לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

עורך דין עבירות מס המעניק לכם ליווי מלא מול חקירת מס הכנסה, כיצד יש להתנהל ומהם הדברים אותם בודק מס הכנסה.

במשרדנו עומד לרשותכם צוות מלא הכולל בתוכו יועצי מס ועורכי דין מהשורה הראשונה בישראל שיעניקו לכם את הליווי המלא.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובילים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני,  מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורך דין עבירות מס מציע ללקוחותיו מגוון שירותים בתחום המיסים ובכלל זה תכנוני מס הן ברמה הלוקאלית והן ברמה הבינלאומית; יעוץ מס בעסקאות מורכבות, ייצוג משפטי בבתי המשפט בארץ בתיקים אזרחיים, פליליים, כמו גם בערעורים.

יניב גבריאל ושות' – עורך דין עבירות מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : עבירות מס הכנסה, כפי שיוסבר להלן :

מטרתם העיקרית של המסים היא לממן את תקציב המדינה. הרי כספי המיסים אמורים להוות בסופו של דבר את תקציב המדינה כולה לשנה הקרובה. מעלים מס למעשה גורע מאנשים אחרים ובעקיפין מעצמו לקבל שירותים ומוצרים איכותיים ממדינת ישראל ומוסדותיה.

אי ציות לחוק המס

אי ציות לחוקי המס גורר נזק ישיר למדינה ולתושביה. האזרח מנסה ליהנות מאותה איכות שירותים, אך ללא תשלום חלקו ונשיאה בנטל.

ענישה אזרחית

לרוב הכוונה היא מיסים, אך גם כוללת סנקציות כגון: הגדלת שיעורי המס ומקדמות מס, אי הכרה בהוצאות מסוימות, שלילת פטורים או אי מתן הקלות בניכוי מס במקור.

ענישה פלילית

המחוקק קבע סמכות אכיפה גם באמצעי ענישה פליליים:  זימון לחקירה פלילית והגשת כתבי אישום. ניתן להגיע לזמן מאסר ממושך בבית הסוהר כתוצאה מעבירות העלמת מס.

לכן, חשוב מאוד לקבל ייעוץ וליווי מלא של עורך דין עבירות מס שיהיה חלק בלתי נפרד מהתהליך.

שיתוף פעולה באכיפה הפלילית והאזרחית

הרמוניה בין המסלול האזרחי לפלילי נוצרת כאשר הוראות הפקודה האזרחיים והעונשיים פועלים ככלים שלובים, יחסי גומלין אלו מאפשרים את אי התלות של ההליך האזרחי מהפלילי, תוך פיקוח הדדי מוגדר.

טיפול מקביל

השיתוף בין הפן האזרחי לפלילי אמור להיות מלא ובכך להגדיל את הצלחת הפעילות המשולבת. המטרה היא לשתף מידע וראיות בין האזרחי לפלילי במטרה להגיע לאחוזי ענישה והרתעה גבוהים יותר.

יכולת ההרתעה פלילית

שימוש מרובה בהליך הפלילי אינו מביא בהכרח להרתעה ולפעמים אף מקטין אותה, שהרי ככל שמספר ההרשעות גדל, עלולה להיווצר נורמה חדשה בה לציבור הנישומים יש גם הרשעה בפלילים בתחום הפיסקאלי ועם זאת החיים ממשיכים לזרום כסדרם.

ריבוי משפטים פליליים

במקרים מסוימים חובה לשים לב לכך שהרתעת יתר לא תהפוך את העונש הפלילי לנורמה חברתית מקובלת. קיים חשש אמיתי שמצב שבו בעלי עסקים רבים יושבים בבית סוהר, יהפוך את זה למקובל בעיני החברה. כך יהיה שאדם בעל עבר של ישיבה בכלא- לא ייחשב כיוצא מן הכלל.

כיצד להתנהג תחת חקירה של חוקרי רשויות המס- מטרתו של החוקר היא להראות לנחקר שיש הרבה מאוד חומר ראיות שנאסף עליו, אך בדרך כלל זה לא נכון בכלל, לכן חשוב לשמור על קור רוח ולשים לב היטב למה שאומרים בעת חקירה.

משמע ייעוץ וליווי של עורך דין עבירות מס הוא קריטי ובעל חשיבות עליונה.

לא לעשות בחקירה –

 1. אל תצחק, – זה לא סיטואציה מצחיקה
 2. אל תנסה לרצות את החוקרים ועל תתחנף.
 3. אל תגיד שום מילה על החקירה ותכניה לאף אדם- זה לא מצב שבו נותנים אמון
 4. אל תנסה בשום פנים ואופן לתאם עדויות, זה עבירה נוספת על החוק והיא חמורה

לעשות בחקירה –

 1. כנחקר זכותך לדעת מהן החשדות כנגדך-. זכות בסיסית של נחקר בכלל.
 2. על תחתום על הודעה אם לא נכתבה במילים מדויקות איך שאתה ניסחת.
 3. זכור כי אין שיחות לא לפרוטוקול
 4.  יעוץ משפטי חובה
 5. בתום החקירה הסבר הכול היטב לעורך הדין שלך
 6. במידה והתמזל מזלך והצלחת להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה- מעולה.
 7. במידה והחוקר מאיים עליך, דאג ליידע את עוה"ד שלך.
 8. במידה ואתה סובל מבעיות בריאות תעדכן את החוקרים.

להלן העבירות העיקריות והעונשים לפי פקודת מס הכנסה :

215. עבירות שאין עליהן עונש מפורש

אדם שעבר על פקודה זו או על תקנה שהותקנה לפיה, ולא נקבע לאותה עבירה עונש מפורש, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחלק זה – חוק העונשין), או שני העונשים כאחד.

215א. אי הודעה על התחלת התעסקות או על שינוי בה

(א) אדם שפתח עסק או החל לעסוק במשלח-יד, ולא הודיע על כך במועד לפקיד השומה ואף לא הגיש במועד את הדו"ח השנתי הראשון שהיה עליו להגיש לאחר האירועים האמורים, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ופי אחד וחצי מסכום המס שנתחייב בו.

(ב) אדם שפתח עסק במקום נוסף או החל לנהל משלח-יד במקום נוסף או ששינה את מקום עסקו או מקום משלח-ידו, ולא הודיע על כך במועד לפקיד השומה ואף לא הגיש במועד את הדו"ח השנתי הראשון שהיה עליו להגיש לאחר האירועים האמורים, דינו – מאסר שמונה עשר חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ופי אחד וחצי מסכום המס שנתחייב בו.

216. אי קיום דרישות מסויימות וכו'

אדם אשר בלי סיבה מספקת עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, או שני העונשים כאחד:

(1) לא קיים דרישה הכלולה בהודעה שניתנה לו לפי פקודה זו;

(2) לא התייצב, כפי שנדרש לכך בהודעה לפי פקודה זו, או שהתייצב אך לא השיב לשאלה שנשאל כדין;

(3) סירב לקבל הודעה שנשלחה לו לפי פקודה זו;

(4) לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי הסעיפים 132 או 133;

(5) לא ניהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו על פי סעיף 130(א);

(6) השמיד או הסתיר מסמכים שיש להם ערך לענין השומה;

(7) מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה חשבונית, ספר פדיון יומי או תעוד אחר על פי הוראות המנהל מכוח סעיף 130, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרושמו על פי אותן הוראות. לא נרשם התקבול בידי עובדו של הנישום, או בידי שלוחו של הנישום שאיננו עובדו, יאשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם הנישום אם לא הוכיח שהעברה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.

(8) לא דיווח בדוח על פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח כאמור בסעיף 131(ז), בניגוד להוראות סעיף 131(א)(5ד) או (ב1), או (ז);

216א. תקיפה או הפרעה בשעת מילוי תפקיד

(א) מי שתוקף אדם הממלא תפקידו בביצוע פקודה זו או מועסק בביצועה, בכוונה להכשילו, או כשהתוקף מזויין בכלי יריה או כלי אחר, דינו – מאסר חמש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) העושה מעשה המכוון להפריע לאדם כאמור בסעיף קטן (א) מלמלא את תפקידו כדין או להכשילו בכך, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

216ב. העברת נכסים בכוונה למנוע גביית מס

(א) אדם שהעביר את נכסיו לאחר בלא שהעביר את השליטה בהם, מתוך כוונה למנוע גביית מס שהיה חייב בו או שהוא עתיד להתחייב בו לגבי תקופה שקדמה להעברה או בשנת ההעברה או לגבי סוג הכנסה שהפקתה התחילה אך נמשכת מספר שנים, ובמעביר שהוא חבר-בני-אדם – מי שהביא להעברה כאמור, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ב) חילק אדם מנכסי חברה בין חבריה מתוך כוונה למנוע גביית מס שהחברה חייבת בו או שהיא עתידה להתחייב בו לגבי תקופה שקדמה להעברה או בשנת ההעברה או לגבי סוג הכנסה שהפקתה התחילה אך נמשכת מספר שנים, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ובלבד שלא יעלה סכום הקנס על סכום החוב.

216ג. ייצוג שלא כדין

העובר על הוראה מהוראות סעיף 236 דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז1977-(3), או שני העונשים כאחד

217. דו"ח וידיעות לא נכונים

אדם אשר ללא הצדק סביר ערך דו"ח לא נכון, מתוך שהשמיט הכנסה כלשהי שעליה הוא נדרש לפי הפקודה למסור דו"ח, או מתוך שרשם אותה בחסר, או אדם שמסר ידיעות לא נכונות בנוגע לכל ענין או דבר המשפיעים על חיובו במס או על חיובו של אדם אחר או של שותפות, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין וסכום החסר בהכנסה שנקבעה מחמת אותם דו"ח או ידיעות לא נכונים או שעלולה היתה להיקבע, אילו נתקבלו הדו"ח או הידיעות כנכונים, או שני הענשים כאחד, הטוען כי היה לו הצדק סביר – עליו הראייה.

‏218. אי – ניכוי מס

מי שלא ניכה מס שהיה עליו לנכות על-פי סעיפים, 161, 164 או 170, וכן מי שקיבל הכנסת עבודה או הכנסה לפי סעיף 2(5) בידעו שלא נוכה ממנה מס לפי אותם סעיפים, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הסכומים שלא נוכו, או שני העונשים כאחד.

219. אי – העברת מס שנוכה

נוכה מס על פי סעיפים, 161 164 או, 170 ובלי הצדק סביר לא שולם לפקיד השומה כאמור בסעיפים, 161 166 או 171, דינו של החייב לנכות – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הניכויים האמורים או שני הענשים כאחד; הטוען כי היה לו הצדק סביר – עליו הראיה.

220. מרמה וכו'

אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים שהתכוון להעלים או שעזר להעלים או שני הענשים כאחד; ואלו הן:

(1) השמיט מתוך דו"ח שנערך על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח;

(2) מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות;

(3) השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;

(4) הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;

(5) השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן.

(6) הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.

220א. הצמדת הסכום שעליו מוטל קנס

לענין קנס על פי חלק זה או חלק י' שבסיסו הוא סכום הכנסה, יוגדל הבסיס לפי שיעור העליה של מדד המחירים לצרכן בין המדד האחרון שהתפרסם לפני תום שנת המס שאותו בסיס מתייחס אליה לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני הטלת הקנס.

‏220ב. תשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת

לא ישלם חבר בני אדם, במישרין או בעקיפין, קנס או כופר כסף שהוטל על זולתו בשל עבירה לפי סעיפים 215 עד 220;

העובר על הוראה של סעיף זה, דינו – קנס פי שלושה מסכום הקנס או הכופר ששולם; לענין זה, "חבר בני אדם" – למעט חבר בני אדם שחבריו חייבים להעמיד לרשותו את מלוא כוח עבודתם ולהעביר לו את נכסיהם.

221. כופר כסף

אשם שעבר עבירה לפי הסעיפים, 220-215 רשאי המנהל, בהסכמתו של האדם לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על פי שניים מהקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה, ואם עשה כן – ייפסק כל הליך נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר.

222.חובת הראיה

(א) מי שהואשם בעבירה לפי סעיף 216(4) עליו הראיה שאין הוא חייב במסירת דו"ח.

(ב) מי שהואשם בעבירה לפי סעיף 216(6) עליו הראיה שהמסמכים שהשמיד או הסתיר אין להם ערך לענין השומה.

(ג) מי שחלות עליו הוראות סעיפים, 161 164 או 170 והואשם בעבירה לפי הסעיפים 218 או 219 עליו הראיה שקיים את ההוראות האמורות.

223.חזקת אשמה

מי שהואשם בעבירה על שהשמיט הכנסה או על רישומה בחסר לפי סעיף 217 יראוה כאילו הוכחה לכאורה אשמתו בעבירה, אם הוכח אחת מאלה:

(1) הוצאות הבית או הוצאות פרטיות שהוצאו בשנת המס עלו על ההכנסה שעליה הגיש דו"ח לפקיד השומה;

(2) הונו או הונם של בן זוגו או של ילדיהם שלמטה מגיל 20 גדל בתקופה מסויימת, שאינה עולה על חמש שנים, בסכום העולה על סכום ההכנסה שעליה הגישו בני הזוג או אחד מהם דו"ח או דוחו"ת לפקיד השומה לאותה תקופה, בניכוי המס ששולם.

224. אחריות המסייע לעריכת דו"ח

מי שסייע לאחר לערוך דו"ח, הודעה או מסמך אחר לצורך פקודה זו, כשהוא יודע שאותו דו"ח, הודעה או מסמך כולל ידיעה לא נכונה, או אדם שהתייצב כנציגו של נישום ומסר ידיעה לצורך פקודה זו כשהוא יודע שאינה נכונה, יראוהו, לענין הסעיפים 217-215 ו-220 כאילו עשה את הדברים האמורים.

224א. אחריות מנהל וכו'

חבר בני-אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים, 220-215 יראו כאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי, נאמן או בא כוח של אותו חבר, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.

225. התיישנות

לא תוגש תביעה פלילית לפי פקודה זו כעבור שש שנים משנת המס שבה נעברה העבירה, ובמקרה של עבירה על הוראות סעיף 220 – כעבור עשר שנים משנת המס שבה נעברה העבירה.

226. הליכים לענישה אינם פוטרים מתשלום המס

פתיחת הליכים להטלת עונש, קנס או מאסר לפי הפקודה, או הטלתם לפיה, אינה פוטרת אדם מן החיוב לשלם מס שנתחייב בו או שהוא עשוי להתחייב בו.

227. חקירות וחיפושים

שר המשטרה רשאי להסמיך פקיד שומה לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על פקודה זו או לשם גילוין, ופקיד שומה שהוסמך כאמור יהא רשאי –

(1) להשתמש בכל הסמכויות הניתנות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות) וסעיפים 3 ו-4 לפקודה האמורה יחולו על הודעה שרשם כאמור.

(2) להשתמש בסמכויות שוטר על פי סעיף 17(1)(א) לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים), למעט תפיסת כל רכוש שאיננו מסמכים.

(3)(א) להשתמש בסמכות קצין ממונה כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, לשחרר אדם בערובה, וסעיפים 10 עד 15 לפקודה האמורה יחולו לענין זה;

(3)(ב) שוחרר חשוד בערובה לפי פסקת משנה (א) ולא הוגש נגדו כתב אישום תוך מאה ושמונים ימים מיום שחרורו, יופטרו הוא וערביו מערבותם, ולענין זה יחולו הוראות סעיף 55(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

228. חוקים אחרים שמורים

הוראות פקודה זו לא ישפיעו על כל הליך פלילי לפי חוק אחר.

228א. פרסום רשימת עבריינים

המנהל רשאי לפרסם אחת לשנה רשימה של כל הנישומים שהורשעו בשנה הקודמת בפסק דין חלוט בעבירה על פי סעיף 220; פרסום כאמור ייעשה בשני עתונים יומיים לפחות.

משרד עורך דין עבירות מס יניב גבריאל ושות' זמין עבורכם למתן מענה מקצועי וליווי רציף של ההליך.

שאלות נפוצות

על מנת לסייע לכם לקבל החלטה מושכלת בבחירת “עורך דין דיני מיסים”, אנו מציעים לכם לקרוא בעיון את כל השאלות והתשובות של" יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס" בנושא.

אנו ב-"משרד עורכי דין ויועצי מס יניב גבריאל", משוכנעים שלאחר שתקבלו מאיתנו את מלוא המידע אודות הידע הנרחב הנדרש ב-“תחום דיני המיסים”, ותתרשמו מההתמחות הייחודית שלנו ב-"תחום דיני המיסים", תוכלו לבחור בלב שלם
ב-"יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס", כ-"עורך הדין דיני מיסים", הנכון והמתאים ביותר לכם.

נשמח לעמוד לרשותכם בשאלות הבהרה נוספות ככל שיהיו.

"משרד עורכי דין ויועצי מס יניב גבריאל" הינו משרד בוטיק מהמובילים בישראל בתחום דיני המיסים.

על לקוחותיו של "יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס", נמנים הן אנשים פרטיים, הן בעלי עסקים וחברות.

"יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס", שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל, למעלה משני עשורים.

בעבודתו השוטפת והיומיומית, "יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס", מייצג ברשויות המס בישראל ומכיר לעומק את ההליכים והפרוצדורה מול רשויות המס בישראל.

"יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס", הינו משרד עורכי דין, בעל מומחיות ייחודית בתחום דיני המיסים, ובכלל זה: מס הכנסה, מס ערך מוסף (מע"מ), מיסוי מקרקעין, דיני מכס, דיני יבוא, דיני יצוא ודיני סחר בינלאומי.

"יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס", מעניק שירותים במתן יעוץ מיסוי בכל התחומים: החל מתחום העבודה (ליווי בחקירות של מעסיקים ושל עובדים), וכלה בליווי עצמאיים וחברות בביקורות שומה, בביקורות ניכויים ובחקירות.

"יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס", מייצג את לקוחותיו נאמנה הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

הייצוג של "יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס", הוא החל משלב החקירה והמעצר מול רשויות המס וכלה משלב הדיונים בבתי המשפט ברחבי הארץ.

"יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס", הוא בעל 20 שנות ניסיון כעו"ד מיסים, והוא מתמחה בטיפול מקצועי, ובטיפול יסודי ומקיף, עד להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.

"משרד עורכי דין ויועצי מס יניב גבריאל", מעסיק עורכי דין ויועצי מס שהם בעלי ניסיון מעשי ופרקטי של עשרות שנים, והוא חרט על דגלו לספק פתרונות יצירתיים ללקוחותיו, ותוצאות יוצאות דופן ללקוחותיו.

"יניב גבריאל עורך דין ויועץ מס", חרט על דגלו מקצועיות בלתי מתפשרת, יצירתיות, יחס אישי ודיסקרטיות מוחלטת ללקוחותיו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן