לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

צווי הרחבה ענפיים

להלן פירוט הענפים, ארגוני מעבידים וצווי ההרחבה (בטבלה)  :

שם הענףארגון מעבידיםצו הרחבה
אולמות לחתונותהתאחדות הסוחרים הכלליתיש
אומניםאיגוד מפיקי סרטי טלוויזיה וקולנועאין
אפיהארגוני בעלי המאפיותיש
בורסקאותהתאחדות התעשייניםיש
בנין ועבודות ציבוריותמרכז הקבלנים והבוניםיש
גומיהתאחדות התעשייניםיש
דלק עובדי תחנותארגון סוכנים ובעלי תחנות דלקיש
דפוס (עיתונים יומיים)איגוד העיתונים היומייםיש
דפוס כריכה וצינקוגרפיההתאחדות המלאכה והתעשייהיש
דפוס כריכה וצינקוגרפיההתאחדות התעשייניםיש
הובלההתאחדות בעלי מפעלי תובלהיש
הלבשההתאחדות הסוחרים הכללייםיש
חקלאותהתאחדות האיכריםיש
חקלאות גנני נויהתאחדות האיכריםיש
טחנות קמחהתאחדות התעשייניםיש
טקסטיל והלבשההתאחדות התעשייניםיש
יבוא, יצוא ומסחר בסיטונותלשכת המסחר ת"א-יפויש
יהלומיםהתאחדות תעשייני היהלומיםיש
מוסכיםאיגוד המוסכים בישראליש
מורי דרך מוסמכים לתיירותלשכת מארגני תיירות נכנסת לישראליש
מיצים, ריבות ושימוריםהתאחדות התעשייניםיש
מכבסות קיטורארגון מכבסות הקיטוריש
מלאכה ותעשייה זעירההתאחדות בעלי מלאכהיש
מלונאותהתאחדות בתי המלוןיש
מסחר קמעוני ושירותיםהתאחדות הסוחריםאין
מרצפותהתאחדות התעשייניםיש
מתכת, חשמל ואלקטרוניקההתאחדות המלאכה והתעשייהאין
מתכת, חשמל ואלקטרוניקההתאחדות התעשייניםיש
נעלייםהתאחדות התעשייניםיש
נקיון ותחזוקהאיגוד מפעלי הנקיון והתחזוקהיש
אחזקה ונקיוןהתאחדות החברות וקבלני האחזקה והנקיוןאין
סיגריותהתאחדות התעשייניםיש
עץהתאחדות בעלי מלאכהיש
עץהתאחדות התעשייניםיש
פלסטיקההתאחדות התעשייניםיש
פרמצבטיקההתאחדות התעשייניםיש
ציוד מכני כבדהמועצה הארצית לציוד מכני כבדיש
קולנועהתאחדות ענף הקולנועיש
קפה נמסהתאחדות התעשייניםיש
קרטונז'התאחדות התעשייניםיש
קרטונז'התאחדות המלאכה והתעשייהיש
קרמיקה, זכוכית ומוצריהםהתאחדות התעשייניםיש
שוקולד וממתקיםהתאחדות התעשייניםיש
שמירה ואבטחההארגון הארצי של מפעלי שמירהיש
שמנים, מרגרינה וסבוןהתאחדות התעשייניםיש
שילוט והעתקות אור מרחב חיפה והצפוןהתאחדות המלאכה והתעשייה באזור הצפוןאין

להלן תמצית צווי ההרחבה הענפיים  :

ענף הגומי 
תקצירהסכם קיבוציצו הרחבה
חלותחל על כל עובד העובד עבודת כפיים (פועל מקצועי או בלתי מקצועי), כולל נוער עובד, העובד במפעל בענף הגומי, המשתייך להתאחדות התעשיינים בישראל, ענף הגומי ומחלקת העבודה, המעסיק עובדים שכירים לשם ייצור, הרכבה ו/או שרות.חל על כל עובד העובד עבודת כפיים (עובד מקצועי או בלתי מקצועי), ומעבידו בענף הגומי, בתעשיה ובמלאכה, , ואשר לא הוסדרו תנאי עבודתם בהסכם קיבוצי.
תקופת נסיוןכל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 3 חודשי עבודתו הראשונים. הנהלת המפעל רשאית להאריך את תקופת הנסיון ב – 3 חודשים נוספים, תוך הודעה בכתב לועד הפועלים. בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.כמו בהסכם הקיבוצי.
שעות עבודהבערבי שבתות וחג ובערב יום העצמאות – יעבדו 7 שעות בתשלום של 8. בערב יום הכיפורים וערב יום ראשון של פסח– 6 שעות בתשלום של 8. משמרות : משמרת יום   : בתחום השעות 17:00 – 06:00. משמרת שניה: בתחום השעות 22:00 – 14:00. משמרת לילה: בתחום השעות 06:00 – 22:00. תשלום: למשמרת שנייה     – שכר רגיל + 17.5%, בתנאי שהמשמרת תימשך 7.5 שעות לפחות. למשמרת שלישית – שכר רגיל + 40%, בתנאי שהמשמרת תימשך 6.5 שעות לפחות. שבתות וחגים: בחודשי אוקטובר – מרץ: בתחום השעות 18:00 בערב שבת עד שעה 18:00 במוצ"ש. בחודשי אפריל – ספטמבר: בתחום השעות 20:00 בערב שבת עד 20:00 במוצ"ש. תשלום – 200% בעד כל שעת עבודה בשבת וחג.כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת ותקלכל עובד תשולם תוספת ותק – ועד 12 שנות ותק מקסימום.כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת משפחה *פועלים נשואים זכאים לתוספת בעבור אישה שאינה עובדת.כמו בהסכם הקיבוצי.
חופשה שנתיתשנות עבודה 2 – 1 4 – 3 5 8 – 6 9 ואילךימי חופש ל-5ימים 10 ימי עבודה 11 ימי עבודה 12 ימי עבודה 17 ימי עבודה 23 ימי עבודהימי חופש ל-6 ימים 12 ימי עבודה 13 ימי עבודה 14 ימי עבודה 19 ימי עבודה 26 ימי עבודהכמו בהסכם הקיבוצי.
דמי הבראהשנות עבודה 1 3 – 2 9 – 4 15 – 10 19 – 16 20 ואילךימי הבראה 5 6 7 8 9 10שנות עבודה 1 3 – 2 10 – 4 15 – 11 19 – 16 20 ואילךימי הבראה 5 6 7 8 9 10
ביגודלאחר 6 חודשי עבודה – לכל שנת עבודה: 2 חליפות בגדי עבודה וזוג נעליים אחד. עובדים בתפקידים מסויימים יקבלו במקום האמור לעיל 2 חליפות עבודה ו – 2 זוגות נעליים בשנה. (רשימת התפקידים מפורטת בהסכם).כמו בהסכם הקיבוצי.
ימי חגעל פי חוק. עובד בשכר זכאי לתשלום יום החג, גם אם חל בשבת. עובד החולה ביום החג, יהא זכאי לתשלום נוסף בגובה 25% מהשכר לו היה זכאי בגין יום זה, ובלבד שסך הכל לא יקבל יותר מ- 100% משכרו.כמו בהסכם הקיבוצי.
תאונות עבודהבעד יום התאונה ישולם שכר מלא בהתאם לחוק. בעבור הימים השני והשלישי לתאונה הגורמת לאי כושר של עד 12 ימי עבודה, ישולם לעובד50% משכרו. בעד יתר ימי אי הכושר וכן במקרים בהם הפגיעה עולה על 12 יום, תשולם לעובד תוספת עד 80% משכרו.כמו בהסכם הקיבוצי.
ימי שמחהלרגל נישואי העובד וכן לרגל נישואי בן או בת – 1 יום לכל ארוע.כמו בהסכם הקיבוצי.
דמי מחלהחובת המעביד להפריש 2.5% מהשכר הכולל של כל פועל ל"מבטחים".כמו בהסכם הקיבוצי.
הפרשות סוצאליות ופיצויי פיטוריםפיצויי פיטורים ותגמולים: פנסיה מקיפה "מבטחים": הפרשות מעסיק –  תגמולים: 6%.                               פיצויים:   6% או 8.33%. הפרשות עובד    –  5.5%. עובדים החברים בפנסיית יסוד** והסכם הפנסיה אינו חל עליהם, ימשיכו להיות חברים בפנסית יסוד.פיצויי פיטורים ותגמולים: פנסית יסוד "מבטחים".

הגדרות :

"שכר יסוד" – שכר יסוד + תוספת ותק.

"שכר כולל" – שכר יסוד בצירוף כל התוספות המשתלמות לעובד כגון: תוספת ותק, תוספות יוקר וכיו"ב, להוציא שעות נוספות, פרמיות, הענקות וכו'.

הערות:

*  על תוספת המשפחה תתוסף תוספת שכר וכן תוספת היוקר.  

ענף הדפוס, הכריכה, תעשיית לוחות האופסט והצינקוגרפיה – (התאחדות המלאכה והתעשיה)
תקצירהסכם קיבוציצו הרחבה
חלותחל על כל עובד העובד במפעל בכל ענפי הדפוס, הכריכה והצינקוגרפיה, המשתייך להתאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, המעסיק עובדים שכירים כולל שירותים.חל על כל העובדים  בישראל בתעשית הדפוס על כל ענפיו ומקצועותיו*** ומעבידיהם במפעלים שמועסקים בהם  עד 20 עובדים.
תקופת נסיוןכל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 3 חודשי עבודתו הראשונים. בהסכמה הדדית ניתן להאריך את תקופת הנסיון של עובד מקצועי ב – 3 חודשים נוספים ושל עובד בלתי מקצועי בחודש נוסף. בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.כמו בהסכם הקיבוצי.
שעות עבודהבימי שישי וערבי חג תעבוד המשמרת השנייה בהמשך רצוף למשמרת הראשונה ותסיים את העבודה לכל המאוחר שעה אחת לפני כניסת החג או השבת. בכל מקרה לא תהיה משמרת של עבודה פחות מ-5 שעות למשמרת הראשונה, ½ 4 למשמרת השניה ו-4 שעות למשמרת השלישית. משמרות : משמרת יום תתחיל בשעות 08:00 – 06:00. משמרת שניה תתחיל בשעות 16:00 – 13:00. משמרת שלישית תתחיל בשעות 20:00 – 18:00. שעות עבודה: למשמרת ראשונה – ביום חול 8 שעות, בערב שבת 5 שעות [לפני קיצור שבוע העבודה ל- 43 שעות]. למשמרת שנייה – ביום חול 7 שעות, בערב שבת 5 שעות. למשמרת שלישית – ביום חול 6 שעות, במוצ"ש 4 שעות. הכל בתשלום של 8 שעות. סדרי מכונה ומגיהים: יעבדו במשמרת ראשונה 7 שעות, במשמרת שנייה  ½ 6 שעות ובמשמרת שלישית 6 שעות. הכל בתשלום של 8 שעות. משמרת מוצ"ש וחגים: לגבי הפועלים העובדים במשך כל השבוע בלילה, תהיה המשמרת של מוצ"ש וחג פחות שעתיים מהמשמרת הרגילה בימי חול [קיימים הסדרי עבודה נוספים המפורטים בהסכם בהתאם לתפקיד העובד]. שעות נוספות: 50% בעד כל שעה נוספת מעל לשעות הרגילות, 73% בעד כל שעה בגמר המשמרת השלישית עד שעה 2:00 בלילה, ו- 100% בעד כל שעה משעה 2 אחר חצות ועד 6 בבוקר. 73% בעד כל שעה לעובד שהוזמן במיוחד לעבודת שעות נוספות החל מהשעה 20:00 ואילך. עובד שנשאר לעבוד לאחר משמרת שנייה –    עבד במסגרת שעה אחת, יקבל תשלום 150%.    המשיך לעבוד, יקבל 173% בעד כל השעות הנוספות.כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת ותקלכל עובד תשולם תוספת ותק – ועד 25 שנות ותק מקסימום.לכל עובד תשולם תוספת ותק – ועד 25 שנות ותק מקסימום, כאשר וותק מקצועי ממקום עבודה אחר יוכר עד 7 שנים.
חופשה שנתית *שנות עבודה 2 – 1 4 – 3 5 6 7 8 9 ואילךימי חופשה 12 ימי עבודה 15 ימי עבודה 18 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ימי עבודהכמו בהסכם הקיבוצי.
דמי הבראה **שנות עבודה 3 – 1 8 – 4 13 – 9 14 ואילךימי הבראה 6 7 9 10כמו בהסכם הקיבוצי.
ימי חג וימי בחירהעל פי חוק. יום בחירה:1 במאי. כן יקבלו העובדים חצי יום חופשה בפורים, מלבד עובדי הצינקוגרפיה אשר יקבלו יום חופשה מלא.כמו בהסכם הקיבוצי.
מענק חגלאחר 3 חודשי עבודה במפעל, יקבלו העובדים רטרואקטיבית לעובדים מהיום הראשון מענק חג בשיעור של חודש ימים לשנה – מחציתו בערב חג הפסח ומחציתו בערב ראש השנה ובאופן יחסי לחודשי עבודתו.כמו בהסכם הקיבוצי.
ימי שמחהלרגל נישואי העובד וכן לרגל הולדת בן או בת וכן לרגל בר מצוה – 1 יום לכל ארוע. לעובד קבוע תינתן חופשת נישואין בת 3 ימים וכן חופשה בתשלום בת יום אחד גם ביום הברית.כמו בהסכם הקיבוצי.
מחלהעל המעביד להפריש 2.5% משכר העבודה הכולל של העובד ל"מבטחים". המעביד ישלם לעובד במשך 12 חודשים, אך לא יותר מחודש אחד לשנה, את ההפרש בין התשלום שיקבל העובד מ"מבטחים" לבין משכורתו החודשית "נטו". לגבי עובד שאינו מבוטח ב"מבטחים: במקרה של מחלה זכאי העובד לתשלום שכר של חודש לשנה, עם זכות צבירה של 10 שנים. המעביד ישלם לעובד 6 חודשי שכר מלאים, ו-50% שכר בעד 4 החודשים הבאים.כמו בהסכם הקיבוצי.
תאונות עבודהההנהלה תבטח את עובדיה בביטוח נזיקין, נוסף לביטוח לאומי. במקרה של תאונת עבודה, ישלים המעביד לעובד את ההפרש בין תשלום הביטוח הלאומי למשכורתו המלאה, במשך החודשיים הראשונים.כמו בהסכם הקיבוצי.
הפרשות   סוצאליותפיצויי פיטורים ותגמולים: פנסיה.כמו בהסכם הקיבוצי.
ארוחות / כוס חלבבמקומות עבודה בהם אין במפעל מספק ארוחת בוקר, יהיו זכאים העובדים לכוס חלב ליום, על חשבון המעביד. כל עובד שיעבוד שעתיים נוספות ויותר, יהא זכאי לארוחה או תמורתה.כמו בהסכם הקיבוצי.
ביגודלכל שנת עבודה, פעמיים בשנה: מכנסיים וחולצה או חלוק לכל שנת עבודה, פעם בשנה: זוג נעליים אחד.כמו בהסכם הקיבוצי.

הגדרות :

"שכר כולל" – שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת מקצועית ומחלקתית וכל תשלום אחר, מוסכם על ידי הצדדים, להוציא שעות נוספות ופרמיות.

"שכר משולב" – שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת בעד אשה, ותוספות שכר אחרות אשר לפי ההסכם קיבוצי בעל תוקף, חלה עליהן תוספת יוקר.

"עובד מקצועי" – עובד המועסק באחד המקצועות בדפוס על כל ענפיו, הכריכה והצינקוגרפיה.

"עובד בלתי מקצועי" – עובד בלתי מקצועי המוגדר בתור שכזה ע"י שרות התעסוקה.

הערות:

*  עובדים בעבודה רצופה וקבועה בלילה יקבלו חופשה שנתית בשכר מלא של 18 ימי עבודה החל מהשנה הראשונה.

מתיכי עופרת ויוצקים יקבלו 21 ימי חופשה לשנה החל מהשנה הראשונה בהתאם לחוק.

עובדים העובדים לפי שיטת נורמות ופרמיות, תיכלל הפרמיה הממוצעת של 75 ימי העבודה הקודמת לחופשה, לשכרם לגבי חופשה שנתית עד ל – 30% משכרם הרגיל.

* *  עובדים מגיל 55 ומעלה זכאים ליום הבראה נוסף.

* * *   "תעשיית הדפוס" – פירוט: "מקצועות הכריכה, הצינקוגרפיה, בלט, אופסט, משי וכל שיטת דפוס אחרת לרבות המועסקים בפוטוליטו, בצילום, הפרדת צבעים, סדר צילום, מעתיקי לוחות אופסט וליטוגרפיה". 

ענף הפרמצבטיקה
תקצירהסכם קיבוציצו הרחבה
חלות    חל על כל עובד במפעל בתעשיה הפרמצבטית המשתייך להתאחדות בעלי התעשיה בישראל- מח' העבודה והסקציה הפרמצבטית והמעסיק עובדים שכירים לשם ייצור ו/או שרות.חל על כל העובדים ומעבידיהם בתעשיה ובמלאכה בענף הפרמצבטיקה, אשר תנאי עבודתם לא הוסדרו בהסכם קיבוצי.
תקופת נסיון  כל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 6 חודשי עבודתו הראשונים. ניתן להאריך את תקופת הנסיון ב- 6 חודשים נוספים בהסכמת שני הצדדים. בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.כמו בהסכם הקיבוצי.
שעות עבודהבערבי שבתות וחג – יעבדו 7 שעות בתשלום של 8. בערבי פסח, ראש השנה ויום הכיפורים – 6 שעות בתשלום של 8. משמרות : משמרת לילה:בתחום השעות 06:00– 22:00 תשלום: למשמרת שנייה – תוספת של 15% על השכר הכולל, בעד עבודה של 8 שעות. (עובדי המשמרת יקיימו הפסקת אוכל על חשבון המעביד). למשמרת שלישית – תוספת של 35% על השכר הכולל לפועלים ו- 50% לפועלות. שעות נוספות : 125% בעד כל אחת מהשעתיים הראשונות שבאותו יום ו- 150% בעד כל שעה שלאחריהן. שבתות וחגים: תשלום – 200% בעד כל שעת עבודה בשבת וחג.כמו בהסכם הקיבוצי.
ניידותניתן לנייד עובד לתפקיד אחר או למשמרת אחרת לתקופה זמנית של עד חודשיים.הסעיף לא הורחב בצו.
תוספת מחלקתיתבהתאם להעסקה במחלקות מסוימות כמפורט בהסכם.כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת דירוג ידעזכאות הפועלים לתוספת דירוג ידע על שכרם הבסיסי, בהתאם לטבלה המצורפת להסכם.כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת משפחהכל עובד שאישתו אינה עובדת,וכן לעובדת אשר בעלה נכה ואינו עובד– תוספת בעבור כל יום עבודה.כמו בהסכם הקיבוצי.
חופשה שנתית *שנות עבודה 2 – 1 3 4 7 – 5 8 9 12 – 10 13 14ימי חופש ל-6 ימים 12 ימי עבודה 14 ימי עבודה 16 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 ימי עבודה 21 ימי עבודה 22 ימי עבודה 23 ימי עבודה 24 ימי עבודהכמו בהסכם הקיבוצי.
דמי הבראהשנות עבודה 1 2-3 4-6 7-9 10 ואילךהימים בשנה 5 6 7 9 10כמו בהסכם הקיבוצי.
ימי חג וימי בחירהעל פי חוק. יום בחירה: 1 במאי. במקרים מיוחדים ניתן להחליף את ה- 1 במאי ביום בחירה אחר.כמו בהסכם הקיבוצי.
ביגודהנהלת המפעל תספק לכל העובדים בגדי עבודה.כמו בהסכם הקיבוצי.
הפרשות   סוצאליותפיצויי פיטורים ותגמולים: פנסיה במבטחים.כמו בהסכם הקיבוצי.
דמי מחלהחלה הפועל יומיים – יקבל תשלום בגובה 50% משכר העבודה בעד יום המחלה הראשון. חלה הפועל שלושה ימים – יקבל תשלום בגובה 75% משכר העבודה בעד יום המחלה הראשון. חלה הפועל 4 ימים ומעלה – יקבל תשלום בגובה 100% משכר העבודה בעד יום המחלה הראשון.כמו בהסכם הקיבוצי.
תאונות עבודהבמקרה של תאונת עבודה בשטח המפעל, ישלים המעביד לעובד, לפי המלצת ועדת הבטיחות, את ההפרש בין תשלום הביטוח הלאומי למשכורתו המלאה. במקרה של תאונת עבודה שלא בשטח המפעל , בעד יום התאונה ישולם שכר מלא בהתאם לחוק. בעבור הימים השני והשלישי לתאונה הגורמת לאי כושר של עד 12 ימי עבודה, ישולם לעובד 50% משכרו. בעד יתר ימי אי הכושר וכן במקרים בהם הפגיעה עולה על 12 יום, תשולם לעובד תוספת עד 80% משכרו.כמו בהסכם הקיבוצי.

הגדרות :

"שכר בסיסי" – שכר יסוד כולל תוספת ותק, תוספת עבור אשה לא עובדת ותוספת יוקר.

"שכר כולל" – שכר בסיסי בצירוף תוספת מחלקתית, תוספת דירוג ידע ותוספת מיוחדת (במידה והיא קיימת), להוציא שעות נוספות, פרמיות, הענקות וכו'.

הערות:

* הזכאות הינה בהתאם לשבוע עבודה בן 6 ימים.

ענף מקצועות הקרטונז', מוצרי נייר וקרטון – (התאחדות המלאכה והתעשיה)
תקצירהסכם קיבוציצו הרחבה
חלותחל על כל עובד, מקצועי או בלתי מקצועי, העובד במפעל בתעשית הקרטונז' ומוצרי הנייר בישראל, המשתייך להתאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, המעסיק עובדים שכירים כולל שירותים.חל על כל המעבידים  בישראל בענפי הקרטונז', מוצרי נייר, הקרטון והאריזה (למעט ייצור נייר) ועובדיהם לרבות עובדי שירותים – במפעלים שמועסקים בהם  עד 20 עובדים.
תקופת נסיוןכל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 3 חודשי עבודתו הראשונים. בהסכמה הדדית בכתב ניתן להאריך את תקופת הנסיון של עובד מקצועי ב – 3 חודשים נוספים ושל עובד בלתי מקצועי בחודש נוסף. בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו. – להבטחת זכויות סוציאליות לעובדים שאינם קבועים תשלם הנהלת המפעל ל"מבטחים" 13.5% מהשכר הכולל של העובד, ובכלל זה פרמיות בשיעור של 30% החל מיום עבודתו הראשון.כמו בהסכם הקיבוצי.
שעות עבודה[לפני קיצור שבוע העבודה ל- 43 שעות]. משמרות : משמרת יום תתחיל בשעות 08:00 – 06:00. משמרת שניה תתחיל בשעות 16:00 – 13:00. משמרת שלישית תתחיל בשעות 20:00 – 18:00. שעות עבודה: למשמרת ראשונה – ביום חול 8 שעות, בערב שבת 6שעות . למשמרת שנייה – ביום חול 7 שעות, בערב שבת 5 שעות. למשמרת שלישית – ביום חול 6 שעות, במוצ"ש 4 שעות. הכל בתשלום של 8 שעות. בימי שישי וערבי חג תעבוד המשמרת השנייה בהמשך רצוף למשמרת הראשונה ותסיים את העבודה לכל המאוחר שעה אחת לפני כניסת החג או השבת. בכל מקרה לא תהיה משמרת של עבודה פחות מ-5 שעות למשמרת הראשונה, ½ 4 למשמרת השניה ו-4 שעות למשמרת השלישית. משמרת מוצ"ש וחגים: לגבי הפועלים העובדים במשך כל השבוע בלילה, תהיה המשמרת של מוצ"ש וחג פחות שעתיים מהמשמרת הרגילה בימי חול [קיימים הסדרי עבודה נוספים המפורטים בהסכם בהתאם לתפקיד העובד]. שעות נוספות: 50% בעד כל שעה נוספת מעל לשעות הרגילות, 75% בעד כל שעה בגמר המשמרת השלישית עד שעה 2:00 בלילה, ו- 100% בעד כל שעה משעה 2 אחר חצות ועד 6 בבוקר. 75% בעד כל שעה לעובד שהוזמן במיוחד לעבודת שעות נוספות החל מהשעה 20:00 ואילך. עובד שנשאר לעבוד לאחר משמרת שנייה – עבד במסגרת שעה אחת, יקבל תשלום 150%.    המשיך לעבוד, יקבל 173% בעד כל השעות הנוספות.כמו בהסכם הקיבוצי.
שכרלהסכם מצורפת טבלת תעריפי שכר (ניתן לקבלה במרכז המומחים).כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת ותקלכל עובד תשולם תוספת ותק – ועד 25 שנות ותק מקסימום. עובד שנתקבל לעבודה עם ותק מקצועי ממקום אחר יחשב לו הותק הקודם עד ל-7 שנות עבודה.כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת משפחההזכאות הינה לכל פועל שאישתו אינה עובדת או עובדת רק 4 שעות ליום וכן אשה, שבעלה אינו עובד בגלל נכותו, וכן אשה המפרנסת את ילדיה (גרושה או אלמנה).כמו בהסכם הקיבוצי.
חופשה שנתית *שנות עבודהימי חופש ל-5 ימיםימי חופש ל-6 ימיםכמו בהסכם הקיבוצי.
1-210 ימי עבודה12 ימי עבודה
3-413 ימי עבודה15 ימי עבודה
516 ימי עבודה18 ימי עבודה
616 ימי עבודה19 ימי עבודה
718 ימי עבודה21 ימי עבודה
820 ימי עבודה23 ימי עבודה
9 ואילך23 ימי עבודה26 ימי עבודה
דמי הבראה **שנות עבודהמס' ימי הבראהבשנהכמו בהסכם הקיבוצי.
1-36
4-87
9-139
14 ואילך10
ימי חג וימי בחירהעל פי חוק. יום בחירה:1 במאי. כן יקבלו העובדים חצי יום חופשה בפורים.כמו בהסכם הקיבוצי.
מענק חגלאחר 3 חודשי עבודה במפעל, יקבלו העובדים רטרואקטיבית לעובדים מהיום הראשון מענק חג בשיעור של חודש ימים לשנה – מחציתו בערב חג הפסח ומחציתו בערב ראש השנה ובאופן יחסי לחודשי עבודתו.כמו בהסכם הקיבוצי.
ימי שמחהלרגל נישואי העובד וכן לרגל הולדת בן או בת וכן לרגל בר מצוה – 1 יום לכל ארוע. לעובד קבוע תינתן חופשת נישואין בת 3 ימים וכן חופשה בתשלום בת יום אחד גם ביום הברית.כמו בהסכם הקיבוצי.
מחלהעל המעביד להפריש 2.5% משכר העבודה הכולל של העובד ל"מבטחים". המפעל ישלם לעובד שכר עבודה בעבור 6 ימי מחלה בתקופה של שנה. היינו, ימי המתנה או מחלה של יום אחד. המעביד ישלם לעובד במשך 12 חודשים, אך לא יותר מחודש אחד לשנה כולל ימי ההמתנה כנ"ל אם שולמו לעובד, את ההפרש בין התשלום שיקבל העובד מ"מבטחים" לבין משכורתו החודשית "נטו". לגבי עובד שאינו מבוטח ב"מבטחים: במקרה של מחלה זכאי העובד לתשלום שכר של חודש לשנה, עם זכות צבירה של 10 שנים. מחלה של ימים בודדים תשולם ללא תעודת מחלה, עד 6 ימי מחלה בשנה.כמו בהסכם הקיבוצי.
תאונות עבודהההנהלה תבטח את עובדיה בביטוח נזיקין, נוסף לביטוח לאומי. במקרה של תאונת עבודה, ישלים המעביד לעובד את ההפרש בין תשלום הביטוח הלאומי למשכורתו המלאה, במשך החודשיים הראשונים.כמו בהסכם הקיבוצי.
הפרשות   סוצאליותפיצויי פיטורים ותגמולים: פנסיה מקיפה "מבטחים". קרן להשתלמותפיצויי פיטורים ותגמולים: הפרשות לקרן פנסיה משכר מעל לתעריף השכר שבטבלת השכר. קרן להשתלמות
ארוחות / כוס חלבבמקומות עבודה בהם אין במפעל מספק ארוחת בוקר, יהיו זכאים העובדים לכוס חלב ליום, על חשבון המעביד. כל עובד שיעבוד שעתיים נוספות ויותר, יהא זכאי לארוחה או תמורתה.כמו בהסכם הקיבוצי.
ביגודלכל שנת עבודה, פעמיים בשנה: מכנסיים וחולצה או חלוק לכל שנת עבודה, פעם בשנה: זוג נעליים אחד.כמו בהסכם הקיבוצי.

הגדרות :

"תעשית הקרטונג' ומוצרי הנייר" – כל מפעל בתחום: מקצוע הקרטונג', מוצרי הנייר, הקרטון והאריזה למיניהם להוציא ייצור הנייר.

"שכר כולל" – (שכר יסוד) שכר משולב תוספת יוקר, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת מקצועית ומחלקתית וכל תשלום אחר, מוסכם על ידי הצדדים, להוציא שעות נוספות ופרמיות.

"שכר משולב" – שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת בעד אשה, ותוספות שכר אחרות אשר לפי הסכם קיבוצי בעל תוקף, חלה עליהן תוספת יוקר.

"עובד מקצועי" – עובד המועסק באחד המקצועות בקרטונג' על כל ענפיו, ומוצרי נייר למיניהם.

"עובד בלתי מקצועי" – עובד בלתי מקצועי המוגדר בתור שכזה ע"י שרות התעסוקה.

הערות:

*  עובדים בעבודה רצופה וקבועה בלילה יקבלו חופשה שנתית בשכר מלא של 18 ימי עבודה החל מהשנה הראשונה.

עובד המקבל פרמיות בנוסף לשכרו הקבוע, יכלול שכרו לצורך חישוב דמי החופשה את הפרמיות המממוצעת ליום עבודה רגיל, שקיבל ב – 75 ימי העבודה הקודמת לחופשה, ובלבד שהפרמיה הנ"ל לא תעלה על 30% של השכר הקבוע.

* *  עובדים מגיל 55 ומעלה זכאים ליום הבראה נוסף.

ענף ניקיון ותחזוקה
תקצירהסכם קיבוציצו הרחבה
חלותחל על כל העובדים המועסקים בעבודת כפיים בנקיון במפעל הנמנה עם חברי האגוד הכלארצי של מפעלי הנקיון והתחזוקה בישראל.חל על כל העובדים בנקיון ומעבידיהם בישראל במפעלי הנקיון והתחזוקה, ואשר לא הוסדרו תנאי עבודתם בהסכם קיבוצי.
גרירת ותקעובד אצל קבלן, שהועבר מקבלן קודם במקום עבודה זה, זכאי לתשלום תוספת וותק ולשאר הזכויות הנובעות מוותק, חופשה והבראה – לפי שנות עבודתם במקום אצל הקבלנים הקודמים, למעט פיצויי פיטורים שאותם קיבלו העובדים מהקבלן הקודם.כמו בהסכם הקיבוצי.
תקופת נסיוןכל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 6 חודשי עבודתו הראשונים. בהסכמת המעסיק וההסתדרות, ניתן להאריך את תקופת הנסיון ב- 6 חודשים נוספים. בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו. בתקופת הנסיון ישולמו כל התנאים הסוציאליים מכח הסכם זה.הסעיף הורחב, מלבד אפשרות הארכת תקופת הנסיון ב – 6 חודשים נוספים.
שעות עבודה43 שעות עבודה שבועיות.   בערבי שבתות – יעבדו 7 שעות בתשלום של 8, בתנאי שהעבודה תסתיים שעה, לפחות, לפני כניסת השבת.   ביום לפני פורים, לפני יום העצמאות ולפני ה- 1 במאי- יעבדו 7 שעות בשכר של 8 שעות, בתנאי שהעבודה תסתיים שעה, לפחות, לפני צאת הכוכבים.   בערבי שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה, סוכות ושמחת תורה – יעבדו 6 שעות בשכר של 8 שעות, בתנאי שהעבודה תסתיים 3 שעות, לפחות, לפני כניסת החג.   בערב יום הכיפורים וערב פסח– יעבדו 5 שעות בתשלום של 8, בתנאי שהעבודה תסתיים 3 שעות לפחות לפני כניסת החג.כמו בהסכם הקיבוצי.
שכרבבתי חולים, בדירות מגורים (בעבודה באמצעות קבלנים) ובעבודות מיוחדות, תשולם תוספת שכר. לא יפחת שכרו של עובד חלקי משכר 3 שעות.כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת ותקהחל מהשנה השנייה לעבודתו אצל המעסיק, תשולם לעובד תוספת ותק.כמו בהסכם הקיבוצי. *
הפרשות סוצאליות ופיצויי פיטורים **פיצויי פיטורים ותגמולים: למבטחים או לקרן אחרת. הפרשות מעסיק: תגמולים ופנסיה – 5%.                             פיצויים – 4% לעובד יומי.                                              8.3% לעובד חודשי ( ראה השיעורים בצו ההרחבה )פיצויי פיטורים ותגמולים: למבטחים או לקרן אחרת. הפרשות מעסיק: תגמולים ופנסיה – 6%.                             פיצויים – 8.3%.
דמי מחלהעל המעביד להפריש 2.5% משכר העבודה הכולל של העובד ל"מבטחים".כמו בהסכם הקיבוצי.
חופשה שנתיתעל פי חוק.שנות עבודה 2 – 1 4 – 3 5 8 – 6 9 ואילךימי חופש ל-5ימים 10 ימי עבודה 11 ימי עבודה 12 ימי עבודה 17 ימי עבודה 23 ימי עבודהימי חופש ל-6 ימים 12 ימי עבודה 13 ימי עבודה 14 ימי עבודה 19 ימי עבודה 26 ימי עבודה
ימי חג **10 ימי חג: 9 על פי חוק בתוספת 1 במאי.כמו בהסכם הקיבוצי.
ימי שמחה ***לרגל נישואין – 3 ימים.כמו בהסכם הקיבוצי.
ביגודבעבודה של 4 שעות ומעלה ליום:  לכל שנת עבודה – 2 חלוקים לנשים, 1 מטפחת ראש לנשים, 2 זוגות מכנסיים לגברים, 2 זוגות נעליים ו – 1 זוג כפפות לשימוש בכימיכלים. לעובדים ברטיבות – 1 זוג מגפיים לשנתיים בנוסף. בעבודה של עד 4 שעות ביום: לכל שנת עבודה – 1 חלוק לנשים, 1 מטפחת ראש לנשים, 1 זוג מכנסיים לגברים ו – 1 זוג כפפות לשימוש בכימיקלים. 1 זוג נעליים לשנתיים ו – 1 זוג מגפיים ל- 4 שנים לעובדים בקביעות ברטיבות מיוחדת.כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת משפחההסעיף לא נמצא בהסכם הקיבוצי.כל עובד שאישתו אינה עובדת וכן אשה, אם לילד עד גיל 14, שהיא המפרנסת היחידה של המשפחה, יהא זכאי לתוספת בעבור כל יום עבודה – לעובד בשכר יומי ובעבור כל חודש עבודה – לעובד בשכר חודשי. כנ"ל בעבור ילד מגיל 18 ועד תום שירותו בחובה. ובגין הורה נתמך, מחצית הסכום.

הגדרות :

"שכר כולל" – שכר יסוד בצירוף תוספת יוקר, להוציא שעות נוספות, תוספת ותק, תוספת משפחה, פרמיות, הענקות וכו'.

הערות:

*   עובדים שעברו מקבלן אחד לקבלן אחר באותו מקום עבודה, זכאים לתוספת הנ"ל ולכל      הזכויות הנובעות מותק, חופשה והבראה, לפי שנות עבודתם במקום, להוציא פיצויי פיטורים,      במידה וקיבלו ממעבידם הקודם.  

* *   הזכאות הינה בהתאם לשעות עבודתו של העובד, ולפחות 3 שעות, גם אם עבד פחות מזה.

* * *   הזכאות הינה לעובד לאחר תקופת הנסיון.  

ענף שוקולד וממתקים
תקצירהסכם קיבוציצו הרחבה
חלותחל על כל מפעל בענף השוקולד והממתקים, החבר או שיצטרף כחבר בתקופת תוקפו של הסכם זה להתאחדות התעשיינים בישראל-מחלקת העבודה וענף השוקולד והממתקים, המעסיק עובדים שכירים.חל על כל עובדים והמעבידים בישראל בענף השוקולדה והממתקים בתעשיה ובמלאכה ואשר תנאיהם לא הוסדרו בהסכם קיבוצי.
תקופת נסיוןכל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 6 חודשי עבודתו הראשונים. בהסכמה הדדית, ניתן להאריך את תקופת הנסיון ב- 6 חודשים נוספים. בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.כמו בהסכם הקיבוצי.
שעות עבודהבערבי שבתות וחג – יעבדו 7 שעות בתשלום של 8. בערב יום הכיפורים וערב יום ראשון של פסח– 6 שעות בתשלום של 8. משמרות : תשלום: למשמרת שנייה – שכר רגיל + 20% במידה ויועסק בעבודה של 8 שעות. לעבודת לילה– לעובד: 40% תוספת לשכר הכולל.                        לעובדת: 50% תוספת לשכר הכולל. שבתות וחגים: 75% תוספת לשכר הכולל.בערבי שבתות וחג – יעבדו 7 שעות בתשלום של 8, או 8 שעות בתשלום של 9 – והכל בהתאם להחלטת ההנהלה ונציגות העובדים. בערב יום הכיפורים – 6 שעות בתשלום של 9. שבתות וחגים: 75% תוספת לשכר הכולל.
תוספת משפחהכל עובד שאישתו אינה עובדת,וכן לעובדת אשר בעלה נכה – תוספת לחודש עבודה או בעבור כל יום עבודה.כמו בהסכם הקיבוצי.
מענקהמפעל ישלם מענק בשיעור של שכר כולל של 24 ימי עבודה לכל שנת עבודה.כמו בהסכם הקיבוצי.
חופשה שנתית*שנות עבודה 2 – 1 4 – 3 5 8 – 6 9 ואילךימי חופשה 12 13 14 19 26שנות עבודה 2 – 1 4 – 3 5 8 – 6 9 ואילךימי חופש ל-5 ימים 10 ימי עבודה 11 ימי עבודה 12 ימי עבודה 17 ימי עבודה 23 ימי עבודהימי חופש ל-6 ימים 12 ימי עבודה 13 ימי עבודה 14 ימי עבודה 19 ימי עבודה 26 ימי עבודה
ימי חג10 ימי חג בשנה (9 ימי חג + אחד במאי). עובד בשכר שעבד לפחות חודש ימים לפני החג, לרבות ערב החג, זכאי לתשלום יום החג.כמו בהסכם הקיבוצי.
ביגודלכל שנת עבודה: לעובדים: 2 סנורים, 2 חולצות עבודה ו-2 זוגות מכנסי עבודה. לעובדות: 2 חלוקים ו- 2 מטפחות. לעובדות בתוצרת וע"י מכונות – גם 2 סנורים. לעובדות בחדרי קירור – גם סוודר חם וגרבי צמר. לכל העובדים 1 זוג נעלי עבודה, להוציא עובדים בישיבה ועטיפה. במחלקות רטובות במיוחד – 2 זוגות נעלי עבודה.כמו בהסכם הקיבוצי.
הפרשות סוצאליותפיצויי פיטורים ותגמולים: פנסיה מקיפה. פיצויי פיטורים ותגמולים: פנסית יסוד.
ביטוח מחלהעל המעביד להפריש 2.5% משכר העבודה הכולל של העובד.כמו בהסכם הקיבוצי.
תאונות עבודהבעד יום התאונה ישולם שכר מלא בהתאם לחוק. בעד יתר ימי אי הכושר, תשולם לעובד תוספת עד להשלמת שכרו הכולל.כמו בהסכם הקיבוצי.

הגדרות :

"שכר כולל" – שכר יסוד בצירוף התוספות הבאות המשתלמות לפועל, באם משתלמות: תוספת ותק, מקצועית, מחלקתית, אינדיבידואלית, משפחתית עבור אשה וכדומה, ותוספת יוקר, להוציא שעות נוספות, פרמיות, הענקות ומענקים וכד'.

הערות:

* העובדים בקביעות במשמרות לילה יקבלו 2 ימי חופשה נוספים לכל שנת עבודה.

ענף השמירה
תקצירצו ההרחבה
הגדרת עובדעובד- כל עובד המועסק ע"י חברה, בעבודות שמירה ו/או אבטחה; ובכלל, זה עובד חודשי ועובד בשכר בין אם מועסק במשרה מלאה ובין אם מועסק במשרה חלקית. עובד קבוע- עובד אשר השלים את תקופת הניסיון כהגדרתה בצו. עובד בניסיון- עובד אשר טרם השלים את תקופת הניסיון.
הגדרת חברה ו/או מעסיקחברה העוסקת בתחום השמירה ו/או האבטחה ו/או המעסיקה עובדים בתחוםהשמירה ו/או האבטחה.
מעסיק בפועל/מזמיןמי שאצלו ו/או בחצריו ו/או עבורו מועסק עובד של חברה כהגדרתה בצוזה.
שכר עבודה ותשלום בגין שעות נוספותשכר עבודה-שכר היסוד של העובדים המועסקים אצל המעסיק יורכב משכר המינימום כפי שישונהמעת לעת ועליו תתווסף תוספת"שכר מינימום ענפי" בשיעור של 2.5% (להלן ביחד: "שכר היסוד") כך, שככל ששכר המינימום יתעדכן מעת לעת, תתווסף לשכר המינימום המעודכן תוספת"שכר מינימום ענפי" בשיעור של 2.5%, וזאת על פי הפריסה הבאה: תוספת של0.5 תשולם מיום הוצאת צו זה ואילך. תוספת של1% נוסף על התוספת הקודמת תשולם החל מתום 6 חודשים מיום הוצאת צו זה ואילך. תוספת של1% נוסף על התוספות הקודמות תשולם החל מתום שנה מיום הוצאת צו זה ואילך. שכר היסוד כהגדרתו לעיל אינו כולל את כל התוספות והתנאים המפורטים בצו זה להלן, ובכל מקרה התוספות והתנאים המפורטים בהסכם זה ישולמו לעובד בנוסף לשכר היסוד. שכר היסוד כהגדרתו לעיל, הינו השכר המינימאלי, והמעסיק, רשאי ליתן לעובדיו שכר גבוה יותר, אין בקביעת שכר היסוד כהגדרתו בצו זה, כדי לגרוע ו/או להפחית משכר העובדים המשתכרים שכר העולה על שכר היסוד ואין בהוראות צו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל התוספות הקבועות בצו זה ו/או המשולמות לעובד. עובד שהוזמן לעבודה, אך לא שובץ בעבודה מסיבות שאינן תלויות בעובד ולא קיבל על כך הודעה מראש שלשני ימי עבודה מלאים לפחות – ישולם לו מלוא השכר שהיה משתלם לו בגין יום עבודה אליוהוזמן. כמו כן, ישולמו לעובד ההוצאות בגין נסיעתו לעבודה וחזרה ממנה בהתאם להוראותצו זה ככל שיצא לעבודתו. המשכורות והתשלומים הנלווים ישולמו לעובדים עד ל – 9 בכל חודש עבור החודש החולף, בכפוףלהוראות חוקהגנתהשכר. תשלום בגין שעות נוספות-העובדים יועסקו אך ורק בהתאם להוראות חוק שעות ומנוחה ובמסגרת שעות העבודה המותרות על פיו. עובד לא יועסק מעבר למכסת העבודה המותרת ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה, בין אם בתשלום התוספת בגין שעות נוספות ובין אם בכל תשלום אחר. תשלום תוספת בגין שעות נוספות גלובליות יעשה אך ורק בהתאם להוראות המפורטות בצוזה.
שכר פנסיונישכר פנסיוני- כהגדרת שכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים בתקנה 2לתקנות פצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותם כפיטורים התשכ"ד) ,1964.
שנהשנה- תקופה של שנים עשר חודשים לפי הלוח הגרגוריאני הכוללת  כל העדרות המוכרת על פי דין ו/או צו זה, ובכלל זה מחלה, חופשות, תאונת עבודה, שרות מילואים וכיוצב'.
תקופת ניסיוןתקופת הניסיון של עובד שמתקבל לעבודה הינה כדלקמן: ·        תקופה הניסיון לכל עובד חדש עליו חלצו זה היא 24 חודשים, ·        עובד אשר היה מועסק אצל מעסיק ערב הוצאת צו זה, יראו בכל תקופת עבודתו עובר להוצאת הצו, כתקופה הבאה במניין 24 החודשים הקבועים בסעיף דלעיל, ·        תקופת הניסיון תחול לעניין סעיף 28לצו (פיטורין) זה בלבד. כל יתר הוראות ההסכם יחולו על כל עובד החל מיום תחילת עבודתו בחברה, למעט אם נכתב מפורשות מועד תחולה אחר בהוראה מהוראות צוזה.          לאחר תום תקופת הניסיון ייחשב העובד לעובד קבוע.
דמי מחלהבמקום האמור בסעיף 4 (א) לחוק דמי מחלה מוסכם, כי תקופת הזכאות. לדמי מחלה תהייה יומיים לכלחודש שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ובסך הכל 24 ימי מחלה בשנה, אך לא יותר מ 130 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוקדמימחלה.
דמי הבראהשנות עבודהמס' ימי הבראה בשנה
15
2-36
4-107
11-158
16-199
20 ואילך10
דמי ההבראה ישולמו לעובד מידי שנה במועד תשלום משכורת חודש יולי או משכורת חודש אוגוסט וירשמו בתלוש השכר. ערך יום הבראה יקבע בהתאם לכללים והתנאים שבהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות בהבראה ונופש שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות כפי שיעודכן מעת לעת.
חופשה שנתיתכל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, כהגדרתה בחוק חופשה שנתית, התשי"א 1951 עפ"י ויתקו בעבודה אצל המעסיק כדלקמן: ותק בשנים זכאות בימי עבודהבפועל 6 ימים בשבוע  5 ימים בשבוע 2 – 1 12 10 3-4 13 11 5 15 13 6 20 18 7-8 21 19 9 ואילך 26 23
שנת עבודה לצורך חישוב החופשה תיחשב מיום תחילת העבודה של העובד. המעסיק ייתן לעובד בסוף כל שנה פירוט יתרות ימי חופשה בגין אותה השנה.
חופשות מסיבות משפחתיותכל עובד המועסק 6 חודשי עבודה ומעלה יהיה זכאי לחופשה בתשלום כדלקמן: לרגל נישואין  3 ימי חופשה לרגל נישואיי בנו/בתו   1 יום חופשה לרגל לידת בנו/בתו 1 יום חופשה ימי החופשה כאמור הינם בנוסף לימי החופשה בתשלום להם זכאי העובד לפיהסעיף העוסק בחופשה שנתיתלעיל.
בגדי עבודה וציודהמעסיק יספק לכל עובדיו על חשבונו מידי שנה בגדי עבודה הכוללים חולצה, מכנסיים וכיוצ"ב לפי צרכי העבודה המעסיק לא יגבה מעובדיו שום תשלום בגין בגדי העבודה והציוד שיספק,לרבות תשלום בגין כיבוס הבגדים. המעסיק לא ידרוש מעובדיו תשלום פיקדון בגין בגדי העבודה ו/או הציוד ולא ינכה סכומים כלשהם ממשכורתו של העובד אלא בהתאם לאמור בצו זה בלבד. בתום תקופת העבודה על העובד להחזיר למעסיק לפחות סט אחד בלבד של ביגוד ואת הציוד שקיבל, ככל שקיבל. במידה שהעובד לא יעשה כן- המעסיק יהיה רשאי לנכות ממשכורתו האחרונה של העובד בגין סט הביגוד המשומש שלא הוחזר, בהתאם למחיר הביגוד ולכל היותר עד לתקרה של 150 ₪  בלבד, לפי הסכום הנמוך מביניהם.
החזר הוצאות נסיעההמעסיק ישתתף בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ובחזרה בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים בעניין זה בין לשכת התיאום לבין ההסתדרות, כפי שיתעדכנו מעת לעת. עובד המוסע ע"י המעסיק ועל חשבונו מביתו לעבודה וחזרה לביתו לא ישולם לו החזר ההוצאות כאמור לעיל. במידה שהעובד יוסע ע"י המעסיק למקום פיזור המרוחק מביתו- העובד יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות הנסיעה מהמקום שבו הורד מההסעה ועד לביתו בהתאם להוראות צוזה. נסיעות העובד מאתר העבודה לאתר אחר, לבקשת המעסיק, במהלך יום העבודה ושלא בהתאם למתוכנן, ישולמו ע"י המעסיק, אם וככל שתשלום זה אינו מכוסה במסגרת צו זה וייחשבו לשעות עבודה לכל דבר ועניין. במידה שתחבורה ציבורית אינה מגיעה לאתר שבו מועסק העובד או שהעובד סיים עבודתו בשעה או ביום בהם אין תחבורה ציבורית, ידאג המעסיק להסעת העובד לביתו ללא חיוב העובד בתשלום בגין ההסעה.
המתנה בין משמרותעובד שבין שתי המשמרות בהן הוא משובץ או שאליהן הוזמן לעבוד, קיים פרק זמן של עד 8 שעות ביוםאו עד 7 שעות בלילה (להלן: "זמן ההמתנה") ידאג המעסיק להסעת העובד לביתו וחזרהלעבודה למשמרת הבאה ככל שמתקיימות הנסיבות כאמור בצו זה. ככל שמדוברבשעות הלילה, והעובד מועסק במרחק של35 ק"מומעלה מביתו, במידה שהמעסיק לא יסיע את העובד לביתווחזרה לעבודה – ידאג המעסיק למקום לינה ראוי, בשום מקרה שלא על חשבונו של העובד או תוך קיזוז כלשהו משכר עבודתו.
מטווחים השתלמויות רענון יריהשתתפות העובד במטווח ו/או בהשתלמות מקצועית ו/או ברענון ירי תהיה על חשבון המעסיק בלבד. המעסיק יישא בעלות המלאה של המטווח, הציוד עבור המטווח וכל הכרוך בו ו/או ההשתלמות ו/או רענון הירי ולא תנוכה השתתפות כלשהי של העובד. השתתפות העובד במטווח ו/או השתלמות ו/או רענון תחשב כתקופת עבודה לכל דבר. מאחר שהשתתפות העובד במטווח אורכת זמן קצר, מוסכם כי בגין השתתפות העובד במטווח ישלם לו המעסיק שכר עבודה בגין שעת עבודה אחת, בתוספת הוצאות נסיעה. השתתפות העובד במטווח ו/או השתלמות מקצועית ו/או רענון ירי תחשב כשעת עבודה לכל דבר וענין וישולם לעובד שכר מלא בהתאם להוראות צו זה, בתוספת התוספות המפורטות בצו ובכלל זה הוצאות נסיעה.
נשקהמעסיק לא יגבה מהעובד ולא ינכה משכרו שום תשלום בגין הנשק ו/או ביטוח ו/או רשיון ו/או אגרה, למעט האמור בצו זה. המעסיק יהיה רשאי לגבות מהעובד תשלום בשיעור שאינו עולה על 50% מאגרת רשיון הנשק, ככל שקיים לעובד רשיון נשק אישי על שמו. עם זאת, במקרה שהעובד יסיים את עבודתו אצל המעסיק, מכל סיבה שהיא, ובמידה והעובד לא השלים שנת עבודה מלאה, יחזיר לו המעסיק את החלק היחסי של התשלום שנגבה מהעובד כאמור לעיל, לתקופה בה לא עבד ואשר בגינה שולמה אגרת רשיון הנשק.
תשלום בגין חגיםעובד שיועסק בחג כאמור בצו זה יהיה זכאי לגמול בגין עבודתו בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל (להלן: "תוספת חג") וליום מנוחה חלופי ללא תשלום, וכן לתשלום מלוא הגמול בגין עבודה בשעות נוספות, בנוסף לתוספת החג כאמור, אם וככל  שהעובד הועסק מעבר ליוםעבודה רגיל, והכל בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. עובד בשכר יהיה זכאי לתשלום עבור חג כאמור לפי ממוצע ההשתכרות היומי הרגיל שלו בשלושת החודשים הקודמים לחודש בו חל יום החג.
שי לחגפעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, ייתן המעסיק לעובדיו שי לחג.
היעדרות ביום הזיכרוןבנוסף לימי החופשה להם זכאים העובדים, עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולת איבה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא. "בן משפחתו"- בנו/בתו/אביו/אמו/בן או בת זוגו/אחיו/ אחותו/סבו/סבתו
הסדר פנסיוניכל עובד כהגדרתו לעיל, יהיה זכאי להיות מבוטח בקרן פנסיה מקיפה המאושרת על ידי משרד האוצר (להלן: "הקרן" או "קרן הפנסיה"), זאת מתום 6 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק (להלן : "תקופת ההמתנה"). למען הסר ספק מועד ספירת 6 החודשים יחל מיום תחילת עבודתו של העובד ולא מיום הוצאת הצו. כל עובד יהיה זכאי לבחור, בהודעה בכתב למעסיקו, בקרן הפנסיה בה יהיה מבוטח לרבות קופת גמל לקצבה, שאושרה ע"י הממונה, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות באותה קופה או בקופה אחרת, והכל בכפוף לאמור בצו זה. לא הודיעה עובד למעסיקו בכתב על בחירתו בקופה בה בחר להיות מבוטח כאמור בצו זה,יבטח אותו המעסיק מהמועד בו קמה לו זכאותו, בקרן פנסיה מקיפה חדשה. השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו ה"שכר הפנסיוני" כהגדרתו בהסכם זה. שיעוריה הפרשות: קרן פנסיה: ניכוי מהעובד 5.5% (תגמולים) תשלום מהמעביד 6% (תגמולים) תשלוםהמעביד לפיצויים יהיה עפ"י המדרג הבא: החל מיום ואילך הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ ניכויי עובד ומעביד 1.1.2009 1.68% 13.18% 1.1.2010 2.5% 14% 1.1.2011 3.34% 14.84% 1.1.2012 4.18% 15.68% 1.1.2013 5.0% 16.5% 1.1.2014 6.0% 17.5% לקרן פנסי המקיפה ותיקה: בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(ביטוח), תשמ"א-1981. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיקו לא   תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה. למען הסר ספק, עובד אשר קיים לגביו הסדר ביטוחי קודם, והוא מבוטח פעיל בהסדר פנסיוני כלשהו המבוסס על שיעורי הפרשות העולים על שיעורי ההפרשות המפורטים לעיל, ימשיך לחול עליו ההסדר הביטוחי הקודם, וצו זה לא יגרע מזכויותיו כפי שהיו ערב הוצאת הצו.
ביטוח ריסקבתקופה שעד לביטוחו של העובד בהסדר פנסיוני יבוטח העובד על ידי החברה בביטוח מסוג ריסק קולקטיבי המקנה לעובד או לשאריו, לפי העניין, פיצוי קבוע וחד פעמי בגין נכות עקב תאונה, שאינה תאונת עבודה, או מוות חו"ח בסכומי ביטוח כמפורט להלן: למקרה מוות בסך 150,000 ₪ ולמקרה של אובדן כושר עבודה להבטחת פיצוי קבוע בשיעור של 75%משכרו של העובד, ובלבד שתשלום החברה לא יעלה על 0.5% משכר העובד. על אף האמור לעיל, אם יידרש מהחברה תשלום הגבוה מ0.5% כאמור, יותאם שיעור השכר המבוטח של העובד בגינו הוא זכאי לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה באופן יחסי, וזאת, אלא אם יבקש לשאת בעלות הנוספת של הביטוח.
תשלום לקרן/קופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים והשלמת פיצויי פיטוריםבכפוף לאמור בצו זה, תשלומי המעביד לפי צו זה לפיצויי פיטורים בשיעורים המפורטים בטבלה לעיל יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצוי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים. ההפקדותותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה בוהעובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמללפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד, "אירוע מזכה"- מוות, נכות או פרישה בגיל 60 אויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו-17לחוקפיצויי פיטורים. מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה לעיל או בשיעורים גבוהים יותר,יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל- 8.33  (להלן : "השלמת פיצויי פיטורים") לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, בהודעה בכתב לקופה עם העתק לעובד, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים" בהתאם לאמור בסעיף14 לחוק פיצויי פיטורים, בתנאים המפורטים בצו זה בהתאמה, אזי מוסכם ומובהר כי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק כמפורט בצו זהלעיל. מעסיק שלא העביר תשלומי השלמת פיצויי פיטורים באופן שוטף כאמור לעיל, ישלם לעובד הזכאי להם, את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו תשלומים, כאמור לעיל. בכפוף לאמור לעיל, בחר המעסיק בהחלת  סעיף 14 לחוק על תשלום השלמת הפיצויים,ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו בקופת גמל אישית לפיצויים או בקופת גמל לקצבה ככל שהופרשו בהתאם לצו זה, לרבות בסיום עבודה במקרה של זכאות לתשלום קצבה מקופתגמל לקצבה. בכפוף לאמור לעיל, בחר המעסיק לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים,אך לא בחר בהחלת סעיף 14 לחוק עלתשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו לו, במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים ובנוסף ישלם לעובד הזכאי את השלמת הפיצויים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, הן בגין התקופה בה העביר את השלמת פיצויי הפיטורים כאמור (על חשבוןפיצויי פיטורים) והן בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו התשלומים להשלמת פיצויי הפיטורים. לא העביר המעסיק תשלומי השלמת פיצויי פיטורים, ישלם המעסיק לעובד את השלמת הפיצויים כאמור לעיל, במועד קרות אירוע המזכה לפיצויי פיטורים. למען הסר ספק בלבד, עובד שלא יהיה זכאי לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה, בשל כך שלא נצבר לטובתו מינימום מזכה בקצבה, יהיה זכאי אף הוא לתשלום כאמור בסעיף זה.
פיטורים והתפטרותפיטורי עובד קבוע אפשריים מסיבה מספקת. צמצום בעבודה הינו סיבה מספקת לפיטורים. פיטורים בשל צמצום בעבודה ייעשו לפי הותק של העובד בעבודה וכן בהתאם לצרכי העבודה. עובד מפוטר לרגל צמצום בעבודה, שמורה לו הזכות לחזור לעבודה עם התרחבות העבודה בחברה, במשך שנה אחת מיום הפסקת עבודתו. החליטה החברה על כוונתה לפטר עובד קבוע תודיע על כוונתה. העובד רשאי להזמין לשימוע את נציגות העובדים. השימוע יתקיים תוך 9 ימי עבודה מיום ההודעה על הכוונה. החליטה החברה, לאחר השימוע, על פיטורי העובד, תודיע על החלטתה לעובד. כל התהליך יסתיים תוך 21 יום, אשר יכללו במניין ההודעה המוקדמת, שתימנה מתחילת התהליך בו הודיעה החברה לעובד על כוונתה לפטרו כפי שפורט לעיל.
הפסקות עבודה של 4 חודשים (כולל)כל עובד שיצא לחופשה ללא תשלום (להלן: "חל"ת") בהסכמתו לתקופה של עד 4 חודשים (כולל) -יוחזר לעבודה בתום החל"ת ויישמרו לו כל ויתקו ורצף הזכויות לכל דבר ועניין, לרבות לענייןז כויותיו התלויות בותק על פי צו זה. כל עובד שעבודתו בחברה הופסקה שלא מיוזמתו והמעסיק מבקש להחזירו לעבודה תוך תקופה שלא תעלה על 4 חודשים (כולל) והעובד הסכים לחזור לעבודה – לא יראו את ההפסקה כפוגעת ברצף הזכויות בעבודה, כך שיישמר לו כל ויתקו ורצף הזכויות לכל דבר ועניין, לרבות לענין זכויותיו התלויות בותק על פי צוזה.
איסור על הטלת קנסות ועונשיםהמעסיק אינו רשאי לקנוס את העובד ו/או לנכות סכומי כסף משכרו של העובדו/או לגבות מהעובד סכומי כסף בשום תנאי, אלא בכפוף להוראות צוזה.
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן