לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.מחלקת משפט פלילי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.המחלקה הפליליתכוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : עבירות מחשב, כפי שיוסבר להלן :

הרקע לחקיקת חוק לעבירות מחשב

עבירות מחשב מוגדרות בפרק ב' לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995. עם הגידול במספר משתמשי המחשב וטכנולוגיות התקשוב, גדל השימוש בכלים טכנולוגיים לביצוע עבירות מחשב. 

החוק עוסק בהסדרה כוללת של ענפי המשפט המרכזיים שיש להם נגיעה בהתפתחות בתחום המחשבים: דיני עונשין, נזיקין, ראיות, דיני תפיסה וחיפוש. המאמר עוסק בעבירות מחשב שבהן המחשב הוא המטרה ובעבירות מחשב שמכוונות לפגוע במחשב או ברשת מחשבים, נגדיר מהן עבירות מחשב לפי חוק המחשבים ורמת הענישה בעבירות מחשב.

עבירות מחשביש לעשות הבחנה בין עבירות מחשב שבהן המחשב משמש ככלי לביצוע עבירה לבין עבירות מחשב שבהן המחשב הוא המטרה, ועבירות מחשב מכוונות לפגוע במחשב או ברשת מחשבים.

עבירות מחשב בהן המחשב משמש ככלי לביצוע עבירה הן עבירות "רגילות", שבוצעו בעבר ללא מחשב ואילו היום גילו העבריינים את הפוטנציאל הגלום במחשב המאפשר להם להעצים את הפוטנציאל בפעילותם הפלילית מדובר בעבירות קלאסיות כגון: סחר בסמים, פדופיליה, זיוף, מרמה, הימורים, הלבנת הון באמצעות האינטרנט ועבירות ברכטיסי אשראי. בעבירות אלו המחשב משמש ככלי לביצוע עבירה.

עבירות מחשב כהגדרתן בחוק במחשבים, בהן המחשב הוא המטרה, ועבירות מחשב מכוונות לפגוע במחשב או ברשת מחשבים, מוגדרות בחוק כלהלן:

א. שיבוש או הפרעה לחומר מחשב – denial of service או כל סוג אחר של הפרעה לפעולתו התקינה של מחשב.
ב. מידע כוזב או פלט כוזב – פעולה אשר מעבירה או מאחסנת במחשב מידע כוזב או לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב.
ג. חדירה לחומר מחשב שלא כדין – כל פריצה ו/או חדירה למחשב שלא כדין, דהיינו, ללא רשותו של בעל המחשב, היא חדירה לחומר מחשב. המטרה להגן על מאגרי מידע העצומים המצויים במחשבים. חשוב לציין שעצם החדירה שלא כדין למחשב היא עבירה, ואין זה משנה מה היתה מטרת החדירה. עבירה נפוצה היא כאשר חודרים לאי מייל של אחר בלי רשותו.
ד. חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת – מי שחודר לחומר מחשב שלא כדין במטרה לבצע עבירה פלילית אחרת, כגון: גניבת כספים מחשבון בנק או פרטי בעל חשבון הבנק וכו'.
ה. עריכה והפצה של וירוס מחשב – מי שעורך ו/או מכין וירוס מחשב. וירוס מחשב מוגדר בחוק המחשבים כתוכנה המסוגלת "לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב בלתי מסוימים". אין זה משנה איך הוא עשה זאת, בין שהוא מעביר אותו לאחרים תוך התחזות לקובץ תמים ובין שהוא מחדיר אותו למחשב בעצמו או שהווירוס מפיץ את עצמו (וירוס תולעת).

ענישה
בפסק דין של בית המשפט העליון בערעורו של אהוד טננבאום (מי שכונה "אנלייזר") נקבע:"הצורך המוגבר בהרתעה, הצורך להבהיר כי מדובר בעבירות קשות ומכוערות ולהילחם ברושם לא נכון הקיים בציבור ביחס למשמעותן, קלות הביצוע וחוסר החשיפה לסיכון" הם הנימוקים המחייבים ענישה משמעותית במקרים של עבירות מחשב.

עונש המאסר שקבוע בחוק המחשבים על עבירות מחשב הינו בין 3-5 שנות מאסר.

מפלג חקירת עבירות מחשב במשטרת ישראל
בהתאם להנחיות הפרקליטות ופיקוד המשטרה, מרבית מהמקרים של אתרים בלתי חוקיים, שבאמצעותם מתקיימים הימורים, סחר בסמים, הודעות מאיימות או מסיתות לאלימות, נחקרים ע"י מפלג לעבירות מחשב.
המפלג לחקירת עבירות מחשב הוקם על מנת לתת מענה לאתגרים הטכנולוגיים החדישים העומדים בפני המשטרה. המפלג אמור לתת מענה לפשעי האינטרנט המבוצעים ברשת, לעבירות מחשב כהגדרתם בחוק המחשבים, ולעבירות הקלאסיות שבהן המחשב משמש ככלי לביצוע עבירה. כמו כן גם לחיפוש במחשבים ולשחזור ראיות מתוך מחשבים שנתפסו אצל חשודים בעבירות חמורות.

חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995

פרק א – הגדרות

1. הגדרות

בחוק זה –
"חומר מחשב" – תוכנה או מידע;
"מחשב" – מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים, אך למעט מחשב עזר;
"מחשב עזר" – מחשב המסוגל לבצע פעולות חישוב אריתמטיות בלבד ופעולות הכרוכות בביצוע פעולות כאמור;
"מידע" – נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר, ובלבד שהנתונים, הסימנים, המושגים או ההוראות אינם מיועדים לשימוש במחשב עזר בלבד;
"פלט" – נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, המופקים, בכל דרך שהיא, על ידי מחשב;
"שפה קריאת מחשב" – צורת הבעה המתאימה למסירה, לפירוש או לעיבוד על ידי מחשב או מחשב עזר בלבד;
"תוכנה" – קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת לגרום לתיפקוד של מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב, והיא מגולמת, מוטבעת או מסומנת במכשיר או בחפץ, באמצעים אלקטרוניים, אלקטרומגנטיים, אלקטרוכימיים, אלקטרואופטיים או באמצעים אחרים, או שהיא טבועה או אחודה עם המחשב באופן כלשהו או שהיא נפרדת ממנו, והכל אם אינה מיועדת לשימוש במחשב עזר בלבד.

פרק ב – עבירות מחשב

2. שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב 

העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים: 
(1) משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו; 
(2) מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו.

3. מידע כוזב או פלט כוזב

(א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:
(1) מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב;
(2) כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב, כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.
(ב) בסעיף זה, "מידע כוזב" ו"פלט כוזב" – מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם.

4. חדירה לחומר מחשב שלא כדין

החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו – מאסר שלוש שנים;לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" – חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 2.

5. חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת

העושה מעשה האסור לפי סעיף 4 כדי לעבור עבירה על פי כל דין, למעט על פי חוק זה, דינו – מאסר חמש שנים.

6. נגיף מחשב

(א) העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב בלתי מסויימים, כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב, מסויימים או בלתי מסויימים, דינו – מאסר שלוש שנים.
(ב) המעביר לאחר או המחדיר למחשב של אחר תוכנה אשר סוגלה לגרום נזק או שיבוש כאמור בסעיף קטן (א), כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש כאמור, דינו – מאסר חמש שנים.

פרק ג – נזיקין

7. עוולה בנזיקין

מעשה מן המעשים המנויים להלן הוא עוולה על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] 3, והוראותיה של פקודה זו יחולו עליו –
(1) הפרעה שלא כדין לשימוש במחשב או בחומר מחשב, בכל דרך שהיא, לרבות על ידי גזילת דבר המגלם חומר מחשב;
(2) מחיקת חומר מחשב, גרימת שינוי בו או שיבושו בכל דרך אחרת, שלא כדין.

8. נטל ההוכחה

בתובענה שהוגשה לפי פרק זה, על הנתבע הראיה כי המעשה נעשה כדין.

9. פיצויים

לא יינתן פיצוי בתובענה שעילתה בפרק זה, אלא אם כן הוכח כי הנזק נגרם עקב התרשלותו של הנתבע.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן