לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.
מחלקת משפט פלילי
, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי
, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.
המחלקה הפלילית
כוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס 
מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : עבירות סמים, כפי שיוסבר להלן :

עבירות סמים ועבירות סחר בסמים, ובמיוחד עבירות סמים המכונים "סמים קלים" ( מריחואנה, חשיש), הינו תחום מרכזי בתיקים פליליים כנגד אנשים נורמטיביים. עבירות סמים הינן עבירות "חשיפה" – עבירה שאין עליה, בדרך כלל, מתלונן (כמו בעבירות אלימות או רכוש).

עבירות סמים שני הצדדים שותפים לעסקה ו"נהנים" ממנה, ואין מתלונן או קורבן שיגיש תלונה בתחום עבירות סמים. לכן, נדרשת המשטרה למערך מודיעיני רחב ויעיל, וזאת כדי לאסוף ראיות נגד משתמשים בסמים, סוחרי סמים ומייבאי הסמים השונים, ולהביאם לדין.

השופטים וגם התובעים מהפרקליטויות השונות, מודעים לנזקים האמיתיים מהשימוש בסמים הקלים, ולכן הענישה בגין עבירות סמים בשימוש עצמי ובסחר בסמים מסוג מריחואנה וחשיש יותר מקלה מאשר עבירות סמים קשים בגין שימוש עצמי או עבירות סמים בגין סחר בסמים קשים (קוקאין או LSD).

מאידך, תקים פליליים בעבירות סמים, אפילו סמים קלים, מלמדים לא פעם על מעורבות חמורה בפשע, ולכן חשוב,לא פעם, לסנגור פלילי, להיות מסוגל להסביר את העובדה שהחשוד/הנאשם הוא אדם נורמטיבי ותורם לחברה, ועבירות סמים בגין שימוש עצמי בסם הוא הסטייה היחידה בחייו.
 
הנחיות היועמ"ש לתביעה בעבירות סמים בהקשר להגשת כתב אישום על מי שעבר פעם ראשונה עבירות סמים קלים בגין שימוש עצמי: "ברי, כי על כל מדיניות האכיפה להיות אחידה ושוויונית, על בסיס ארצי וכלל מערכתי, ואין כל מקום להנחיה להימנע מפעולות אכיפה. כאמור עם זאת, משיקולים של עניין ציבורי יש מקום למדיניות שלא תמצה עם אדם נורמטיבי (שאין לו עבר פלילי מעבר לנושא הנדון) את הדין בתפיסת הסם הראשונה ובכמות קטנה, כאשר המדובר במריחואנה או חשיש לשימוש עצמי. על גורמי החקירה והתביעה לפעול, אפוא, לקיום שוויון ואחידות בטיפול בתביעה בשימוש ראשון בסמים קלים. הנחיה זו מתווה קווים מנחים לכך".

כאמור, במידה שמדובר באדם שחי חיים נורמטיבים וחיובים בדרך כלל, הענישה על עבירות סמים קלה ביותר והמערכת מסתפקת בטיפול שנועד למנוע את הישנות העבירות סמים בלבד.
 
שימוש לצריכה עצמית:
פקודת הסמים המסוכנים קובעת עונש מאסר של עד 3 שנים על עבירות סמים של החזקה ושימוש בסם מסוכן. כמו כן, הפקודה קובעת עונש מאסר של עד 20 שנים על עבירות סמים של ייצור, הכנה, הפקה, יצוא, יבוא ומסחר.
מה נחשב על פי הפקודה כשימוש עצמי: מריחואנה – 15 גרם; חשיש – 15 גרם; קוקאין – 0.3 גרם.
 
כאשר זו כמות החומר הנתפסת אצל החשוד, החזקה הינה כי השימוש הינו שימוש עצמי, ואם התביעה טוענת כי מדובר בעבירות סחר בסמים, עליה נטל ההוכחה. ואולם, אם כמות החומר הינה מעל זו המצוינת לעיל, החזקה הינה שמדובר בכמות שאינה לצריכה עצמית, ועל החשוד או הנאשם להפריך הנחה זו.

חילוט רכוש:
בפקודת הסמים המסוכנים קיימת אפשרות של חילוט רכושו של מי שבית משפט הרשיעו על עבירות סמים בגין סחר בסמים. רכוש הכוונה, כל רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע עבירות סמים, או שישמש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע עבירות סמים, או רכוש שהושג – במישרין או בעקיפין – כשכר על עבירות סמים או כתוצאה מביצוע עבירות סמים, או שיועד לכך.

ענישה:
פקודת הסמים המסוכנים קובעת עונש מאסר של עד 3 שנים על עבירות סמים של החזקה ושימוש בסם מסוכן. כמו כן, הפקודה קובעת עונש מאסר של עד 20 שנים על עבירות סמים של ייצור, הכנה, הפקה, יצוא, יבוא ומסחר.
הפקודה קובעת עונש של 25 שנה על נתינת סם מסוכן לקטין, שידול קטין להשיג סם ושידול קטין להשתמש בסם מסוכן.

כמו כן, כפי שראינו לעיל, קיימת בפקודה אפשרות של חילוט רכוש שהושג כתוצאה של עבירות סמים, הטלת קנסות, פסילת רישיון נהיגה ורישיון רכב, רישיון מקצוע ועסק או כל רישיון אחר וכן פסילת החזקת דרכון ישראלי ותפיסתו.

פקודת הסמים המסוכנים, [נוסח חדש], תשל"ג-1973

פרק א': פרשנות

 1. הגדרות [תיקון: תשל"ט, תשמ"ט]

בפקודה זו –
"אמנה" – האמנה היחידה על סמים נרקוטיים שנחתמה בניו-יורק ביום 30 במרס 1961 2;
"במעבר" – מובא לישראל ביבשה, באויר או במים, רק לשם הובלה לארץ אחרת באותו רכב או ברכב אחר, אף אם לא הונחת ולא שטוען בישראל;
"המרה" – שינויו של סם בתהליך כימי, למעט הפיכת אלקלואידים למלחיהם;
"היתר הטיה" – היתר שניתן מאת רשות מוסמכת של ארץ, להטות סם מסוכן, הנמצא בה במעבר, לארץ שאינה היעד הסופי הרשום בהיתר היצוא;
"היתר יבוא" – היתר לפי סעיף 2 שניתן מאת רשות מוסמכת, המתיר יבואו של סם מסוכן;
"היתר יצוא" – היתר לפי סעיף 3 שניתן ליצואו של סם מסוכן מאת רשות מוסמכת של הארץ שממנה הסם מיוצא;
"יבוא" – שלא במעבר;
"ייצור" – לרבות תהליך של זיקוק ולרבות הפיכת אלקלואידים למלחיהם;
"יצוא" – שלא במעבר;
"מנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין הנדון;
"סם מסוכן" – חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם;;
"עבירה של עסקת סמים" – עבירה לפי פקודה זו שעונשה מאסר עשרים שנים או יותר;;
"רופא" – רופא מורשה במשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976 3. "רופא שיניים" – כמשמעותו בפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש] תשל"ט-1979 4;
"רופא וטרינרי" – כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים 5;
"רוקח" – רוקח בעל רשיון במשמעותו בפקודת הרוקחים 6."
"רכב" – כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס, רכבת וכל אמצעי הובלה אחר שאפשר להביא בו טובין לישראל או להוציאם ממנה.
"רכוש" – מקרקעין, מטלטלין, כספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורה של רכוש כאמור וכל רכוש שצמח או בא כתמורה מרווחי רכוש כאמור.

פרק ב': היתרים

2. פרטי היתר יבוא

היתר יבוא יכלול –
(1)   פרטים מלאים על הסם וכמותו;
(2)   השם והמען של האדם שהותר לו לייבא את הסם;
(3)   השם והמען של האדם שממנו יושג הסם;
(4)   פרק הזמן שבו יבוצע היבוא.

 3. פרטי היתר יצוא

היתר יצוא יכלול –
(1)   פרטים מלאים על הסם וכמותו;
(2)   השם והמען של המייצא;
(3)   השם והמען של האדם שאליו יישלח הסם;
(4)   שם הארץ שאליה ייוצא הסם;
(5)   פרק הזמן שבו יבוצע היצוא.

 4. פרטי היתר הטיה

היתר הטיה יכלול את כל הפרטים שיש לציינם בהיתר יצוא ואת שם הארץ שממנה יוצא המשגור מתחילה.

5. הרשות המוסמכת בישראל

המנהל מוסמך לתת היתרי יבוא, יצוא או הטיה של סם מסוכן שמותר לייבאו, לייצאו או להטותו.

פרק ג': עבירות

סימן א': ייצור, החזקה ושימוש

 6. ייצור, הכנה והפקה [תיקון:תשל"ט, תשמ"ט]

לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

7. החזקה ושימוש [תיקון:תשל"ט, תשמ"ט, תשנ"ה]

(א)   לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.
(ב)   האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.
(ג)   העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
(ד)   על אף הוראות סעיף קטן (ג) סיפה, מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו -מאסר חמש שנים;הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.

8. דרכי החזקה

לענין אישום בשל החזקת סם מסוכן, אין נפקא מינה אם הסם המסוכן נמצא ברשותו של הנאשם, או ברשות המחזיק אותו מטעמו של הנאשם, או אם הסם של הנאשם נמצא ברשותו של אדם אחר ללא ידיעתו של אותו אחר, או אם הסם נמצא במקום שאינו ברשותו או שאינו נתון לפיקוחו או להשגחתו של שום אדם.

9. חצרים [תיקון: תשל"ט, תשמ"ט]

א)   המחזיק חצרים לא ירשה להשתמש בהם לשם הכנת סם מסוכן, שימוש בו, מכירתו או עשיית עסקה אחרת בו, שלא בהיתר.
(ב)   לא יהיה לאדם ענין בניהול חצרים למטרה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)   לא יהיה אדם נוהג לבקר במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכנים.
(ד)   העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם עבר עליהן אגב החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

10. כלים [תיקון: תשל"ט, תשמ"ט]

לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו, שלא בהיתר;העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם היו הכלים לשימוש בצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

10א.    כלים אסורים [תיקון: תשס"ח(2)]

(א) לא ייצר אדם כלי אסור, לא ימכרו, לא יציגו למכירה, לא ייבאו, לא ייצאו, לא יסחר בו או יעשה בו עסקה אחרת ולא יחזיק בו במטרה לעשות אחת מהפעולות האמורות, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש שנים.
(ב)   בסעיף זה, "כלי אסור" – כלי שייעודו העיקרי, דרך כלל, הוא להכנת סם מסוכן או לצריכתו, כגון הכלים המנויים להלן:
(1)   באנג.

11. החזקה מותרת [תיקון: תשל"ט]

לענין פקודה זו, החזקת סם כמפורט בחלק ב' לתוספת הראשונה מותרת באחת מאלה:
(1)   המחזיק הוא רוקח והסם מוחזק בחצריו שיש לו רשיון עליהם;
(2)   המחזיק הוא רופא, רופא שיניים או רופא וטרינרי, ולפי חיקוק הדן ברופאים, ברופאי שיניים או ברופאים וטרינריים מותר לו להחזיק סם כאמור;
(3)   המחזיק מוכיח שהוא השיג את הסם שבהחזקתו מרוקח ושהסם נופק לפי הוראות פקודת הרוקחים 7 או שהושג מרופא או מרופא וטרינרי הרשאים לפי הדין לספק סמים או תרופות;
(4)   הדבר הורשה בתקנות לפי פקודה זו.

12. שימוש מותר

השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח, רופא או רופא וטרינרי בתנאים האמורים בסעיף 3) 11) או סופק על פי רשיון.

סימן ב': מסחר ומעבר

 13. יצוא, יבוא, מסחר והספקה

לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל.

 14. תיווך

לא יתווך אדם – בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בפעולה אסורה לפי סעיף .13

 15. הובלה במעבר

לא יוביל אדם סם מסוכן במעבר דרך ישראל אלא מארץ שמותר לייצאו ממנה ואל ארץ אחרת שמותר לייבאו אליה;בא הסם מארץ שהיא מבעלות האמנה – תנאי נוסף הוא שיהא עם הסם היתר יצוא או היתר הטיה בר-תוקף.

16. הטיה

(א)   סם מסוכן שהובא לישראל במעבר, לא יגרום אדם להטייתו למקום יעוד שאינו המקום שאליו נשגר מתחילה, אלא על פי היתר הטיה.
(ב)   סם במעבר, שיש עמו היתר יצוא או היתר הטיה מאת רשות מוסמכת של ארץ חוץ, יראו את ארץ היעוד לפי האמור בהיתר כארץ אשר אליה נשגר הסם מתחילה. 

17. טלטול סם במעבר

(א)   לא ירחיק אדם סם מסוכן מהרכב שבו הובא לישראל במעבר, ולא יטלטל אדם סם מסוכן בישראל לאחר שהורחק כאמור, אלא לפי רשיון הרחקה מאת מנהל אגף המכס והבלו.
 (ב)   נתינתו וסירובו של רשיון הרחקה כאמור מסורים לשיקול דעתו המוחלט של מנהל אגף המכס והבלו.

18. פגיעה בסם במעבר

סם מסוכן שבמעבר, לא יתננו אדם לתהליך העשוי לשנותו שינוי מהותי ולא יפתח ולא ישבור, במזיד, אריזה המכילה אותו, אלא לפי הוראות המנהל ובדרך שהורה.

19. סייג

הוראות סעיפים 15 עד 18 לא יחולו על –
(1)   סם מסוכן במעבר בדואר.
(2)   סם מסוכן במעבר בכלי טיס העובר בשמי ישראל ואינו נוחת בה;
(3)   כמות של סם מסוכן היכולה להיות, בתום לב ובסבירות, חלק מן המלאי הרפואי של כלי שיט או כלי טיס.

19א.    עונשין [תיקון: תשל"ט, תשמ"ט]

העובר על הוראות סימן זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

20. בקורת סמים מסוכנים במעבר

בכפוף לסייג כאמור בסעיף 19 , רשאי מנהל אגף המכס והבלו, או פקיד שהוא הסמיך, לדרוש שיוצג היתר היצוא או היתר ההטיה הנוגע למשגור של סם מסוכן המובל במעבר בישראל, ורשאי הוא לנקוט פעולה נוספת לגבי המשגור כפי שנקבע בתקנות.

סימן ג': הדחת קטינים

21. הדחת קטין לסמים מסוכנים [תיקון: תשל"ט, תשמ"ט]

(א)   העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:
(1)   נותן לקטין סם מסוכן;
(2)  בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;
(3)   משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.
(ב)   לענין סעיף זה, "אחראי לקטין" – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ, אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.

22. סייג [תיקון: תשל"ט]

סעיף 21 לא יחול על מי שעשה את המעשה לשם טיפול רפואי, בהיותו רופא או רופא שיניים לפי הוראת רופא או רופא שיניים, או בנסיבות חוקיות אחרות.

23. דרכי ביצוע

לענין מעשה לפי סעיף 21 אין נפקא מינה –

(1)   אם הקטין ידע שהוא משתמש בסם מסוכן או לא ידע על כך;
(2)   פרט לגבי פסקה (3), אם הנאשם פנה אל הקטין או הקטין אליו.

 24. חזקות

חזקה על אדם שעבר אחת העבירות לפי סעיף 21 אם עשה אחת מאלה:
(1)   נתן לידי קטין או לאחר בשבילו כלי הנועד לשימוש בסם מסוכן;
(2)   הזמין קטין למקום שבו רגילים אנשים להשתמש בסמים מסוכנים;
(3)   הזמין קטין למקום שבו יכול הקטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;
(4)   הפנה קטין למקום כאמור בפסקאות (2) או (3) או עיכב אותו במקום כאמור.

25. מאסר חובה

מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 21 או בנסיון לעבירה כאמור או בשידול לעבירה כאמור, יוטל עליו עונש מאסר, אם כעונש יחיד ואם בצירוף לעונש אחר, אך לא יוטל עליו מאסר על תנאי בלבד ולא יינתן עליו צו-מבחן.

פרק ד': בקורת 

 26. כניסה ובקורת

בכל עת סבירה רשאי המנהל להיכנס לחצריו של אדם שמותר לו, לפי סעיף 1)11), (2) או (4), להחזיק סמים מסוכנים, כדי לבדוק את מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו ואת הרשומות והפנקסים של עסקאות בסמים מסוכנים שעליו לקיים לפי תקנות שעל פי פקודה זו; ורשאי הוא לדרוש מאותו אדם להציג לבדיקה את כל המסמכים, החשבונות וההיתרים הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים.

27. הפרעה לכניסה ולבקורת [תיקון: תשל"ט, תשמ"ט]

לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף 26, לא יפריע ולא יעכב בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור, ולא יימנע מהציג, לפי הדרישה, את כל מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו, את הרשומות והפנקסים שעליו לקיימם ומסמכים אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

28. חיפוש [תיקון: תשל"ט, תשמ"ט, תשנ"ו]

(א)   סמכויות שוטר לפי סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 8 יהיו נתונות לו גם לענין עוונות לפי פקודה זו.
(ב)   מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפוש, רשאי שוטר לערוך חיפוש בלא צו חיפוש:
(1)   בכל רכב – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;
(2)   על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן;
(3)   על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 אגב כניסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, בעת שהייתו שם וכן בעת שהייתו בכלי טיס או שיט – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;
(4)   במטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני העלאתם לכלי טיס או שיט, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;
(5)   על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט- 1969אגב כניסתו למקום שבו נתונים עצירים במשמורת המשטרה – אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו.
(ג)   בטל.
(ד)   לענין חיפושים לפי סעיפים קטנים (ב) (3) עד (5) ו-(ג), תהיה לשוטר ולסוהר הסמכות הנתונה בסעיף 9(ג) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל"ז-1977 9 לגבי מי שמסרב לחיפוש.
(ה)   לפני תחילת חיפוש לפי סעיף זה באדם או ברכב, יודיע המחפש לאותו אדם או למי שנמצא ברכב באותה עת את מטרת החיפוש;החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר; חיפוש אצל אשה לא ייעשה אלא בידי אשה.
(ו)    נעשה חיפוש לפי סעיף זה, תיערך רשימת הדברים שנתפשו;הרשימה תיחתם בידי המחפש ובידי מי שהחיפוש נערך בכליו או בגופו;נערך החיפוש ברכב, במטען או בטובין, תיחתם הרשימה בידי מי שמחזיק בהם בזמן החיפוש;העתק הרשימה החתומה כאמור יימסר למי שחתם עליה לפי דרישתו.

פרק ה': שפיטה ועונשין

במשפט נגד אדם על עבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה –
(1)   הטוען שבידו תעודה, רשיון, היתר, רשומה או מסמך לענין פקודה זו – עליו הראיה;
(2)   היה המשפט על עבירה לגבי סם, חזקה על הנאשם שידע כי הסם הוא מסוכן, והטוען להגנתו שלא ידע על כך – עליו הראיה.
(3)   מי שהחזיק סם מסוג המפורט בתוספת השניה בכמות העולה על הכמות המפורטת לצידו – חזקה שהחזיק בסם שלא לצורך צריכתו העצמית ועליו הראיה לסתור.
(4)   עדות עד מומחה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על בדיקה מדגמית שנעשתה בסם, תהיה ראיה לענין סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו, כל עוד לא הוכח היפוכה;
(5)   הושמד סם מסוכן כאמור בסעיף 36(א), תהיה תעודה שניתנה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו והחתומה בידי שני עדים, ראיה לענין הסם שהושמד, כל עוד לא הוכח היפוכה;
(6)   קבע בית המשפט לפי סעיף 36א(ב) שנידון הוא סוחר סמים –
(א)   כל רכוש של אדם כאמור, ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו אשר טרם מלאו להם עשרים ואחת שנים, וכן רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו או העבירו לאותו אדם ללא תמורה, ייראה כרכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן הוכיח הנידון אחד מאלה:
(אא)האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים;
(בב)הרכוש הגיע לידיו או לידי בעליו לא מאוחר משמונה שנים שקדמו ליום הגשת כתב האישום בשל העבירה שעליה נדון;
(ב)   כל רכוש שנמצא בחזקתו או בחשבונו של הנידון ייראה כרכוש שלו אלא אם כן הוכיח שהרכוש הוא של זולתו, שאינו אחד האנשים המפורטים בפסקה (א).

32. קנס לפי שווי או טובת הנאה [תיקון: תשל"ט]

בית המשפט רשאי להטיל על מי שהורשע בעבירה לפי פקודה זו, למעט בעבירה שנעברה לצריכתו העצמית של הנאשם, קנס פי חמישה משווי הסם שבו נעברה העבירה או משווי טובת ההנאה שהושגה בעבירה, או את הקנס שנקבע במפורש לעבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

33. עבירה על תקנות [תיקון: תשמ"ט]

(א)   העובר על תקנה שהותקנה על פי פקודה זו, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

34. מנהלי חברה

הורשעה חברה בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יאשמו באותה עבירה היושב ראש, כל מנהל וכל פקיד העוסק בניהולה, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או הסכמתו.

35. חילוט חובה

הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יצווה בית המשפט על חילוטם של הסמים המסוכנים, המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, והם יושמדו או ייעשה בהם בדרך אחרת, הכל כפי שייראה לבית המשפט.

 36. חילוט רשות [תיקון: תשמ"ט]

(א)   הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם, רשאי בית המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף 5)31), לצוות על חילוטם וכן על השמדתם בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם, ובלבד שאם הוגש כתב אישום, לא יורה בית המשפט על השמדת הסמים אלא לאחר שהעתק תעודה לפי סעיף 5)31) נמסר לנאשם או לסניגורו וניתנה להם הזדמנות לעשות בהם או לגביהם את הפעולות הנדרשות לפי דעתם כדי לסתור את ראיות התביעה לענינם.
 (ב)   על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יורה בית המשפט על השמדת סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם אם מתנהלת חקירה נגד חשוד וטרם הוגש כתב אישום.

36א.    חילוט רכוש בהליך פלילי [תיקון: תשמ"ט]

(א)   הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא –
(1)   רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;
(2)   רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.
לענין פסקאות (1) ו-(2) –
"ביצוע העבירה" – לרבות ביצוע כל עבירה אחרת של עסקת סמים, אף אם לא הורשע בה הנידון, ובלבד שהיא קשורה לעבירה שבה הוא הורשע.
(ב)   בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנידון הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על פי בקשת תובע, שהנידון הוא סוחר סמים ומשעשה כן – יצווה בגזר הדין, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט.
(ג)   לא יצווה בית המשפט על חילוט כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון וכן אם הם ידועים לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש (להלן – הטוען לזכות ברכוש), הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
(ד)   טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן (ג), וראה בית המשפט, מטעמים שיירשמו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי; קבע בית המשפט כן, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף 6)31).
(ה)   בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים יצויינו בכתב האישום;נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד לגזר הדין.
(ו)    הודעה על בקשת תובע לחלט רכוש תימסר לטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.

36ב.    חילוט רכוש בהליך אזרחי [תיקון: תשמ"ט]

(א)   נוכח בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, כי רכוש –
(1)   שימש כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיפים 6 או 13 או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור;
(2)   הוא רכב ששימש באמצעי לביצוע עבירה של עסקת סמים או כדי לאפשר ביצוע עבירה כאמור;או
(3)  הושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה של עסקת סמים, או כתוצאה מביצוע עבירה כאמור -רשאי הוא לצוות על חילוטו גם אם לא הואשם או לא הורשע אדם בעבירה על פי הפקודה (להלן – חילוט אזרחי).
(ב)   בקשת פרקליט המחוז תפרט את הרכוש שאת חילוטו מבקשים והודעה עליה תימסר למי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.
(ג)   המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע;קבע בית המשפט כאמור בסעיף 36א

(ד), יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף זה.
(ד)   על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי.

36ג.    סייגים לחילוט רכוש [תיקון: תשמ"ט]

(א)   בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א או 36ב, אם הוכיח מי שטוען לזכות ברכוש כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידיעתו או שלא בהסכמתו, או שרכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב ובלי שיכול היה לדעת כי הוא שימש או הושג בעבירה.
(ב)   בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 36א ו-36ב אלא אם כן נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.
(ג)   בית המשפט לא יצווה על חילוטם של מטלטלים שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

36ד.    ביטול חילוט [תיקון: תשמ"ט]

(א)   מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיפים 36א או 36ב (להלן בסעיף זה – המבקש), ולא הוזמן להשמיע את טענותיו לענין צו החילוט, רשאי לבקש מאת בית המשפט שציווה על החילוט – לבטל את הצו.
(ב)   בקשה לביטול צו חילוט תהיה תוך שנתיים מיום מתן צו החילוט או תוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן.
(ג)   ביטל בית המשפט את צו החילוט – יצווה על החזרת הרכוש למבקש או תשלום תמורתו מאוצר המדינה אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים המבקש לקבל את תמורתו;ציוה בית המשפט על תשלום תמורת הרכוש -יקבע בצו את סכום התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו החילוט או ביום מתן צו התשלום, לפי הגבוה שבהם;צו התשלום יינתן לא יאוחר מששה חדשים מיום שהחליט בית המשפט לבטל את צו החילוט.
(ד)   ביטל בית המשפט את צו החילוט, רשאי הוא לצוות על תשלום דמי שימוש ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש, וכן על תשלום פיצוי בשל נזק או פחת שנגרם לרכוש באותה תקופה.
(ה)   צו להחזרת רכוש או צו התשלום יבוצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מששים ימים מיום נתינתם.

 36ה.   ערעור [תיקון: תשמ"ט]

ערעור של מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיף 36א וערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיף 36ד יהיו בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי, ואולם אם ניתנה ההחלטה בגזר דין והוגש ערעור על פסק הדין, רשאי בית המשפט שלערעור לשמוע גם את ערעורו של מי שטוען לזכות ברכוש.

 36ו.     סעדים לחילוט רכוש

(א)   הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת צו זמני בדבר – מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה – צו זמני); לענין זה, "בית המשפט" – בית המשפט המחוזי שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין.
(ב)   בית המשפט המחוזי רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף קטן (א), בטרם הוגש כתב אישום, על-פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהרכוש שלגביו מבקשים את הצו עלול להיעלם או שעלולים לעשות בו פעולות שימנעו את מימוש החילוט;תקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא הוגש כתב אישום תוך תשעים ימים מיום שניתן.
(ג)   בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם במעמד צד אחד, אם סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו; תקפו של צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו;
בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופה נוספת שלא תעלה על עשרה ימים.
(ד)   על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד;הערעור יוגש תוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער.
(ה)   ציווה בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ולא חולט הרכוש, רשאי בית המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינה.

36ז. חילוט רכוש אחר [תיקון: תשמ"ט]

הורה בית המשפט על חילוט רכוש, כאמור בסעיפים 36א או 36ב והרכוש לא אותר או שהועבר לקונה בתום לב או שהוברח או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של הנידון, או שעורב ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי, וכן לפי בקשת הנידון – רשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר של הנידון, השווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הורה;לענין סעיף זה "הנידון" – לרבות מי שנגד רכושו ניתן צו חילוט לפי סעיף 36ב.

 36ח.    ניהול נרכוש המחולט והשימוש בו [תיקון: תשמ"ט, תש"ס, תשס"ד]

(א)   החלטת בית המשפט על חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס הכללי לתפוש את הרכוש המחולט;הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לאפוטרופוס הכללי ויופקד על-ידיו בקרן שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לענין זה.
(ב)   שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (א), את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:
(1)   תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;
(2)   ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988;
(3)   תשלומים על מידע, עזרה באכיפת הפקודה או גילוי רכוש בר-חילוט.
(4)   תשלומים לפי סעיף 36ד(ג) ו-(ד).
(5)   ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;
(6)   ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור.

36ט.    תקנות לענין חילוט [תיקון: תשמ"ט]

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי, הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, ערעור, לרבות מועדי ערעור, וכן בדבר הדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים ולמתן הודעות לבעלי ענין ברכוש, ולרבות כל ענין אחר הדרוש לביצוע הוראות פקודה זו לענין חילוט.

 36י.  שימוש בקנסות [תיקון: תשמ"ט]

קנס שהטיל בית המשפט לפי פקודה זו יופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח(א).

37. סגירת חצרים [תיקון: תשמ"ט]

הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 9 ,7 או 10, והעבירה נעברה בחצרים המשמשים בית קפה או למכירת משקאות משכרים או בחצרים אחרים שהציבור רשאי להיכנס אליהם, ונוכח בית המשפט כי לפני כן נעברה באותם חצרים עבירה לפי פקודה זו, רשאי הוא, בנוסף על כל עונש אחר, לצוות על סגירת החצרים בפני הציבור דרך קבע או לתקופה שיורה עליה.

 37א.    שלילת רשיון [תיקון: תשמ"ט, תשנ"ב]

(א)   הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה או מלהחזיק רשיון רכב לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ורשאי הוא, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור, לפסול אותו כאמור לתקופה ארוכה יותר.
(א1)הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7(ג) סיפה, או קבע בית המשפט כי האדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הורשע לפני כן בעבירה כאמור או שנקבע לגביו לפני כן כי עבר עבירה כאמור יפסול אותו בית המשפט מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שנתיים;אולם רשאי בית-המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, שלא לפסול אותו כאמור או להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
(א2)פסל בית-המשפט אדם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, ואותו אדם נדון גם לעונש מאסר, רשאי בית-המשפט לקבוע כי הפסילה תיכנס לתוקף ביום גמר ריצוי עונש המאסר.
(ב)   הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הוא בעל רשיון מקצוע או עסק או רשיון אחר, ובית המשפט נוכח כי העבירה נעברה אגב עיסוק במקצוע או בעסק או שימוש ברשיון, או שביצועה נתאפשר או הוקל עקב הפעלת המקצוע או העסק או השימוש ברשיון, או שהעבירה נעברה במקום המקצוע או העסק – רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לצוות על שלילת הרשיון לתקופה שיקבע, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור.

37ב.    שלילת דרכון [תיקון: תשמ"ט]

הורשע אדם לפי פקודה זו ונוכח בית המשפט כי ביצוע העבירה נתאפשר עקב שימוש בדרכון ישראלי, רשאי הוא בנוסף לכל עונש אחר לפסלו מהחזיק בדרכון לתקופה שיקבע, ולהורות על תפישת דרכונו".

38. עבירות חוץ

(א)   אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי פקודה זו – רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.
(ב)   מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי הוראות סעיף 6 או סימן ב' של פרק ג', או עבירה של החזקת סם מסוכן לפי סעיף 7 – רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.
(ג)   לא יועמד אדם לדין מכוח האמור בסעיף קטן (ב) אם המעשה נעשה במקום הנתון לשיפוטה של מדינת חוץ, אלא אם המעשה אסור גם על פי החוק החל במקום המעשה.
(ד)   כתב-אישום לפי סעיף זה לא יוגש אלא מטעם היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.
(ה)   לא יוגש כתב אישום לפי סעיף זה נגד אדם על מעשה שהורשע או זוכה עליו מחוץ לישראל.

פרק ו': תקנות וצווים

39. תקנות [תיקון: תשל"ט, תשמ"ט]

שר הבריאות רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת להתקין תקנות לביצוע פקודה זו, ובלי לגרוע מכלליות הסמכות האמורה רשאי הוא –
(1)   לקבוע את נהלי היבוא, היצוא והמעבר של סמים מסוכנים וטפסי ההיתרים והתעודות שיש להשיגם ולהשתמש בהם בקשר לכך;
(2)   להורות שכל מי שמותר לו להחזיק סמים מסוכנים יקיים רשומות מתאימות בדבר קנייתם והעשיה בהם;
(3)   להסדיר את ההספקה והחלוקה של סמים מסוכנים;
(4)   להסדיר מתן מרשמים לסמים מסוכנים מאת רופאים, רופאי שיניים ורופאים וטרינריים והטיפול במרשמים אלה.
(5)   לקבוע הוראות בדבר בקורת ופיקוח על סמים מסוכנים שבידי רשויות המדינה ומוסדותיה.

40. החלת הפקודה על סמים מסויימים

שר הבריאות רשאי להחיל בצו את הוראות פקודה זו, בשינויים שיפורשו בצו, על סמים אלה ועל מלחיהם:
(1)   מתילמורפין, הידוע בדרך כלל בשם קודאין;
(2)   אתילמורפין, הידוע בדרך כלל בשם דיונין.

41. שינוי התוספת [תיקון: תשל"ט]

שר הבריאות רשאי, באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת ובהודעה ברשומות, לשנות את התוספות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן, ולהתנות בהן תנאים.

 42. תחילה

תחילתו של נוסח זה תשעים יום לאחר פרסומו.
תוספת ראשונה
תנאים:
לענין הסמים המפורטים בסימן ב' של חלק א' ובסימנים ב' ו-ג' לחלק ב', תהא משמעות "האמנה", במקום משמעותה לפי סעיף 1 לפקודה, האמנה בדבר חמרים פסיכוטרופיים שנחתמה בוינה ביום 21 בפברואר 1971.
 

חלק א'

סימן א'

1. קנבוס                                                        CANNABIS
אך למעט שמן המופק מזרעיו
3. שרף של קנבוס תרבותי                           CANNABIS SATIVAE RESINA
ידוע גם בשם: חשיש                                   SYNONYMUM: HASHIS
למעט:
התכשירים הנזכרים בחלק ב'
4. עלי קוקא                                                  COCAE FOLIA
5. אופיום גולמי                                             OIUM CRUDUM
6. אופיום מעובד                                        OIUM RAEARATUM
8. התכשירים המכילים את הסמים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

סימן ב'

1.    דיאתילאמיד של החומציה הליזרגית
ACIDUM DIETHLAMIDO-LYSERGICUM
NN-DIETHL-LYSERGAMIDUM
ידוע גם בשמות:לס"ד, לס"ד-25, ליזרגיד, ליזרגאמיד, דליזיד
SYNONYMA: LSD, LSD-25, LYSERGIDE, LYSERGAMID, DELYSID
2.    2,5 – דימתוקסי – 4,a – דימתילפנאתילאמין
2,5 – dimethoxy -a,4 – dimethylphenethylamtne
2א. 4 – ברומו – 2,5 – דימתוקסי – a – מתילפנאתילאמין
4 – bromo – 2,5 – dimethoxy a – methylphenethylamine –

2ב. 4 – ברומו – 2,5 – דימתוקסיפנאתילאמין
4-bromo – 2,5 – dimethoxypheneththylamine
3.    בופוטניןBUFOTENINUM
DIMETHYL-SEROTONINUM VEL 5 HYDROXY-N-DIMETHYL-TRYTAMINUM
3א. קאתינון
Cathinone
aminopropiophenone (S) -2-(-)
למעט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה.
3ב. בי. די. או                                                                                                BDO
                                                                    1,4-butanediol
ידוע גם בשם:                                            Syn: 1,4-butylene glycol
4 ,1-בוטילן גליקול
3ג.   4-כלורו-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין 4-chloro-2,5-dimethoxyphenethylamine
ידוע גם בשם: C- 2C Syn: 2 C-C
3ד. 3-כלורופנילפיפראזין 3-chlorophenylpiperazine
1-(3-chlorophenyl) piperazine
ידוע גם בשם:אם.סי.פי.פי Syn: mC
4.    דלתה-טטראהידרו-קאנאבינולים
DELTA-TETRAHYDROCANNABINOLA
5.    N,N – דיאתילטריפטאמין
N,N- DIETHYLTRYTAMINUM
ידוע גם בשם: דאי"ט
SYNONYMUM: DET
6.    N,N – דימתילטריפטאמין
N,N- DIMETHYLTRYTAMINUM
ידוע גם בשם: דמ"ט
SYNONYMUM: DMT
6א. די.אמ.איי
DMA
2,5-dimethoxy-a-methylphenethly
7.    דמה"פ
DMH
3-(1,2 DIMETHYLHETYL)-1-HYDROXY-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6,6,9-
TRIMETHYL-6H- DIBENZO[B,9] YRAN
7א. די.או.אי.טי
DEOT
4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine
7א1.            דימתילקאתינון                                         Dimethylcathinone
                                                                         2-dimethylalmino – 1 – phenylpropan – 1 – one
7א4 .2-אתיל-2, 5-דימתוקסיפנאתילאמין 4-ethyl-2,5-dimethoxyphenthylamine
ידוע גם בשם: 2 C-ESyn 2 C-E
7ב. אטריפטאמין
Etryptamine
3-(2-aminobutyl) indole
7ב1. 4-פלואורואמפטאמין "4-Fluoroamphetamine
4-fluoro-a-methylphenethylamine
ידוע גם בשם:4-FMSyn: 4-FM
7ב4 .2-פלואורופנילפיפראזין 4-fluorophenylpiperazine
"1-(4-luorophenyl)piperazine
ידוע גם בשם:פי.אפ.פי.פי Syn: pF
7ג.   ג'י. בי. אל.                                                                                                          GBL
                                                                                                                    ( – Butyrolactone
8.    הארמאלין
HARMALINUM
3,4-DIHYDRO-HARMINUM
9.    הארמין
HARMINUM
7-MEHOXY-1-METHYL-9H-YRIDO(3,4-B) INDOLUM
9א. 4-יודו-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין 4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylamine
ידוע גם בשם:C-I 2Syn: 2 C-I
10. מסקאלין
MESCALINUM
3,4,5-TRIMETHOXY-HENETHYLAMINUM
10א.            מתקאתינון
methcathinone
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
10א1.          4-מתיל-5, 2-דימתוקסיפנאתילאמין 4-1methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine
ידוע גם בשם:C-D 2Syn: 2 C-D
10ב.            4-מתילאמינורקס
4-methylaminorex
(()-cis-2-amino-4-methly-5-phenyl-2-oxazoline
10ג.מתילון                                                                                                    Methylone
                                            2 – methylamino – 1 – (3, 4 – methylenedioxyphenyl) propan – 
– one
ידוע גם בשם:
                                3, 4 מתילנדיאוקסימתקאתינון Syn: 3, 4 – methylenedioxymethcathinone
10ד.            N-בנזילפיפראזין N-Benzylpiperazine
ידוע גם בשם: בי.זי.פי. Syn:BZ
10ה.            N-תילקאתינון N-Ethylcathinone
2-Ethylamino-1-phenylprpan-1-one
11. פאראהכסיל
ARHEXYL
3-HEXYL-1-HYDROXY-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6,6,9-TRIMETHYL-6H- DIBENZO[B,D] YRANUM
11א.            פס"י
11ב.            פה"פ (פספ"י)
11ג.פי.אמ.איי
MA
11ד.            פי.מ.אמ.יי
MMA
p-methoxy-( N-dimethylphenethylamine
ידוע גם בשם:פארא-מתוקסימתאמפטמין: Syn: p-methoxymethamphetamine
11ה.            פארא-מתילמתקאתינון p-Methylmethcathinone
2-methylamino-1-(4-tylol)propan-1-one
12. פסילוצין
SILOCINUM
4-HYDROXY-DIMETHYL-TRYTAMINUM VEL 3-(2-DIMETHYL-AMINOETHYL)-4-HYDROXY-INDOLOUM
13. פסילוציבין
SILOCYBINUM
4-HOSHORYLOXY-NN-DIMETHYL-TRYTAMINUM VEL 3-(2-DIMETHYL-
MINOETHYL)-INDOL-4-YL DIHYDRO HOSHAS
13א.            טס"פ
13א1.          טי.אמ.איי
TMA
(()-3,4,5-trimethoxy-a-methylphenethylamine
13א3.          2-טריפלואורומתילפנילפיפראזין 3-triflouromethylphenylpiperazine
1-(3-trifluorophenyl)piperazine

ידוע גם בשם: טי.אף.אם.פי.פי. Syn: TFM

13ב.            אמ.י.אמ.יי

MDMA

N, a – dimethyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine

13ג.אמ.י.איי

MDA

a – methyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine

13ד.            N – אתיל אמ.י.איי

N – ethyl MDA

N – ethyl – a – methyl – 3,4 – (methylenedioxy phenethylamlne(

13ה.            N – הידרוקסי אמ.י. איי

N – hydroxy MDA

N – [a – methyl – 3,4 – (methylenedoxy) phenethyl] hydroxylamine

13ו.אמ.מ.די.יי

MMDA

2 – methoxy – a – methyl – 4,5 -(methylenedioxy) phenethylamne

13ז.אמ.י.די.י

MBDb

"N – methyl – a – Cthyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine

13ח.            4-אמ.י.איי

4-MTA

a-methyl-4-methylthiophenethylamine

14. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחומרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

חלק ב'

סימן א'

1.    אצטורפין

ACETORHINUM

O3-ACETYL-7,8 DIHYDRO-7ALHA-(1(R)-HYDROXY-1-METHYLBUTYL)-O6-METHYL-6,14-ENDOETHENOMORHINUM

1א. אציטיל-אלפא-מתילפנטאניל

Acetyl-alpha-methylfentanyl

N-[1-(a-methylphenethyl))-4-piperidyl] acetanilide

2.    אצטילדיהידרוקודאין

ACETYLDIHYDROCODEINUM

3.    אצטילמתאדול

ACETYLMETHADOLUM

3-ACETOXY-6-DIMETHYLAMINO-4,4-DIHENYLHTANUM

4.    אלילפרודין

ALLYLRODINUM

3-ALLYL-1-METHYL-4-HENYL-4-ROIONOXYIERIDINUM

5.    אלפאצטילמתאדול

ALHACETYLMETHADOLUM

ALHA-3-ACETOXY-6-DIMETHYLAMINO-4,4-DIHENYLHETANUM

6.    אלפאמפרודין

ALHAMERODINUM

ALHA-3-ETHYL-1-METHYL-4-HENYL-4-ROIONOXYIERIDINUM

7.    אלפאמתאדול

ALHAMETHADOLUM

ALHA-6-DIMETHYLAMINO-4,4-DIHENYL-3-HETANOLUM

7א. אלפא-מתילפנטאניל

Alpha-methylfentanyl

prpionanilide [N-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl

7ב. אלפא-מתילתיופנטאניל

Alpha-methylthiofentanyl

prpionanilide [N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)) ethyl]-4-puiperidyl

8.    אלפאפרודין

ALHARODINUM

ALHA-1,3-DIMETHYL-4-HENYL-4-ROIONOXYIERIDINUM

9.    אנילרידין

ANILERIDINUM

ETHYLIUM 1-ARA-AMINOHENETHYL-4-HENYL-IERIDIN-4-CARBOXYLICUM

10. בנזטידין

BENZETHIDINUM

ETHYLIUM 1-(2-BENZYLOXYETHYL)-4-HENYL-IERIDIN-4-CARBOXYLICUM

11. בנזילמורפין

BENZYL-MORHINUM

3-BENZYOXY-6-HYDROXY-N-METHYL-4, 5-EOXY-MORHINENUM-(7);

12. בטאצטילמתאדול

BETACETYLMETHADOLUM

BETA-3-ACETOXY-6-DIMETHYLAMINO-4,4-DIHENYLHETANUM

12א.            בטא-הידרוקסיפנטאניל

Beta-hydroxyfentanyl

1-((-hydroxyphenethy)-4-piperidyl] propionanilide

12ב.            בטא-הידרוקסי-3-מתילפנטאניל

-Beta-hydroxy-3 methylfentanyl

N-[1-((-hydroxyphenethyl)-3-methyl -4-piperidyl] propionanilide

13. בטאמפרודין

BETAMERODINUM

BETA-3-ETHYL-1-METHYL-4-HENYL-4-ROIONOXYIERIDINUM

14. בטאמתאדול

BETAMETHADOLUM

BETA-6-DIMETHYLAMINO-4,4-DIHENYL-3-HETANOLUM

15. בטאפרודין

BETARODINUM

BETA-1,3-DIMETHYL-4-HENYL-4-ROIONOXYIERIDINUM

16. בזיטראמיד

BEZITRAMIDUM

1-(3-CYANO-3,3-DIHENYLROYL)-4-(2-OXO-3 ROIONYL-1-BENZIMIDAZOLINYL)-IERIDINUM

17. תמציותיו ומשרותיו של קנבוס תרבותי

CANNABIS SATIVAE EXTRACTA ET TINCTURAE

למעט: התכשירים הראויים לשימוש חיצוני בלבד

18. קלוניטאזן

CLONITAZENUM

2-ARA-CHLORBENZYL-1-DIETHYLAMINOETHYL-5-NITROBENZIMIDAZOLUM

19. קוקאין

COCAINUM

2-BETA-CARBOMETHOXY-3-BETA-BENZOXYTROANUM VEL BENZOYL-METHYLECGONINUM

20. קודאין

CODEINUM

3-METHYLMORHINUM

בהתאם לתקנות לפי סעיף 40 לפקודה למעט:

1.    תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ-0.1 גרם קודאין למנה

2.    תכשירים נוזליים המכילים תמיסות קודאין עד לריכוז של %2.5 ועד בכלל

21. קודוכסים

CODOXIMUM

DIHYDROCODEINON-6-CARBOXYMETHYLOXIMUM

21א.            תרכיז אופיום

Concentrate of poppy straw

22. דזומורפין                                      DESOMORHINUM

DIHYDRODEOXYMORHINUM                  

23. דכסטרומוראמיד                                DEXTROMORAMIDUM

(+)-4-(2-METHYL-4-OXO-3,3-DIHENYL-4-(1-YRROLIDINYL)-BUTYL)-MORHOLINUM

24. דיאמפרומיד                                      DIAMROMIDUM

N-((2-METHYLHENETHYLAMINO)ROYL) ROIONANILIDUM     

25. דיאתילתיאמבוטן                       DIETHYLTHIAMBUTENUM

3-DIETHYLAMINO-1,1-DI-(2`-THIENYL)-1-BUTENUM       

26. דיהידרוקודאין                            DIHYDROCODEINUM

26א. דיהידרואטורפין                             Dihydroetorphine

                    7, 8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6

                                   14-endo-ethanotetrahydroorivapine

27. דיהידרומורפין                           DIHYDROMORHINUM

28. דימנוכסאדול                                DIMENOXADOLUM

2-DIMETHYLAMINOETHYL-1-ETHOXY-1,1-DIHENYLACETAS       

29. דימפפטאנול                               DIMEHETANOLUM

6-DIMETHYLAMINO-4,4-DIHENYL-3-HETANOLUM         

30. דימתילתיאמבוטן                      DIMETHYLTHIAMBUTENUM

3-DIMETHYLAMINO-1,1-DI-(2`-THIENYL)1-BUTENUM         

31. דיאוכסאפטיל בוטיראט                DIOXAHETYL BUTYRATUM

ETHYL 4-MORHOLINO-2,2-DIHENYLBUTYRATUM          

32. דיפנאוכסילאט                              DIHENOXYLATUM

ETHYLIUM 1-(3-CYANO-3,3-DIHENYLROYL)-4-HENYLIERIDIN-4-

CARBOXYLICUM                                               

למעט:

1. תכשירים מוצקים המכילים תערובת של דיפנאוכסילאט מחושב לבסיס לא יותר מ-2.5 מיליגרם למנה עם אטרופין סולפאט לא פחות מ-0.025 מיליגרם למנה

2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסה של דיפנאוכסילאט הידרוכלוריד לא יותר מ-2.5 מיליגרם מחושב לבסיס ואטרופין סולפאט לא פחות מ-0.025 מיליגרם בסמ"ק אחד

33. דיפיפאנון                                    DIIANONUM

4,4-DIHENYL-6-IERIDIN-3-HETANONUM          

34. אקגונין                                       ECOGONINUM

ACIDUM 3-HYDROXY-2-TROANACARBOXYLICUM         

35. אתילמתילתיאמבוטן                 ETHYLMETHYLTHIAMBUTENUM

3-ETHYLMETHYLAMINO-1,1-DI-(2`-THENYL)-1-BUTENUN     

36. אתילמורפין                                ETHYLMORHINUM

3-ETHYLMORHINUM                        

   בהתאם לתקנות לפי סעיף 40 לפקודה

   למעט:

   1. תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ-0.1 גרם אתילמורפין

      למנה.

   2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסות אתילמורפין עד לריכוז

      של %2.5 ועד בכלל.

37. אטוניטאזן                                   ETONITAZENUM

(1-DIETHYLAMINOETHYL-2-ARA-ETHOXYBENZYL-5-NITROBENZIMIDAZOLUM)

38. אטורפין                                       ETORHINUM

TETRAHYDRO-7ALHA (1-HYDROXY-1-METHYLBUTYL-6,     

14-ENDOETHENO-ORIAVINUM                

39. אטוכסרידין                                  ETOXERIDINUM

ETHYLIUM 1-(2-(2-HYDROXYETHXY) ETHYL)-4-HENYLIERIDIN- 

4-CARBOXYLICUM                      

40. פנטאניל                                       FENTANYLUM

1-HENETHYL-4-N-ROIONYLANILINOIERIDINUM       

41. פורתידין                                    FURETHIDINUM

ETHYLIUM 1(2-TETRAHYDROFURFURYLOXYETHYL)-4-HENYLIERIDIN-4

-CARBOXYLICUM                       

42. הרואין                                          HEROINUM

DIACETYLMORHINUM                    

43. הידרוקודון                                  HYDROCODONUM

DIHYDROCODEINONUM                   

    למעט:

    תכשירים נוזליים המכילים עד %0.03 הידרוקודון ועד בכלל

44. הידרומורפינול                           HYDROMORHINOLUM

14-HYDROXYDIHYDROMORHINUM                 

45. הידרומורפון                              HHYDROMORHONUM

DIHYDROMORHINONUM                     

46. הידרוכסיפתידין                         HYDROXYETHIDINUM

ETHYLIUM 4-META-HYDROXYHENYL-1-METHYLIERIDIN-4-CARBOXYLICUM

47. איזומתאדון                                 ISOMETHADONUM

6-DIMETHYLAMINO-5-METHYL-4-,4-DIHENYL-3-HEXANONUM   

48. קטובמידון                                    KETOBEMIDONUM

4-META-HYDROXYHENYL-1-METHYL-4-ROIONYLIERIDINUM     

49. לבומתורפאן                                   LEVOMORAMIDUM

(-)-3 METHOXY-N-METHYLMORHINAUM             

50. לבומוראמיד                                   LEVOMORAMIDUM

(-)-4(2-METHYL-4-OXO-3,3-DIHENYL-4-(1-YROLIDINYL)BUTYL)   

MORHOLINUM                                                  

51. לבופנאצילמורפאן                      LEVOHENACYLMORHANUN

(-)-3-HYDROXY-N-HENACYLMORHINANUM           

52. לבורפאנול                                    LEVORHANOLUM

(-)-3-HYDROXY-N-METHYLMORHINANUM             

53. מטאזוצין                                       METAZOCINUM

2'-HYDROXY-2,5,9-TRIMETHYL-6,7-BENZOMORHANAUM       

54. מתאדון חומר ביניים                 METHADONI INTERMEDIATUM

4-CYANO-2-DIMETHYLAMINO-4,4-DIHENYLBUTANUM         

55. מתאדון                                          METHADONUM

6-DIMETHYLAMINO-4,4-DIHENYL-3-HETANONUM         

56. מתילדזורפין                              METHYLDESORHINUM

6-METHYL-DELTA 6-DEOXYMORHINUM             

57. מתילדיהידרומורפין                   METHYLDIHYDROMORHINUM

6-METHYLDIHYDROMORHINUM              57א.            3-מתילפנטאניל

3-methylfentanyl

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

57ב.            3-מתילתיופנטאניל

3-methylthiofentanyl

N-(3-methyl-1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl) propionanilide

58. מטופון

METOONUM

5-METHYLDIGHYDROMORHINONUM

59. מוראמיד חומר ביניים

MORAMIDI INTERMEDIATUM

ACIDUM 2-METHYL-3-MORHOLINO-1,1-DIHENYL-ROANCARBOXYLICUM

60. מורפרידין

MORHERIDINUM

ETHYLIUM 1-(2-MORHOLINOETHYL)-4-HENYL-IERIDIN-4-CARBOXYLICUM

61. מורפין מתוברומיד ותולדותיו

MORHINI METHOBROMIDUM ET ALIA MORHINI

האחרות של מורפין עם חנקן חמש ערכי

DERIVATA CUM NITROGENIO ENTAVALENTE

61א.            אמ.פי.פי.פי

M

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

62. מורפין-N-אוקסיד ותולדותיו האחרות

MORHIN-N-OXIDUM ET ALIA MORHINI

של מורפין עם חנקן חמש ערכי

DERIVATA CUM NITROGENIO ENTAVALENTE

63. מורפין

MORHINUM

3,6-DIHYDROXY-N-METHYL-4,5 – EOXYMORHINENUM (7)

למעט:

תכשירים המכילים לא יותר מ- %0.2 מורפין מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים) ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את המורפין.

64. מירופין                                       MYROHINUM

MYRISYLBENZYLMORHINUM                  

65. ניקוקודין                                    NICOCODINUM

6-NICOTINYLCODEINUM                     

66. ניקודיקודין                                NICODICODINUM

6-NICOTINYLDIHYDROCODEINUM                 

67. ניקומורפין                                 NICOMORHINUM

3,6-DINICOTINYLMORHINUM                

68. נוראצימתאדול                            NORACYMETHADOLUM

(ס)(ALHA-3-ACETOXY-6-METHYLAMINO-4,4-DIHENYLHETANUM

69. נורקודאין                                    NORCODEINUM

N-DEMETHYLCODEINUM                     

70. נורלבורפאנול                            NORLEVORHANOLUM

(-)-3-HYDROXYMORHINANUM                   

71. נורמתאדון                                  NORMETHADONUM

6-DIMETHYLAMINO-4,4-DIHENYL-3-HEXANONUM        

72. נורמורפין                                   NORMORHINUM

DEMETHYLMORHINUM                   

73. נורפיפאנון                                  NORHANONUM

4, 4-DIHENYL-6-IERIDINO-3-HEXANONUM         

74. תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו   OII ETXTRACTA ET TINCTURAE

    של אופיום                                  ET RAEARATA

    למעט:

    תמציותיו ומשרותיו ותכשירים של אופיום המכילים לא יותר מ-%0.2

    מורפין

75. אופיום רפואי                            OIUM MEDICINALE

    למעט:

    1. אבקת אופיום עם איפקאקונה (אבקת דובר), לפי ההרכב:

       אופיום אבקה %10

       איפקאוקואנה אבקה %10

       חומר בלתי פעיל באבקה %80

   2. תכשיריו של אופיום המכילים לא יותר מ-%0.2 מורפין

      מעורב בחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

      ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את המורפין

76. אוכסיקודון                                    OXYCODONUM

14-HYDROXYDIHYDROCODEINONUM                 

77. אוכסימורפון                                            OXYMORHONUM

14-HYDROXYDIHYDROMORHINONUM   

78. תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של הפרג AAVERIS SOMNIFERI EXTRACTA ET

    המרדים                                      TINCTURAE ET RAEARATA

    למעט:

    תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של הפרג המרדים המכילים

    לא יותר מ-%0.2 מורפין

78א.            פארא-פלואורופנטאניל

ara-fluorofentanyl

4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

78ב             פי.אי.פי.איי.פי

EA

(1-phenethyl-4-piperidinolacetate (ester

79. פתידין חומר ביניים – א                  ETHIDINI INTERMEDIATUM – A

4-CYANO-1-METHYL-4HENYLIERIDNIUM               

80. פתידין חומר ביניים – ב                  ETHIDINI INTERMEDIATUM – B

ETHYLIUM 4-HENYLIERIDIN-4-CARBOXYLICUM           

81. פתידין חומר ביניים – ג                  ETHIDINI INTERMEDIATUM – C

ACIDUM 1-METHYL-4-HENYLIERIDIN-4-CARBOXYLICUM       

82. פתידין                                                   ETHIDINUM

ETHYLIUM 1-METHYL-4-HENYLIIERIDIN-4-CARBOXYLICUM         

83. פנאדוכסון                                              HENADOXONUM

6-MORHOLINO-4,4-DIHENYL-3-HETANONUM                

84. פנאמפרומיד                                           HENAMROMIDUM

N-(1-METHYL-2-IERIDINOETHYL) ROIONANILIDUM           

85. פנאזוצין                                               HENAZOCINUM

2'-HYDROXY-5,9-DIMETHYL-2HENETHYL-6,7-BENZOMORHANUM         

86. פנומורפאן                                            HENOMORHANUM

3-HYDROXY-N-HENETHYLMORHINANUM                  

87. פנופרידין                                            HENOERIDINUM

ETHYLIUM 1-(3-HYDROXY-3-HENYLROYL)-4-HENYLIERIDIN-4-CARBOXYLICUM

88. פולקודין                                                HOLCODINUM

MORHOLINYLETHYLMORHINUM                 

   למעט:

   1. תכשירים מוצקים מעורבים עם חומרים פעילים אחרים

      (שאינם מסים מסוכנים) לא יותר מ-0.1 גרם פולקודין

      למנה.

   2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסת פולקודין עד לריכוז

      של %2.5 ועד בכלל

89. פימינודין                                               IMINODINUM

ETHYLIUM 4-HENYL-1-(3-HENYLAMINOROYL) IERIDIN-4-CARBOXYLICUM   

90. פיריטראמיד                                             IRITRAMIDUM

ACIDUM 1-(3-CYANO-3, 3-DIHENYLROYL)-4-(1-IERIDINO)        

IERIDIN-4-CARBOXYLICUM AMIDUM                  

91. פרוהפטאזין                                            ROHETAZINUM

1,3-DIMETHYL-4-HENYL-4-ROIONOXYAZACYCLOHETANUM          

92. פרופרידין                                              ROERIDINUM

ISOROYLIUM 1-METHYL-4-HENYLIERDIN-4-CARBOXYLICUM         

93. פרופיראם                                                 ROIRANUM

N-(1-METHYL-2-IERIDINOETHYL)-N-2-YRIDYLROIONAMIDUM       

94. ראצמתורפאן                                         RACEMETHORHANUM

(ס)-3-METHOXY-N-METHYLMORHINANUM              

95. ראצמוראמיד                                            RACEMORAMIDUM

(ס)-4(2-METHYL-4-OXO-3,3-DIHENYL-4-(1-YRROLIDINYL)BUTYL)MORHOLINUM

96. ראצמורפאן                                             RACEMORHANUM

(ס)-3-HYDROXY-N-METHYLMORHINANUM                    

96א1. רמיפנטניל                                  Remifentanil

                 1-(2-methoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-

                             piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

97. תבאקון                                                   THEBACONUM

ACETYLDIHYDROCODEINONUM                      

98. תבאין                                                     THEBAINUM
98ב.            תיופנטאניל

Thiofentanyl

N-[1-[2-(thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

99. טרימרידין                                            TRIMEERIDINUM

1,2,5-TRIMETHYL-4-HENYL-4-ROIONOXYIERIDINUM         

100. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל

     אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

102. התכשירים המכלים את הסמים המפורטים בסימן זה, לרבות תכשירי המלחים,

     האסרים, האתרים והאיזומרים של סמים אלה, אם לא מועטו במפורש

סימן ב'

1.    אמפטאמין

AMHETAMINUM

(?)-2-AMINO-1-HENYLROANUM

1ג.   אמינפטין

Amineptine

(7-[(10,11- dihydro-5H-dibenzo [a,d] cyclohepten-5-yl) amino] hetanoic acid

2.    דכסאמפטאמין

DEXAMHETAMINUM

(?)-2-AMINO-1-HENYL ROANUM

3.    מתאמפטאמין

METHAMHETAMINUM

(?)-2-METHYLAMINO-1-HENYLROANUM

4.    מתילפנידאט

METHYLHENIDATUM

METHYLIUM 2-HENYL-2(2-IERIDYL)-ACETICUM

5.    פנציקלידין

HENCYCLIDINUM

1-(1-HENYLCYCLOHEXYL) IERIDINUM

6.    פנמטראזין

HENCYCLIDINUM

3-METHYL-2-HENYLMORHOLINUM

6ג.   לבאמפטאמין

Levamfetamine

(-)-R-a-methylphenethylamine

6ד. לבומתאמפטאמין

Levaomethamphetamine

(-)-N,a-dimethylphenethylamine

6ה. מתאמפטאמין רצמאט

Metamfetamine Racemate

(()N,a-dimethylphenethylalnine

6ו.   זיפאפרול

Zipeprol

a-(a-methoxybenzyl)-4-((-methoxyphenethyl)-1-iperazineethanol

7.    האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

סימן ג'

1. אמובארביטאל                                            AMOBARBITALUM

ACIDUM 5-ETHYL-5-(3-METHYLBUTYL)-BARBITURICUM           

   למעט:

   1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם אמובארביטאל עד

      0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם

      סמים מסוכנים)

   2. נרונים עם אמובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב

      או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

 1ג.   קאתין

Cathine

benzyl alcohol[S)-a-[(S)-l-aminoethuyl)-(+)

למעט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה.

2. ציקלובארביטאל                              CYCLOBARBITALUM

ACIDUM 5-(1-CYCLOHEXEN-1-YL)-5-ETHYLBARBITURICUM      

 2א. ג'י.ה.בי.                                        GHB

                                      y-hydroxybutiric acid

2ב. דיאתילקאתינון

                                                                 Diethylcathinone

                                            2-(diethylamino)-1-phenylpropan-1-one

         ידוע גם בשם:אמפפרמון, N, N' –    Syn: Amfepramone,N,N'-Diethylcathinine,

         דיאתילקאתינון, דיאתילפרופיון                              Diethylpropion

3. גלוטתימיד                                    GLUTETHIMIDUM

2-ETHYL-2-HENYL-GLUTARIMIDUM               

 3א. פלוניטראזפאם                               FLUNITRAZEAM

 5-(ofluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 4. פנטובארביטאל                               ENTOBARBITALUMACIDUM 5-ETHYL-5-(1-METHYLBUTYL)-BARBITIURICUM          למעט: 1. מוצרים, מוצקים, לשימוש פנימי, עם פנטובארביטאל עד     0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם     סמים מסוכנים) 2. נרונים עם פנטובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב     או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם מסוכנים).

5. סקובארביטאל                                 SECOBARBITALUMACIDUM 5-ALLYL-5(1-METHYLBUTYL)-BARBITURICUM       

6. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל   אחד מהחומרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

 סימן ד'

1. אמפפרמון                                      AMFERAMONUM

2-(DIETHYLAMINO) ROIOHENONUM               

2. בארביטאל                                        BARBITALUM

ACIDUM 5,5-DIETHYLBARBITURICUM             

למעט:

   1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם בארביטאל עד 0.03

   גרם למנה מעורב עם חומרים פעילים אחרים (שאינם סמים

   מסוכנים)

   2. תמיסות המכילות תערובת של בארביטאל עד %0.4 וחמרים

   פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

   3. נרונים עם בארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב או

   מעורב עם חומרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

3. אתכלורוינול                                ETHCHLORVYNOLUM

EHTYL-2-CHLOROVINYLETHINYLCARBINOLUM         

4. אתינאמאט                                       ETHINAMATUM

1-ETHYNYLCYCLOHEXANOLCARBAMATUM            

5. מפרובאמאט                                     MEROBAMATUM

2-METHYL-2-ROYL-1,3-ROANDIOL DICARBAMATUM    

6. מתאקואלון                                    METHAQUALONUM

2-METHYL-3-O-TOLYL-4(3H)-QUINAZOLINONUM      

7. מתילפנובארביטאל                     METHYLHENOBARBITALUM

ACIDUM 5-ETHYL-1-METHYL-5-HENYLBARBITURICUM      

   למעט:

   מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עם מתילפנובארביטאל עד

   0.06 גרם למנה

8. מתיפרילון                                   METHYRYLONUM

3,3-DIETHYL-5-METHYL-2,4-IERIDIN-DIONUM        

9. פנובארביטאל                               HENOBARBITALUM

ACIDUM 5-ETHYL-5-HENYLBARBITURICUM           

   למעט:

   1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עם פנובארביטאל עד

      0.015 גרם למנה

   2. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם פנובארביטאל עד

      0.03 גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם

      סימים מסוכנים)

   3. תמיסות המכילות תערובת של פנובארביטאל עד %0.4

      וחמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

   4. נרונים עם פנובארביטאל עד 0.1 גרם למנה, בלתי מעורב

      או מעורב עם חמרים פעילים אחרים (שאינם סמים מסוכנים)

10. פיפראדרול                                    IRADROLUM

1,1-DIHENYL-1-1-(2-IERIDYL) METHANOLUM          

11. ספ"א                                                 SA

(-)-1-DIMETHYLAMIN-1,2-DIHENYLETHANUM          

12. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של

    כל אחד מהחומרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.

 תוספת שניה

[תיקון: תשל"ט, תשמ"ט]

(סעיפים 3)31) ו-41)

בתוספת זו –

"גרם נטו" – משקל הסם המסוכן נטו מתוך כלל משקל התכשיר, התרכובת, התערובת או התמיסה.

    הפרט                הסם                             הכמות

בתוספת הראשונה         המסוכן

חלק א' –

סימן א'

    1                קנבוס הודי                        15 גרם

    2                קנבוס תרבותי                      15 גרם

    3                שרף של קנבוס תרבותי               15 גרם

    5                אופיום גולמי                      2 גרם

    6                אופיום מעובד                      2 גרם

 סימן ב'

    1                לס"ד                           3 יחידות כלשהן

                                                    כפי שהן מופיעות בסחר

חלק ב' –

סימן א'

    19               קוקאין                          0.3 גרם

    55               מתאדון                         0.15 גרם

    63               מורפין                          0.3 גרם נטו

    74               משרת אופיום                     0.3 גרם תכולת

                                                       מורפין נטו

    82               פתידין                            1 גרם נטו

 סימן ב'

    1                אמפטאמין                        0.2 גרם נטו

    2                דכסאמפטאמין                     0.2 גרם נטו".

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן