לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:

עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה – החל מיום 1.1.2012

עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה – החל מיום 1.1.2012

עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה – החל מיום 1.1.2012

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 16.1.2012, הסכום המקסימלי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה של עובדו למקום העבודה וחזרה, עודכן לסך של 25.20 ₪ ליום (במקום: 24.40 ₪ ליום), וזאת רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2012.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן