוועדה מכריזה על הזוכה בטרם ההודעה לזוכה.

המקובל הוא שהקיבול הוא בעת מסירת ההודעה על הזכיה לזוכה.מה קורה עם ההצעות המפסידות?

לפי סעיף 4(1) לחוק החוזים, הצעה פוקעת בדחייתה או בעבור המועד לקיבולה. עקרון זה אינו חל בדיני מכרזים.

מתי הצעה פוקעת? האם יש לערוך מכרז חדש אם נניח שהזוכה בסוף לא מקיים את החוזה?

המפסיד המבקש לערער או לפנות לבית המשפט חייב להשאיר את ההצעה בתוקף (על-ידי כך שלא יקבל את ההודעה על ההפסד במכרז, על-ידי השארת הערבות הבנקאית אצל המזמין ועשיית ככל הנדרש (כולל בהתנהגות) שלא ישתמע מזה שההצעה פקעה.

ישנם מספר פסקי דין ומאמר של זמיר המדברים על כך שמכרז אינו משא ומתן לקראת חוזה אלא חוזה נספח או חוזה מכללא. ההשלכות הן שהזמנה להציע הצעות היא למעשה הצעה, וההצעה היא למעשה קיבול.

מקורות  המדינה ותאגידים ממשלתייםרשויות מקומיות
מקורות צורניים          חוק חובת מכרזים
         תקנות חובת המכרזים
          תקנות חובת מכרזים (העדפת תוצאת הארץ ושת"פ עסקי)
          תקנות חובת מכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון)
          תקנות חובת מכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית)           תכ"מ – תקנון כספים ומשק של החשב הכללי במשרד האוצר
          סעיפים 197 ו-198 לפקודת העיריות           תקנות העיריות (מכרזים)
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן