לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:

עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה – החל מיום 1.1.2014

עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה – החל מיום 1.1.2014

עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה – החל מיום 1.1.2014

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 19.1.2014, הסכום המקסימלי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה של עובדו למקום העבודה וחזרה, עודכן לסך של 26.40 ₪ ליום(במקום: 25.20 ₪ ליום), וזאת רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2014.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן