לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

עיכוב על ידי שוטר/אדם פרטי

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונהצוות משפטישל עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס
מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחוםספציפי וייחודי.

מחלקת משפט פלילי, מייצגתאת לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירהוליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכיהמשפט הפלילי עד לסיום התיק.

מחלקת משפט פלילי, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכיםמיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליוויהלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.

בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמיםבעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחוםהצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.

המחלקה הפליליתכוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : עיכוב על ידי שוטר/אדם פרטי, כפי שיוסבר להלן :

 1. עיכוב הוא הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצועה, כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית.
 2. ההבדל בין עיכוב למעצר – בעיכוב אין שחרור בעוד מעצר מסתיים בשחרור. סמכות העיכוב חלה גם על חטאים, בעוד מעצר הוא רק על עוון ופשע.
 3. סמכות העיכוב מסורה לשוטר ולאדם פרטי (בהתקיים התנאים שבחוק).
 4. שוטר יכול לעכב בתנאים הבאים:

                                 א.         יש לו יסוד סביר לחשד כי האדם עבר עבירה.

                                 ב.         יש לו יסוד סביר לחשד כי האדם עומד לעבור עבירה.

 1. שוטר רשאי לדרוש מאדם להילוות אליו לתחנת משטרה או לזמנו לשם אם:

                                 א.         יש לו יסוד סביר לחשד כי עבר עבירה או הוא עומד לעבור עבירה.

                                 ב.         זיהויו בלתי מספיק או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו.

 1. כשיש יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה, לשוטר סמכות לעכב עד היכול למסור לו מידע על העבירה, כדי לברר זהותו ומענו וכדי לחקור אותו במקום הימצאו. כן רשאי השוטר לזמנו לתחנת משטרה.
 2. שוטר רשאי לבקש מעד להלוות אליו לתחנת משטרה אם :

                                 א.         הזיהוי היה בלתי מספיק.

                                 ב.         קיים חשש כי האדם לא יתייצב לחקירה במועד.

 1. כשלשוטר יסוד סביר לחשד כי נגד אדם צו מעצר או צו מאסר, הוא רשאי לעכב אותו עד קבלת עותק מהצו. אם לא ניתן לקבל עותק מהצו במקום, הוא רשאי לדרוש ממנו להלוות אליו לתחנת המשטרה.
 2. אם בחיקוק הוקנתה סמכות לחפש בכליו, על גופו או לדרוש הצגת מסמכים, רשאי בעל הסמכות לעכב אדם או רכב כדי לאפשר החיפוש או העיון, וכן רשאי הוא לדרוש ממנו למסור שמו ומענו.
 3. שוטר רשאי לעכב רכב ולבצע חיפוש אם:

                                 א.         יש חשד סביר כי בוצעה עבירה בת מעצר או קיימת הסתברות גבוהה כי עבירה שכזו עומדת להתבצע או קיים חשש שעומדת להתבצע עבירת ביטחון.

                                 ב.         יש צורך לבצע החיפוש ברכב כדי לאתר את מבצע העבירה או קורבנה או כדי לאתר ראיה הקשורה בעבירה.

 1. כששוטר מעכב אדם, עליו-

                                 א.         לזהות עצמו ולהציג תעודת מינוי.

                                 ב.         להודיע לאדם שהוא מעוכב.

                                  ג.          להבהיר לאדם בהקדם האפשרי את סיבת העיכוב.

 1. שוטר אינו חייב לזהות עצמו ולהודיע סיבת העיכוב אם:

                                 א.         בנסיבות העניין הן זהות השוטר וסיבת העיכוב ידועים למעוכב.

                                 ב.         מילוי החובות הנ"ל עלול לסכל ביצוע העיכוב.

                                  ג.          מילוי החובות עלול לפגוע בביטחון מבצע העיכוב.

                                 ד.         מילוי החובות עלול לגרום להעלמת ראיה.

 1. עם חלוף הנסיבות שמנעו מילוי החובות לעיל, הן תקוימנה בהקדם האפשרי.
 2. עיכוב יהיה לפרק הזמן הסביר בנסיבות המקרה, ולא מעבר ל-3 שעות.
 3. הקצין הממונה רשאי להאריך העיכוב ב-3 שעות נוספות אם במצטבר:

                                 א.         העיכוב קשור למספר רב של מעורבים.

                                 ב.         הנימוקים יירשמו.

 1. על מבצע העיכוב לערוך דו"ח ובו שם המעוכב, סיבת העיכוב ומשך העיכוב אם:

                                 א.         האדם הובא לתחנה או זומן אליה.

                                 ב.         האדם עוכב ל-20 דקות או יותר.

 1. אם אדם אינו מציית לשוטר המבקש לעכבו, הוא רשאי לעצור אותו ולהביאו לתחנה.
 2. שוטר אינו נושא באחריות פלילית או אזרחית בגין עיכוב אם:

                                 א.         הוא ביצע העיכוב בתום לב.

                                 ב.         הוא ביצע העיכוב למען שלום הציבור.

 1. ניתן לנקוט אמצעים משמעתיים נגד שוטר בגין ביצוע עיכוב.
 2. אדם פרטי רשאי לעכב אדם אחר, עד בואו של שוטר, בתנאים הבאים:

                                 א.         החשוד ביצע בפניו עבירת אלימות, פשע, גניבה או נזק לרכוש, או אדם אחר מצביע עליו כמי שעבר אותן עבירות.

                                 ב.         יש חשש שימלט או שזהותו אינה ידועה.

 1. אדם פרטי המבצע עיכוב רשאי להשתמש בכוח סביר בתנאי ש:

                                 א.         החשוד סירב להיעתר לבקשת העיכוב.

                                 ב.         אין בשימוש בכוח כדי לגרום לחשוד חבלה.

 1. האדם הפרטי ימסור המעוכב לשוטר ללא דיחוי. משך העיכוב לא יעלה על 3 שעות.
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן