לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

קצבת ניידות היא קצבה חודשית המשולמת למוגבל בניידות עבור הוצאות הניידות שלו, בין שיש ברשותו ובבעלותו רכב ובין שאין. קצבת הניידות נועדה לסייע למוגבל בניידות להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים.

זכאות לקצבת ניידות

על מנת להיות זכאי לקצבת ניידות, יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • להיות תושב ישראל.
 • להיות מוגבל בניידות ברמה של 40% לפחות.
 • להחזיק ברישיון נהיגה בר תוקף או להיות מורשה לנהוג ברכב של מוגבל בניידות.

שיעורי קצבת ניידות

שיעורי קצבת הניידות מתעדכנים מדי שנה בהתאם להתייקרויות בביטוח רכב, במחירי הדלק ובמחירי התיקונים והאחזקה.

נכון לחודש נובמבר 2023, שיעורי קצבת הניידות הם כדלקמן:

 • בעל רכב
  • 40%-60% נכות: 1,631 ש"ח לחודש
  • 61%-80% נכות: 2,006 ש"ח לחודש
  • 81%-100% נכות: 2,382 ש"ח לחודש
 • לא בעל רכב
  • 40%-60% נכות: 1,277 ש"ח לחודש
  • 61%-80% נכות: 1,652 ש"ח לחודש
  • 81%-100% נכות: 1,977 ש"ח לחודש

תוספת לקצבת ניידות

מוגבל בניידות, בעל רכב שעובד, והמרחק מביתו למקום עבודתו וחזרה הוא 40 ק"מ לפחות, יקבל תוספת לקצבת הניידות. גובה התוספת הוא 254 ש"ח לחודש.

כיצד להגיש בקשה לקצבת ניידות

ניתן להגיש בקשה לקצבת ניידות באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, במוקד טלפוני של הביטוח הלאומי או במשרדי הביטוח הלאומי.

בנוסף לקצבת הניידות, הביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות נוספות למוגבלי ניידות, כגון:

 • הלוואה לרכישת רכב נכים.
 • הלוואה לרכישת אביזרי ניידות לרכב.
 • החזר הוצאות עבור אביזרי ניידות ברכב פרטי.
 • לימודי נהיגה למקבלי גמלת ניידות.
 • שירותי גרירה למקבלי גמלת ניידות.
 • תג חניה לנכה ולקרוב המסיע בוגר או ילד נכה.
 • אגרת רישוי מופחתת לרכב עם תג חניה לנכה.
 • הקצאה וסימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו.
 • פטור מהמתנה בתור לאנשים עם מוגבלות בניידות.
 • פטור מתשלומים בקופות החולים לילדים מקבלי גמלת ניידות.
 • הטבה בחשבון המים למקבלי גמלת ניידות (הנחה בתעריף הגבוה).
 • פטור לנכים מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל.
 • תעודת נכה.

הטבות אלו נועדו לסייע למוגבלי ניידות להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים.

קצבת ניידות משרד הבריאות

קצבת ניידות משרד הבריאות היא קצבה חודשית המשולמת למוגבל בניידות ברמה של 40% לפחות, עבור הוצאות הניידות שלו. קצבת הניידות נועדה לסייע למוגבל בניידות להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים.

זכאות לקצבת ניידות משרד הבריאות

על מנת להיות זכאי לקצבת ניידות משרד הבריאות, יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • להיות תושב ישראל.
 • להיות מוגבל בניידות ברמה של 40% לפחות.
 • המוגבלות בניידות נובעת מבעיה ברגליים.

שיעורי קצבת ניידות משרד הבריאות

שיעורי קצבת הניידות משרד הבריאות מתעדכנים מדי שנה בהתאם להתייקרויות בביטוח רכב, במחירי הדלק ובמחירי התיקונים והאחזקה.

נכון לחודש נובמבר 2023, שיעורי קצבת הניידות משרד הבריאות הם כדלקמן:

 • בעל רכב
  • 40%-60% נכות: 1,631 ש"ח לחודש
  • 61%-80% נכות: 2,006 ש"ח לחודש
  • 81%-100% נכות: 2,382 ש"ח לחודש
 • לא בעל רכב
  • 40%-60% נכות: 1,277 ש"ח לחודש
  • 61%-80% נכות: 1,652 ש"ח לחודש
  • 81%-100% נכות: 1,977 ש"ח לחודש

תוספת לקצבת ניידות משרד הבריאות

מוגבל בניידות, בעל רכב שעובד, והמרחק מביתו למקום עבודתו וחזרה הוא 40 ק"מ לפחות, יקבל תוספת לקצבת הניידות. גובה התוספת הוא 254 ש"ח לחודש.

כיצד להגיש בקשה לקצבת ניידות משרד הבריאות

ניתן להגיש בקשה לקצבת ניידות משרד הבריאות באמצעות אתר האינטרנט של משרד הבריאות, במוקד טלפוני של משרד הבריאות או במשרדי משרד הבריאות.

הבדלים בין קצבת ניידות הביטוח הלאומי לקצבת ניידות משרד הבריאות

ההבדל העיקרי בין קצבת ניידות הביטוח הלאומי לקצבת ניידות משרד הבריאות הוא בתנאי הזכאות. קצבת ניידות הביטוח הלאומי ניתנת לכל מוגבל בניידות ברמה של 40% לפחות, ללא קשר לגורם המוביל למוגבלות. לעומת זאת, קצבת ניידות משרד הבריאות ניתנת רק למוגבל בניידות ברמה של 40% לפחות, שמוגבלותו בניידות נובעת מבעיה ברגליים.

הבדל נוסף הוא בשיעור הקצבה. שיעור קצבת הניידות של הביטוח הלאומי גבוה יותר משיעור קצבת הניידות של משרד הבריאות.

בנוסף, קצבת ניידות הביטוח הלאומי ניתנת גם למוגבל בניידות שאינו בעל רכב, בעוד שקצבת ניידות משרד הבריאות ניתנת רק למוגבל בניידות בעל רכב.

משרד עורכי דין יניב גבריאל ושות' – מחלקת ביטוח לאומי

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובילים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

מחלקת ביטוח לאומי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

במסגרת מחלקת ביטוח לאומי המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי.

ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב בבתי הדין לעבודה:

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הביטוח הלאומי, בין היתר בנושא : קצבת ניידות כפי שיוסבר להלן :

 מי זכאי –

כל תושב ישראל זכאי להגיש תביעה לחטבות מכוח הסכם הניידות.

 הגדרות

מוגבל בניידות – תושב ישראל הנמצא בישראל, שמלאו לו 3 שנים ולא יותר מגיל הפרישה לגברים, אשר ועדה רפואית קבעה את אחוז מוגבלותו בניידות עקב ליקויים בגפיים התחתונות, לפי רשימת ליקויים מוגדרת. בתנאים מסיימים זכאי המוגבל בניידות להמשך ההטבות בניידות גם לאחר גיל הפרישה לגברים כנ"ל.

 גיל פרישה לגברים

חודש ושנת לידהגיל פרישה גברים
מתאריךעד תאריך
6/3965
7/398/3965 ו-4 חודשים
9/394/4065 ו-8 חודשים
5/4012/4066
1/418/4166 ו-4 חודשים
9/414/4266 ו-8 חודשים
5/42ואילך67

מורשי נהיגה – מי שיש לו רשיון נהיגה בר-תוקף, שהורשה ע"י המוסד לביטוח לאומי לנהוג ברכבו של המוגבל בניידות –  קרוב משפחה או מטפל הגר עם המוגבל בניידות באותו בנין או בבנין סמוך שהמרחק בינו לבית המוגבל בניידות אינו עולה על 500 מטר או שהמרחק גדול יותר אם הבניינים הקרובים ביותר זה לזה באותו תחום ישוב.

קרוב משפחה – בן זוג; בן, בת ובני זוגם; אב, אם לרבות הורה מאמץ וחורג; אח, אחות;סב, סבתא; נכד, נכדה.

מטפל – אדם הסועד את המוגבל בניידות במרבית שעות היממה.

משתכר – מי שהכנסתו מעבודה עולה על 25% מהשכר הממוצע וכן חייל בשירות סדיר.

רכב לאבזרים מיוחדים – רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכסא גלגלים או שניתן לנהוג בו תוך ישיבה בכיסא גלגלים.

מתקן הרמה – אבזר או מכשיר המותקן ברכב, המיועד להרמת כסא גלגלים לגג הרכב או לתא המטען של הרכב.

 תנאי הזכאות

 • להלוואה עומדת –

מוגבל בניידות בשיעור 40% לפחות, בעל רשיון נהיגה בר תוקף; בהעדר רשיון נהיגה בר תוקף, מוגבלות בניידות בשיעור 60% לפחות, אם יש מורשה נהיגה הנוהג ברכב.

לקצבת ניידות –

לבעל רכב: זכאות להלוואה עומדת ויש רכב ברשותו ובבעלותו;

לחסר רכבמוגבל בניידות שעונה על אחד מאלה:

 • משתכר בן 18 ומעלה שנקבעו לו לפחות 80% מוגבלות בניידות והוא אינו מקבל קצבת נכות כללית;
 • מקבל קצבה לשירותים מיוחדים וקצבת נכות כללית שאינו משתכר, מלאו לו 18 שנה לפחות ונקבעו לו 100% מוגבלות בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו;
 • מוגבל בניידות המקבל  גמלה לילד נכה ונקבעו לו לפחות 80% בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו;
 • מאושפז – מי שאינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים או גמלה לילד נכה רק בשל היותו מאושפז, ובלבד שהוא יוצא ברכב מנועי את חצרי המוסד שבו הוא שוהה לפחות 6 פעמים בחודש למטרות עבודה, לימודים או פעילות חברתית, שיקומית או התנדבותית.

להלוואה מקרן הלוואות –

זכאי לרכב פרטי או מסחרימוגבל בניידות בשיעור 90% לפחות המשתכר או הלומד או הנמצא בתהליך שיקומי או המשרת בצה"ל או בשירות לאומי, והוא בעל רישיון נהיגה שרוכש רכב ראשון – בכפוף למבחן הכנסות. אם הוא זכאי לסיוע במימון הרכב ללא מסים כנפגע עבודה, עליו לבחור.

בתנאים מסוימים – גם אם מחליף רכב.

זכאי לרכב לאבזרים מיוחדיםמוגבל בניידות שהוועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו ושהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי דרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים. אם הוא זכאי לסיוע במימון הרכב ללא מסים גם כנפגע עבודה, עליו לבחור.

הסיוע ניתן גם בהחלפת רכב.

להלוואה לרכישת מתקן הרמה – מוגבל בניידות המקבל קצבת ניידות שזקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו ושיש ברשותו ובבעלותו רכב מתאים להתקנת מתקן הרמה. אם הוא זכאי לסיוע ברכישת מתקן הרמה גם כנפגע עבודה, עליו לבחור.

להלוואה לרכישה והתקנה של אבזרים ברכב לאבזרים מיוחדים – מוגבל בניידות המקבל קצבת ניידות שזקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו, והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שהרכב המתאים לו הוא רכב לאבזרים מיוחדים, וכן קבע מהם האבזרים להם הוא זקוק לצורך השימוש ברכב. אן הוא זכאי לסיוע במימון האבזרים כנפגע עבודה, עליו לבחור.

להחזר הוצאות רכישה והתקנה של אבזרים ברכב פרטי – מוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה בר תוקף המקבל קצבת ניידות והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרושים לו אבזרים לצורך הנהיגה, בטיחות הנסיעה והשימוש ברכב, וכן קבע מהם אותם אבזרים. אם הוא זכאי לסיוע במימון אבזרים כנפגע עבודה, עליו לבחור.

הגמלה – מהותה ושיעורה

הלוואה עומדת – ניתנת לכיסוי מסים החלים על הרכב המאושר על פי הכללים שנקבעו ומוחזרת בעת מכירת הרכב.

קצבת ניידות – קצבה חודשית המשתלמת למוגבל בניידות בעבור הוצאות הניידות שלו. הקצבה מתעדכנת בהתאם לשיעור ההתייקרות של ההוצאות להחזקת רכב.

לבעל רכב – שיעור הקצבה נקבע לפי היות הזכאי משתכר או לא משתכר, היותו בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה, שיעור מוגבלותו בניידות וגודל הרכב שברשותו ובבעלותו.

קצבת משתכר כפולה מקצבת לא משתכר.

קצבת לא משתכר למוגבל בניידות בשיעור 80% לפחות או למוגבל בניידות שזקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו היא בגובה קצבת משתכר.

לחסר רכב – קצבת ניידות מלאה בשיעור שנקבע למשתכר שנוהג בעצמו ושהוא בעל רכב עד 1,800 סמ"ק.

הלוואות מקרן הלוואות –

לזכאי לרכב פרטי או מסחרי: סיוע בשיעור שבין 20% ל-80% מערך הרכב – הנרכש או הקובע בלא מסים, לפי הזול מביניהם: 20% מערך הרכש כהלוואה ל-5 שנים ב-2.76% ריבית לשנה, והיתר הופך למענק בתום 5 שנים.

לזכאי לרכב לאבזרים מיוחדים: סיוע לרכב ראשון – בשיעור 80% מערך הרכב – הנרכש או הקובע בלא מסים, לפי הזול מביניהם. להחלפת רכב – מלוא ההפרש שבין הרכב שנמכר לרכב הנרכש או הקובע בלא מסים, לפי הזול מביניהם. סכומים אלה הופכים למענק בתוך 5 שנים. סיוע בשיעורים אלה ניתן גם אם הזכאי רוכש רכב פרטי או מסחרי.

הלוואה לרכישת מתקן הרמה – סיוע ברכישת מתקן הרמה. גובה הסיוע 95% ממחיר מתקן ההרמה והתקנתו, כולל המסים החלים על הרכישה וההתקנה. הסיוע הופך למענק בתום 5 שנים.

הלוואה לרכישה ולהתקנה של אבזרים ברכב לאבזרים מיוחדים – ההלוואה היא בעבור האבזרים שאושרו ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והותקנו ברכב. גובה ההלוואה: 95% מערך האבזרים והתקנתם כולל המסים החלים על הרכישה וההתקנה.

ההלוואה ניתנת בעבור אבזרים חדשים בלבד והופכת למענק בתום 5 שנים.

החזר הוצאות רכישה והתקנה של אבזרים ברכב פרטי – ההחזר הוא בעבור האבזרים שאושרו ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והותקנו ברכב. גובה ההלוואה 95% מערך האבזרים והתקנתם, כולל המסים החלים על הרכישה וההתקנה.

ההחזר ניתן בעבור אבזרים חדשים בלבד.

פרויקט של הקרן לפיתוח שירותים לנכים – לימוד נהיגה על רכב לאבזרים מיוחדים למוגבלים בניידות הזקוקים לכסא גלגלים ומשתמשים בו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן