לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.מחלקת משפט פלילי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.המחלקה הפליליתכוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : עבירות נשק, כפי שיוסבר להלן :

עבירות נשק

בעבירות נשק יש משום סיכון לשלום הציבור ובטחונו. בעבירות נשק יש משום סיכון לשלום הציבור ובטחונו. עבירות אלו הינן בעלות פוטנציאל קטלני לזריעת הרס ומוות של בני אדם, לרבות של אנשים תמימים,חפים מפשע. מטרת חוק העונשין הינה מניעת החזקת נשק על ידי אנשים שאינם מיומנים, שאינם מורשים לכך כדי להימנע מפגיעה בציבור ולהרתיע עבריינים באמצעות עונשי מאסר בפועל מלבצע עבירות אלו. כחלק מהמלחמה של המחוקק בעבירות אלו אף נקבע בחוק העונשין כי מקום שנמצא בו נשק, רואים את מחזיק המקום כמחזיק הנשק, זאת כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. המטרה הינה לגרום לבעלי נכסים לבדוק היטב את  באי ביתם ורכושם , שכן אם אדם מסוים יגיע לביתם עם נשק והנשק יימצא בתוך הבית במקום מסתור כלשהו , הרי שהמדינה תאשים באופן עקרוני,  את בעל המקום בהחזקת נשק שלא כדין.

התייחסות בתי המשפט לעבירות נשק  

הן המאשימה (המדינה באמצעות הפרקליטות או התביעה המשטרתית) והן בתי המשפט רואים בחומרה כל עבירת נשק.

בתי המשפט כמצוות המחוקק עושים אבחנה בין החזקת נשק בלבד לבין נשיאת נשק שלא כדין ובין סחר בנשק וכן בין כ"א מהעבירות הללו ביחס לנשק שלם (כגון אקדח/ רובה) לאבזרי /חלקי נשק ותחמושת (כגון כדורים).

עבירת נשיאת נשק שלא כדין ברוב המכריע של המקרים תגרור בעקבותיה עונשי מאסר גם לנאשמים נעדרי עבר פלילי, אלא אם ישנו קושי ראייתי מצד התביעה שאז הדבר יביא להפחתת העונש בהתאם לעוצמת הקושי הראיתי.

ככל שעברו הפלילי של נאשם כבד יותר, קרי החוק אינו נר לרגליו, כך בית המשפט יטה להחמיר עמו ותקופת המאסר תהיה ארוכה יותר.

בית המשפט העליון קבע במס' רב של פסקי דין כי  מדובר בתופעה שהלכה והתעצמה ותפסה ממדים משמעותיים בשנים האחרונות.  תפקידו של בית המשפט לסייע ככל הניתן בצמצום ממדי התופעה על ידי החמרת הענישה .

בית המשפט העליון פסק וחזר ופסק, כי בעבירות של החזקת נשק יש ליתן משקל מרכזי לאינטרס הציבורי המחייב ענישה מחמירה ומרתיעה בשל החומרה היתירה הנלווית לעבירות אלה ובשל הסיכון הממשי לשלום הציבור הטמון בהן.

להלן ציטוט דבריו של כב' השופט שאהר אטרש, בית המשפט המחוזי נצרת קבע בת"פ 125-09 (מחודש מאי השנה)

ב-ע"פ 8899/06 עומר ארמין נ. מדינת ישראל (פס"ד מיום 29.7.07) נפסק, כי "בהקשר זה על בית המשפט ליתן דעתו, בין היתר, לסוג הנשק שבו מדובר, לכמותו, לתכלית לשמה הוחזק וכן לשאלה עד כמה מוחשית היא הסכנה שייעשה בו שימוש".

מכאן ברור, שחומרת העונש אינה נגזרת מהעונש המרבי הקבוע בצידה של העבירה בלבד (באשר להחזקת אקדח – מאסר שבע שנים, לפי סעיף 144(א) רישא, ובאשר להחזקת תחמושת/כדורים – מאסר שלוש שנים, לפי סעיף 144 (א) סיפא). העונש משתנה ממקרה למקרה, לפי מכלול הנסיבות של העושה והמעשה. קשת הענישה בעבירות של החזקת נשק היא רחבה ביותר ואין לומר, כי העונש הראוי בעבירות אלה הוא לעולם מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, יהיו הנסיבות אשר יהיו.

אכן, ההלכה הפסוקה מלמדת, כי "דרך המלך בכגון דא, בסופו של יום, צריכה להיות ככלל מאסר מאחורי סורג ובריח, וזאת בראש וראשונה להרתעת היחיד והרבים; אורך התקופה כרוך כמובן בנסיבות הספציפיות של העושה והמעשה".

הגדרת נשק
1. כל כלי שסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה.
2. כל כלי שסוגל לפלוט חומר הועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר תחמושת לכלי.
3. תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה.

החזקת נשק או רכישת נשק
ישנן מספר קטגוריות לעבירות נשק, קטגוריה ראשונה היא רכישת נשק או החזקת נשק בלא רשות כדין, ואין זה משנה לאיזו תכלית נעשתה עבירת הנשק של רכישת נשק או החזקת נשק, גם אם להגנה עצמית.

החזקת נשק – היכולת לקבוע את גורלו הפיזי של הנשק, יכולת זו תהיה בלעדית לאותו אדם או לאחרים הפועלים למענו.

רכישת נשק – מי שקונה נשק בין אם קיבל את הנשק ובין אם טרם קיבל את הנשק.

הענישה על עבירות נשק של רכישת נשק או החזקת נשק בלא רשות כדין הינה מאסר עד שבע שנים, ואולם, אם היה הנשק חלק, אביזר או תחמושת מאסר עד שלוש שנים.


נשיאת נשק או הובלת נשקקטגוריה נוספת לעבירות נשק הינה עבירה של נשיאת נשק או הובלת נשק בלא היתר כדין.

נשיאת נשק – מי שמחזיר בנשק, על גופו או בהישג ידו, באופן שניתן יהיה להשתמש בו "מיד" לכשיתעורר הצורך בכך.
הובלת נשק – מי שמטלטל נשק ממקום למקום, לא כנשק אלא כחפץ הטעון העברה.

הענישה על עבירות של נשיאת נשק או הובלת נשק בלא רשות כדין הינה מאסר עד עשר שנים, ואולם, אם הנשק היה חלק, אביזר או תחמושת מאסר עד שלוש שנים.

ייצור נשק או סחר בנשק
קטגוריה נוספת לעבירות נשק הינה עבירה של ייצור נשק או סחר בנשק.
ייצור נשק – כמשמעו הלשונית של המושג, כאשר ייצור כולל גם הרכב של רכיבים שמייצר אחר לנשק.
סחר בנשק – מי שקונה או מוכר נשק בתמורה או שלא בתמורה, ויאן הכרח שמי שסוחר בנשק יחזיק בנשק שהוא סוחר בו.
הענישה על עבירות של ייצור נשק או סחר בנשק הינה מאסר עד חמש עשרה שנים.

הוצאת נשק מרשות הצבא

עבירה של הוצאת נשק מרשות הצבא הינה עבירה צבאית לפי חוק השיפוט הצבאי. עבירה של הוצאת נשק מרשות הצבא מתקיימת גם אם הנשק לא הוצא פיזית מתחומי הבסיס, אלא הוצא ממקום בו הוא צריך להיות, מהמקום הקבוע שלו, או הוסתר במקום אחר בבסיס.
הענישה על הוצאת נשק מרשות הצבא הינה מאסר עד חמש עשרה שנים. אולם, ברור כי למניע של הוצאת הנשק יש משקל ממשי לעונש. יש הבדל אם הנשק הוצא בשל מעשה קונדס או בשל מטרה למכור את הנשק.
העונשים לעיל אינם חלים על מי שעבר עבירות בשל כך בלבד שלא שילם את האגרה לחידוש רישיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו לשאת נשק אף שלא היה מניעה לחידושה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן