לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

עבירות מס על פקודת המכס

פקודת המכס : אבן היסוד של הסחר הבינלאומי בישראל

פקודת המכס, על שלל תיקוניה ותקנותיה, היא הבסיס החוקי והרגולטורי של הסחר הבינלאומי בישראל. אנו, כעוסקים בסחר חוץ, מכירים בחשיבותה הרבה של הפקודה, אשר מגדירה את הכללים, התנאים והמגבלות החלים על יבוא ויצוא סחורות, ומסדירה את פעילותם של גורמי המכס.

פקודת המכס נועדה להשיג מספר מטרות חשובות:

1. הגנה על הכלכלה והתעשייה המקומית: הפקודה מאפשרת הטלת מכסים ומס על יבוא סחורות, במטרה להגן על התעשייה המקומית מפני תחרות בלתי הוגנת, ולעודד צמיחה כלכלית מקומית.

2. הבטחת בריאות הציבור והסביבה: הפקודה מסמיכה את רשויות המכס לבדוק את הסחורות המיובאות, על מנת לוודא שהן עומדות בתקנים המחמירים של בטיחות, בריאות והגנת הסביבה.

3. מניעת הברחות והונאות: הפקודה מספקת לרשויות המכס כלים משפטיים ומבצעיים למניעת הברחות סחורות, זיופים והונאות מס, ובכך מגנה על הכנסות המדינה ומבטיחה תחרות הוגנת.

4. קידום הסחר הבינלאומי: הפקודה מסדירה את הליכי היבוא והיצוא, ומגדירה את התנאים לקבלת הטבות והקלות במסגרת הסכמי סחר חופשי והסכמים בינלאומיים אחרים.

היבטים מרכזיים בפקודת המכס:

  • סיווג מכס: הפקודה מגדירה את המערכת ההרמונית לסיווג ומִקוד סחורות, שעל פיה נקבעים שיעורי המכס והמסים החלים על כל סחורה.
  • תשלומי מכס ומסים: הפקודה קובעת את שיעורי המכס, מס הקנייה ומע"מ החלים על יבוא סחורות, וכן את התנאים לפטור או להפחתת תשלומים אלה.
  • רישוי וייבוא אישי: הפקודה מסדירה את הליכי הרישוי הנדרשים לייבוא סחורות מסוימות, כגון תרופות, נשק וחומרים מסוכנים.
  • הליכי מכס: הפקודה מגדירה את ההליכים המנהליים והמשפטיים הנדרשים להגשת הצהרות יבוא ויצוא, לתשלום מכסים ומסים, ולקבלת החלטות של רשויות המכס.
  • אכיפה ועיצומים: הפקודה מסמיכה את רשויות המכס להטיל עיצומים כספיים ומנהליים על הפרות של הוראות הפקודה, ובמקרים חמורים אף לפתוח בהליכים פליליים.

עבירות מכס: מעבר לגבול החוקיות במסחר הבינלאומי

פקודת המכס, אבן יסוד בחקיקה הכלכלית של מדינת ישראל, נועדה להסדיר את תנועת הסחורות אל תוך ומחוץ לגבולות המדינה. מטרתה להגן על הכלכלה המקומית, לאסוף הכנסות למדינה ולוודא עמידה בתקנים ובסטנדרטים בינלאומיים. עם זאת, מורכבותה של פקודה זו והדינמיות של הסחר העולמי יוצרים לעתים קרובות קרקע פורייה לעבירות מכס.

סוגי עבירות מכס נפוצות

עבירות המכס מגוונות באופיין ובחומרתן, וכוללות בין היתר:

  • הברחת טובין: הכנסת או הוצאת סחורות אל ומחוץ למדינה בדרכים בלתי חוקיות, במטרה להתחמק מתשלום מכס או לעקוף הגבלות.
  • הצהרות כוזבות: מסירת מידע שגוי או מטעה לרשויות המכס בנוגע לסוג, לכמות או לערך של הטובין המיובאים או המיוצאים.
  • זיוף מסמכים: שימוש במסמכים מזויפים או כוזבים, כגון תעודות מקור, חשבוניות או רישיונות יבוא, במטרה להטעות את רשויות המכס.
  • שוחד והפרת אמונים: הצעת שוחד או טובות הנאה לעובדי מכס, או ניצול לרעה של סמכויותיהם, במטרה להשיג יתרון בלתי חוקי.

השלכותיהן של עבירות מכס

לעבירות מכס השלכות משמעותיות הן על הפרט והן על הכלל. מבחינת הפרט, הרשעה בעבירת מכס עלולה לגרור עונשים כבדים, לרבות קנסות כספיים גבוהים, מאסר בפועל ואף חילוט רכוש. מבחינת הכלל, עבירות מכס פוגעות בהכנסות המדינה, מעוותות את התחרות בשוק ומסכנות את בריאות הציבור והסביבה.

כיצד ניתן להימנע מעבירות מכס?

מניעת עבירות מכס מתחילה בהיכרות מעמיקה עם פקודת המכס והתקנות הרלוונטיות. חשוב להקפיד על דיווח אמיתי ומדויק לרשויות המכס, לשמור על תיעוד מסודר של כל העסקאות ולקבל ייעוץ מקצועי במקרה הצורך. שקיפות, יושרה וזהירות הן המפתח לציות לחוק ולמניעת הסתבכויות מיותרות.

פקודת המכס היא כלי חיוני להסדרת הסחר הבינלאומי, אך אי-הקפדה על הוראותיה עלולה להוביל להשלכות חמורות. אנו ממליצים לכל העוסקים ביבוא וביצוא להכיר את החוק לעומקו, לפעול בשקיפות ובתום לב ולקבל ייעוץ מקצועי במקרה הצורך.

להלן העבירות העיקריות והעונשים לפי פקודת המכס :


התכנסות לשם הברחה

207. שני אנשים או יותר שנתכנסו להבריח טובין או למנוע תפיסתם של טובין מוברחים או לחלצם לאחר שנתפסו, דינם – מאסר שלוש שנים.


תפיסה בקנוניה, שיחוד פקיד-מכס, חילוץ טובין או השמדתם ומניעת תפיסתם

208. אלה דינם מאסר שלוש שנים או קנס 500 לירות או שני הענשים כאחד:

(1) פקיד-מכס או שוטר שתפס בקנוניה כלי-שיט, כלי-הובלה או טובין הצפויים לחילוט או מסר אותם או עשה סידורים למסרם או להימנע מתפיסתם, או שקשר קשר עם אדם אחר, או שהסכים עמו בשתיקה, לייבא או לייצא טובין במטרה לתפוס כלי-שיט, כלי-הובלה או טובין ולקבל פרס על אותה תפיסה, או שנמצא מעורב בהברחתם של טובין במטרה כזו;

(2) הנותן שוחד, פרס או גמול לפקיד-מכס, או מביא לידי נתינתם, וכן המציע או מבטיח לפקיד-מכס לתת לו אחד מאלה או להביא לידי נתינתם, או העושה עמו קנוניה, והכל מתוך כוונה לשדלו בכל דרך שהיא להזנחת תפקידו, וכן המנסה – באיומים, בדרישות או בהבטחות – להשפיע על פקיד-מכס במילוי תפקידו;

(3) המחלץ טובין שנתפסו, והמשפך טובין, משברם או משמידם, והמשמיד תעודות המתייחסות אליהם, בין שעשה כך לפני תפיסת הטובין ובין לאחריה, במטרה למנוע את תפיסתם או הבטחתם או למנוע הוכחת-עבירה.


יריה אל כלי שיט של רשות-המכס וכו'

209. אלה דינם מאסר חמש-עשרה שנה:

(1) היורה אל כלי-שיט שבשירות רשות-המכס;

(2) היורה אל פקיד-מכס בשעת מילוי תפקידו;

(3) הפוצע פקיד-מכס או מטיל בו מום בשעת מילוי תפקידו.


סילוק טובין חבי-מכס או השמדתם

210. (א) אלה דינם מאסר שנתיים או קנס 500 לירות:

(1) המסלק טובין חבי-מכס ממחסן בלא רשותו של פקיד-המכס המוסמך או בלא תשלום מכס או בלא ערובה לשילומו;

(2) המשמיד במזיד טובין שהוחסנו כהלכה;

(3) התוקף פקיד-מכס, או אדם אחר המועסק כהלכה במניעת הברחה, המתנגד להם או המפריע להם אגב שימוש בכוח או באלימות בשעת מילוי תפקידם.

(ב) נתחייב פקיד-מכס בדין על עבירה לפי סעיף-קטן (א)(2) לא ישולם מכס על אותם טובין והממשלה רשאית לצוות על תשלום פיצויים מתוך הכנסות המדינה.


הברחה(תיקון התשס"ג)

211. (א) אלה דינם מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(ד) לחוק העונשין, ובהחזקת טובין מוברחים אף תשלום פי-שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין:

(1) המבריח טובין;

(2) המחזיק טובין מוברחים או טובין שייבואם אסור ולא הוכיח שיש לו הצדק כדין להחזיקם;

(3) מי שבהחזקתו או במרותו או בפיקוחו טובין שייצואם אותה שעה אסור או מוגבל או מוסדר והוא מתכוון להבריחם או יודע שיש כוונה להבריחם.

(א1) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר 5 שנים או קנס בסכום של פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ובהחזקת טובין מוברחים גם תשלום פי שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין.

(ב) קברניט או בעל כלי-שיט או כלי-הובלה המשתמש, או המניח ביודעין להשתמש, בכלי-שיט או בכלי-הובלה שלו להברחת טובין, או להובלה שלא כדין של טובין מוברחים או מחולטים, דינו – הענשים שנקבעו בסעיף-קטן (א).

(ג) נעברה העבירה הנזכרת בסעיף-קטן (א)(3) במצב-מלחמה שמדינת ישראל מעורבת בה, מותר להגדיל את העונש כדי מאסר שנתיים או קנס של 500 לירות.


עבירות מכס אחרות (תיקון התשכ"א)

212. (א) אלה דינם מאסר שנתיים או קנס 500 לירות או שני הענשים כאחד:

(1) המשתמט מתשלום מכס שיש לשלמו;

(2) המשיג הישבון שלא הגיע לו על פי דין;

(3) המכין, המעביר או המציג תעודה שהיא, כביכול, חשבון-מכר אמית ולמעשה איננו כזה;6

(4) המגיש רשמון כוזב או לא נכון בפרט מסויים;

(5) המביא לישראל טופס או נייר אחר הנחזה כטופס שאפשר לכתוב תרפו ולהשתמש בו כחשבון-מכר של טובין הבאים מארצות-חוץ, או המחזיק טופס או נייר כאמור ולא הוכיח שיש לו הצדק כדין להחזיקו;

(6) המוסר בהצהרה או בתעודה שהוגשו לפקיד-מכס אמרה שאינה נכונה או שאינה מדוייקת בפרט מסויים, או המגיש או המוסר לפקיד-מכס הצהרה או תעודה שיש בהם אמרה כזו;

(7) המוציא מרשותו טובין שנפטרו ממכס מחמת שיובאו בשביל צבא-הגנה לישראל, או בשביל מוסד או אדם הזכאים לייבא טובין אלה בלא מכס, ומעבירם לכל חברה, פירמה או אדם שאינם זכאים לייבא אותם טובין בלי מכס, ולא הודיע תחילה למנהל על פרטי העברה זו;

(8) המשנה במרמה תעודה או מסמך או המזייף חותם, חתימת-יד, ראשי-תיבות או סימנים אחרים של פקיד-מכס, או שפקיד-מכס משתמש בהם, לאימות מסמך או שטר או

להבטחת טובין או לכל מטרה אחרת בניהול ענינים הנוגעים לרשות-המכס;

(9) המטעה פקיד-מכס בפרט מסויים העלול לפגוע במילוי תפקידו;

(10) המטלטל טובין הנתונים לפיקוח רשות-המכס, המשנה אותם או הנוגע בהם, שלא על פי רשות;

(11) המסרב להשיב, או נמנע מהשיב, על שאלות, או המסרב להגיש, או נמנע מהגיש תעודות;

(12) המוכר טובין, או המציג אותם למכירה, או המחזיק אותם לשם מכירה או לשם מסחר באניה שבנמל, והטובין לא פורטו בתסקיר של האניה לפי סעיף 53;

(13) המוכר טובין, או המציע אותם למכירה, בתור טובין מוברחים או שייבואם אסור.

(ב) שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בזכויותיו של אדם הפועל מכוח רשיון שניתן לו בהתאם לסעיף 200.


גיבוי קנס

213. כל קנס שהטיל בית-משפט באישום מכס, או שהטיל המנהל לפי הוראות סעיף 231, יראוהו כקנס שהוטל במשפט פלילי ויהא ניתן לגיבוי בעיקולם ובמכירתם של מקרקעין או של מטלטלין.


עונש כללי

214. כל העובר על הוראה מהוראות פקודה זו ולא נקבע לה בפקודה עונש אחר, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 100 לירות או שני הענשים כאחד.


הוראות מיוחדות בענין טובין שייבואם אסור

215. (א) העושה אחד המעשים המנויים להלן בטובין שייבואם אסור או מוגבל או מוסדר וסעיף זה חל עליהם, אשם בעבירה על פקודה זו:

(1) המחזיר טובין כאמור באניה ולא הוכיח שיש לו לכך הצדק סביר;

(2) המבריח, או המנסה להבריח, לישראל טובין כאמור;

(3) המחזיק טובין כאמור לאחר שהוברחו לישראל ולא הוכיח שיש לו לכך הצדק כדין;

(4) מסייע, מעודד, מייעץ, או המביא להברחת טובין כאמור לישראל, או שנמצא מעורב ביודעין בהברחה כאמור;

(5) הנמנע מגלות לפקיד-מכס, לפי דרישתו, ידיעה שיש לו,

או שבכוחו להשיג, בנוגע להברחת טובין כאמור לישראל או לכוונת הברחה כזאת;

(6) המפרסם, המוכר, המציע למכירה, המפיץ או המעתיק פרסום שייבואו נאסר לפי סעיף 40(ב) או נסח מפרסום כזה.

(ב) סעיף זה יחול על כל טובין שייבואם אסור, מוגבל או מוסדר והממשלה הכריזה בצו שהסעיף יחול עליהם.

(ג) נעברה עבירה על סעיף זה במצב-מלחמה שמדינת ישראל מעורבת בה, יגדל העונש למאסר שנתיים או לקנס 500 לירות.


חובה למסור למשטרה פרסום אסור

216. (א) פרסום שייבואו נאסר לפי סעיף 40(ב), או נסח מפרסום כזה, שנשלח לאדם בלי ידיעתו, או בלי שהיה שותף בידיעה, או בתשובה להזמנה שהזמין לפני תחילת תקפו של האיסור על יבוא הפרסום, ימסור האדם את הפרסום או את הנסח לשוטר הממונה על תחנת-המשטרה הקרובה ביותר, מיד, אם ידע את תכנו, או מיד לאחר שנודע לו תכנו, ואם הגיע הפרסום או הנסח להחזקתו לפני שניתן צו האוסר על ייבואו, ימסור אותם כאמור מיד לאחר שניתן תוקף לצו כזה; לא עשה האדם כן, אשם בעבירה על פקודה זו.

(ב) מי שמילא אחרי הוראות סעיף-קטן (א) או שנתחייב על עבירה לפיו, אין לחייבו על ייבוא הפרסום או הנסח או על החזקתו.


אחריות לעונש ביחד ולחוד

217. הוטל עונש על מספר אנשים, שחבו בעונש ביחד ולחוד, יהא כל אחד מהם צפוי לכל העונש.


מסייעים ומעודדים

218. המסייע, המעודד, המייעץ או המביא לביצוע עבירה על פקודה זו, או המעורב בו על ידי מעשה או מחדל, בכל דרך שהיא, אם במישרין ואם בעקיפין, רואים אותו כאילו עבר אותה עבירה ויהא בר-עונשין בהתאם לכך.


נסיון

219. נסיון לעבור עבירה על פקודה זו, ייענש כאילו נעברה העבירה.


עונש פי שלושה מערך הטובין

220. מקום שהעונש שנקבע בפקודה זו הוא פחות מפי-שלושה מערך הטובין שנעברה בהם עבירה בצירוף פי-שלושה מהמכס החל עליהם, יהיה הקנס המכסימלי פי-שלושה מערך הטובין בצירוף פי-שלושה מהמכס החל עליהם.


העונש – בנוסף על חילוט

221. כל הענשים הם בנוסף על חילוט.


ערך הטובין לענין עונש

222. בכל אישום-מכס או הליך בעניני-מכס שהבסיס לחישוב העונש הוא ערך הטובין, יהא הערך שוויים של מיטב הטובין מאותו סוג ששולם המכס עליהם, כפי שהיו נמכרים בתל-אביב-יפו בשעת ביצוע העבירה או בסמוך לה, ואפילו נתחייב העונש במקום אחר שבישראל.


היה לנאשם חיוב קודם מותר לאסרו

223. נתחייב אדם בדין על עבירה לפי פקודה זו שדינה עונש ממון אך לא מאסר של שנתיים או יותר, ונתגלה שאדם זה נתחייב בדין לפי אחד מדיני המכס תוך חמש השנים שקדמו לחיוב, רשאי בית-המשפט להענישו, בין במקום עונש ממון ובין בנוסף עליו, במאסר שנתיים, עם מתן זכות להשתחרר מן המאסר בתשלום עונש הממון או בלי זכות כזו.

פרקארבעה-עשר: אישומי-מכס


הגדרה

224. אישומים על עבירות לפי פקודה זו, וכל הליך לשם גיבוי מכס או ענשים, או לשם החרמה או חילוט של כלי-שיט, כלי-הובלה או טובין נקראים להלן "אישומי-מכס".


כיצד מגישים אישום

225. (א) אישומי-מכס ניתנים להגשה בשם היועץ המשפטי של הממשלה או בשם המנהל, בצורת תובענה, כתב-אישום או הליך מתאים אחר, בבית-המשפט שיש לו שיפוט באותו ענין.

(ב) זכות הערעור תהיה לפי התקנות בדבר ערעורים במשפטים פליליים.

(ג) היתה ההחלטה שמערערים עליה מתייחסת למכס או לקנס שניתן להטיל על כלי-שיט, כלי-הובלה או טובין, חייב המערער להפקיד בבית-המשפט, עד לבירור הערעור, את הסכום שיש לשלמו לפי ההחלטה; אלא שאם היה הסכום עולה על -.500 לירות, יכול בית-המשפט המוסמך לדון בערעור להרשות את הגשת הערעור בהפקדת סכום קטן מהסכום המשתלם לפי ההחלטה.


התיישנות באישומי מכס

226. אישומי-מכס ניתנים להגשה תוך חמש השנים הסמוכות לאחר יום ביצוע העבירה.


חסינות לעדים

227. עד מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם המנהל באישום-מכס, אין כופים אותו לגלות את העובדה שקיבל ידיעה או את טיבה של הידיעה או את שמו של מוסר הידיעה, ופקיד-מכס המעיד אין כופים אותו להמציא תסקירים שהכין או שקיבל בסוד בתוקף תפקידו הרשמי או שיש בהם ידיעות סודיות.


הוכחת תקנות וכו'

228. הגשת "רשומות" שיש בו צו או תקנה הנחזים כנתונים על פי פקודה זו, או הגשת מסמך שאושר על ידי גובה המכס כהעתק או כנסח נכון של צו או תקנה שניתנו על פי פקודה זו, תהא ראיה לכאורה שהצו או התקנה ניתנו ושהם בני-תוקף.


חובת הראיה

229. נתעוררה שאלה באישום-מכס, או בהליך לפי סעיף 192 להחזרת אניה, כלי-הובלה או טובין שנתפסו על ידי פקיד-מכס, אם המכס על טובין שולם או לא, או אם טובין יובאו לישראל, או יוצאו ממנה, או הובלו לאורך החוף, או נפרקו או הוטענו, כדין, חובת הראיה שהמכס שולם או שהעשיה בטובין כאמור היתה כדין, תחול באישום-מכס על הנאשם ובהליך כאמור – על התובע.


כוחה של הרשעה ככוחו של חילוט

230. מקום שעשיית העבירה גוררת אחריה חילוט אניה, כלי-הובלה או טובין, ההרשעה על עבירה זו או פסק-הדין או ההחלטה של בית-המשפט לגבות כל חלק של קנס הכרוך בעשיית אותה עבירה, יפעלו כהחרמת האניה, כלי-ההובלה או הטובין שבהם נעברה העבירה.

רוצים לקבל את הליווי המקצועי ביותר? בואו נדבר.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן