לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

עיון חוזר וערר ומעצר לצורך הגשת ערעור

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.מחלקת משפט פלילי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.המחלקה הפליליתכוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : עיון חוזר וערר ומעצר לצורך הגשת ערעור, כפי שיוסבר להלן :

עיון חוזר וערר

 1. בקשה לעיון חוזר ניתן להגיש כשמתקיים אחד התנאים הבאים:

                                 א.         נתגלו עובדות חדשות.

                                 ב.         נשתנו הנסיבות.

                                  ג.          עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה.

 1. אדם המוחזק בערובה בשל אי-יכולת להמציא ערבות, רשאי לפנות בכל עת בבקשה לעיון חוזר, ללא התנאים לעיל.
 2. בקשה לעיון חוזר רשאים להגיש:

                                 א.         עצור.

                                 ב.         משוחרר בערובה.

                                  ג.          תובע.

 1. ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר על בקשה לעיון חוזר.
 2. קצין מבחן המפקח על משוחרר רשאי לפנות לביהמ"ש בבקשה לצו המשנה החלטתו. הבקשה תהיה בכתב ותלווה בתסקיר.
 3. ערר משמעותו הבאת ההחלטה לביקורתה של ערכאת הערעור. להבדיל מהליך רגיל של ערעור, רשאית הערכאה המבקרת להביא בחשבון שינוי הנסיבות מאז קבלת ההחלטה, ולשים עצמה במידה רבה בנעלי הערכאה הראשונה.
 4. הדן בערר רשאי להיזקק לחומר ראיות חדש.
 5. מחוזי ידון בזכות בערר וזאת בפני שופט אחד.
 6. עליון ידון בערר בזכות, וזאת בפני דן אחד.
 7. רשאים להגיש ערר:

                                 א.         עצור,

                                 ב.         משוחרר בערובה.

                                  ג.          התביעה.

                                 ד.         ערב (בעניין ערבותו).

 1. אין הגבלת מועד על הגשת ערר.
 2. בקשה לעיון חוזר או לערר יש להגיש בכתב ולכלול את תמצית הנימוקים. כן יש לצרף העתקי בקשות ועררים קודמים ופרוטוקול הדיון בהם. ניתן לדון גם אם לא צורפו העתקים של בקשות קודמות, אם לביהמ"ש המידע הנדרש למתן החלטה.
 3. הדיון בעיון חוזר או ערר יערך בפני המשוחרר או סנגורו, בפני העצור ובפני תובע. ניתן לדון בבקשת העצור ללא התביעה אם נמסרה לה הודעה 24 שעות מראש. ניתן לדון בבקשת התביעה שלא בפני המשוחרר אם הומצאה לו הודעה 48 שעות מראש.
 4. אם לא ניתן לקיים דיון בנוכחות העצור עקב מצב בריאותו, יתקיים הדיון בנוכחות סנגורו. אם אינו מיוצג, ימנה לו ביהמ"ש סנגור.
 5. ביהמ"ש רשאי להורות על השהיית שחרור ב-48 שעות, אם הודיע היוהמ"ש או התובע במעמד ההחלטה כי ברצונו לערור עליה.
 6. במקרים חריגים יורה ביהמ"ש לבקשת סנגור, על השהיה לביצוע מאסר לבקשת סנגור המבקש להגיש ערר.

מעצר לצורך הגשת ערעור

 1. נאשם שהוחזק במעצר עד תום ההליכים ולא נדון למאסר בפועל, רשאי ביהמ"ש לשחררו בערובה אם התובע הודיע על כוונתו לערער. בית המשפט רשאי גם לעצור אותו לעד 72 שעות לצורך הגשת הודעת ערעור, בהתקיים התנאים הבאים:

                                 א.         התובע הודיע על כוונתו לערער ולדרוש מאסר בפועל.

                                 ב.         קיים חשש שהנאשם יימלט.

 1. ביהמ"ש שזיכה נאשם שהיה עצור או משוחרר בערובה, רשאי לצוות על שחרור בערובה מטעמים שיירשמו או לעצור אותו עד ל-72 שעות אם הודיעה התביעה כי בכוונתה לערער.
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן