לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

שרות המבחן לנוער – תפקידו וחשיבות הקשר איתו

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.
מחלקת משפט פלילי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי
, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.
המחלקה הפליליתכוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : שרות המבחן לנוער כפי שיוסבר להלן :

שירות המבחן לנוער (שמ"ל) הינו שירות טיפולי-סוציאלי סמכותי אשר שייך למשרד הרווחה.
תפקידו של שירות המבחן לנוער הוא : טיפול בקטינים עוברי חוק וחקירות ילדים עד גיל 14 המעורבים כקורבנות, עדים או חשודים בעבירות מין וכקורבנות או עדים לאלימות הורית.
לשירות המבחן לנוער, מופנים חשודים בביצוע עבירות פליליות, בשלבים שונים של ההליך הפלילי, כגון: בתום החקירה המשטרתית, במסגרת בחינת בקשה לסגור תיק ולהימנע מהגשת כתב אישום, במסגרת בחינת בקשה לבטל כתב אישום, במסגרת בקשה ליועמ"ש לעכב הליכים ובמסגרת הליך משפטי בפני בית משפט לנוער.
שירות המבחן לנוער עורך חקירה אודות מצבו הנפשי, גופני, חינוכי והמשפחתי של הקטין המופנה אליו ועל יסוד חקירתו הוא מגיש את המלצתו למשטרה, לפרקליטות או לבית המשפט.
המלצת שירות המבחן לנוער (תסקיר) הינה גורם משמעותי בהחלטת הרשות בעניינו של הקטין – אולם המדובר בגורם ממליץ בלבד.


חשוב לציין כי כאשר המדובר בקטין שטרם מלאו לו 13 שנים, הרי שאין להעמידו לדין אלא לאחר התייעצות עם קצין מבחן.
לפגישה עם קצין המבחן, אשר הינם מקצועיים ומנוסים, יש להתכונן ולהופיע עם מסמכים רלוונטיים שיכולים ללמד על טיבו של הקטין וכן עם יחס נכון וראוי להליך בכללותו.

בית המשפט לנוער נעזר בהליך הפלילי בשירות המבחן לנוער, שהינו ידו הארוכה בטיפול ושיקום בני נוער שהסתבכו בפלילים.

 שירות המבחן לנוער ממלא תפקיד חיוני מאין כמוהו במערכת המשפטית והסוציאלית. הוא מהווה זרוע הממלאת תפקיד שהוא כפול. מחד גיסא, ייעוץ לבתי המשפט באשר לחשוד ולנאשם בשלבים השונים של הטיפול בו, וכיום גם באשר לנפגעי עבירה. הוא מהווה עיניים, אוזניים וגם קול הלב לבתי המשפט בבואם להחליט בדבר מעצר או עונש, גם אם לא תמיד מתקבלת דעתם, ומאידך גיסא, היותם של שירות המבחן גורם טיפולי ומעקבי חשוב באשר לחשודים, לנאשמים ולמי שמרצים או ריצוי עונשם.

כאשר מדובר בעבריינים קטינים, מדיניות הענישה מחייבת מלכתחילה את בית המשפט להקנות משקל מכריע ודומיננטי לשיקול השיקום. לכן, בהליך שבו שיקולי השיקום והטיפול הם באופן אינהרנטי לב ליבו של העניין, יש לתת משקל יתר להמלצות אנשי המקצוע מהדיסציפלינה הטיפולית. הגם שתסקירי שירות המבחן הינם בגדר המלצה בלבד שאינה מחייבת את בית המשפט, בעניינם של קטינים אל לו לבית המשפט לסטות מהמלצות שירות המבחן כאשר יש בנמצא אופק שיקומי, אלא מטעמים כבדי משקל. קביעה זאת נכונה במיוחד מקום שבו המלצות שירות המבחן עולות בקנה אחד עם רף הענישה המקובל בעבירות בעלות אופי דומה. בהתאם לכך, סבורני כי עלינו לאמץ כלל מנחה לפיו כל אימת שמדובר בגזירת דינם של קטינים יש לתת משנה תוקף להמלצות שירות המבחן, זאת מבלי שתוגבל סמכותו של בית המשפט לדחות את ההמלצות בהתקיים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

שירות מבחן לנוער הוא שרות של משרד הרווחה, קציני המבחן הם עובדים סוציאליים מטעם המדינה ואינם קשורים לרשות העירונית.

המופנים לשירות המבחן לנוער הם קטינים מגיל אחריות פלילית (גיל 12) ועד גיל 18 אשר, חשודים כי ביצעו עבירה על החוק ונחקרו ע"י המשטרה.

הפניית הקטין נקלטת בשירות המבחן אשר מחולק ל-3 יחידות: יחידת הקלט, יחידת הטיפול ויחידת המעצרים.

         א.         יחידת הקלט– ביחידת הקלט הנער והוריו מוזמנים למפגש ראשוני עם קצינת המבחן. במפגש זה משוחחים ביחד על מעשה העבירה, המפורט בהפניית המשטרה וזוהי הזדמנות עבור הנער לספר את גרסתו, בין אם המדובר בהודאה או בהכחשה, באווירה נינוחה ומאפשרת.  בנוסף, הנער והוריו יישאלו שאלות נוספות, אשר יעזרו לקצין המבחן להתרשם ממצבו של הקטין ומשפחתו. למשל, התפתחות וילדות, תפקודו בביה"ס, תחומי עניין, משפחה ואירועים חריגים. המפגשים ביחידת הקלט מוגבלים למפגש אחד עד ארבעה, שבמהלכם על קצין המבחן להכיר את הנער ולאבחן האם הוא זקוק לעזרה, איזה סוג של עזרה והאם הוא נמצא בסיכון להתדרדרות ולעבריינות חוזרת. בתום תקופת האבחון, על קצין המבחן להגיש למשטרה את המלצותיו בדבר סגירת התיק.המלצותיו של קצין המבחן מושתתות על חומרת העבירה,הודאת הקטין, לקיחת אחריות על מעשיו והבעת חרטה כנה, כמו גם מידת שיתוף הפעולה של הקטין והתגייסות המשפחה, הן מבחינת ראיית מעשה העבירה, אך גם ביישום המלצות קצין המבחן וביצוע התוכנית הטיפולית במידה והוצעה כזו.יהיו מקרים שקצין המבחן ימליץ על תוכנית טיפולית שתצריך הפניית הנער ליחידת הטיפול.

         ב.         יחידת הטיפול  ליחידת הטיפול מועברים הנערים אשר זקוקים לקשר סמכותי עם שרות מבחן או לקשר טיפולי ומעקב המצריכים זמן ממושך יותר. הסיבות הקובעות את תקופת הקשר יכולות להיות מגוונות, לדוגמא הליכים משפטיים ממושכים, או הצורך בבחינת הנער במשך תקופת ניסיון. בעבירות סמים יש צורך בטיפול ומעקב של בדיקות שתן, מעצרי בית ממושכים,  השמה חוץ ביתית. פעמים רבות, הטיפול יוכל להתקיים במסגרות חיצוניות קהילתיות כמו קידום נוער, בריאות נפש או במסגרות חיצוניות פרטיות כגון, מטפלים פרטיים אך תמיד זה יהיה תחת מעקב ופיקוח של קצין המבחן. המעבר ליחידת הטיפול אינו הורס את האפשרות שהתיק הפלילי של הנער ייסגר, אלא להפך. במקרים מסוימים, הוא מאפשר לנער להוכיח את רצינות כוונותיו בדבר השינוי. המלצת קצין המבחן לרשויות הופכת למשכנעת ובעלת אמינות רבה יותר גם לספקנים שמבין אנשי החוק. 

          ג.          יחידת המעצרים – במידה ויוחלט על ידי המשטרה להעמיד את הקטין לדין, יהיה על קצין המבחן להגיש את המלצותיו לבית המשפט באמצעות תסקיר.

התסקיר – זהו דיווח כתוב של קצין המבחן אשר מופנה לבית המשפט. בדיווח זה, קצין המבחן מתאר ונותן רקע  אודות הנער ומשפחתו, אך בעיקר מתמקד בתפקודו של הנער, בקשר הטיפולי ושיתוף הפעולה עם קצין המבחן, במידה ויש שינויי התנהגות כלשהם לחיוב ולשלילה והערכת מצב של סיכוי וסיכון לשיקום,  או להתדרדרות למצבי סיכון נוספים לעצמו  ו/או לחברה. בסוף התסקיר, קצין המבחן נותן את המלצותיו הטיפוליות. במקרים קשים של חוסר שיתוף פעולה או המשך ביצוע עבירות נוספות, יכתוב לקצין המבחן לבית המשפט כי אין בידו המלצות טיפוליות, והמשמעות היא כי בית המשפט יתבקש להשתמש בסמכותו העונשית וההרתעתית ולא בסמכותו הטיפולית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן