לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:

עבירות הימורים

עבירות הימורים

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.מחלקת משפט פלילי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.המחלקה הפליליתכוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : עבירות הימורים, כפי שיוסבר להלן :

הימור הוא סיכון כסף או כל דבר בעל ערך על חיזוי תוצאות של אירוע שיש בהן מקריות ואין לדעת בבירור מה הן תהיינה. בהימורים יש מגוון משחקים ופעילויות אחרות; חלקם מתבססים על מזל בלבד וחלקם גם על מיומנות.

הזמינות של הימורים ברוב ארצות המערב, ובהן ישראל, עלתה מאוד בעשורים האחרונים, והם נחשבים בדרך כלל לעיסוק מקובל חברתית לבילוי בשעות הפנאי ולאמצעי לגיטימי לשיפור המצב הכלכלי. רוב החוקרים נוטים לאפיין את התנהגות ההימורים כתופעה הנמצאת על רצף שבקצהו האחד אנשים שאינם מהמרים כלל ובקצהו השני מהמרים פתולוגיים.

בעשורים האחרונים הפכו ההימורים לעיסוק מקובל בשעות הפנאי בישראל ובמדינות מערביות אחרות. היקף ההימורים, סוגיהם והטכנולוגיות המשמשות לצורך הימורים התרחבו מאוד. מגוון התנהגויות ההימורים של המהמרים גדול. שיעור קטן מהם יפתחו התנהגות הימורים בעייתית או פתולוגית, שמאפייניה הם בין השאר הגדלה של סכומי הכסף שעליהם מהמרים, חוסר יכולת להפסיק את ההימורים, הסתרת ההימורים מהסביבה הקרובה וסיכון או איבוד קשרים משמעותיים עקב המעורבות בהימורים. ההתמכרות להימורים היא "התמכרות סמויה", שכן שאין לה סממנים פיזיים, אך היא מן ההתמכרויות המזיקות ביותר לחברה והקשות ביותר לטיפול.

בישראל מותרים הימורים על-ידי גופים מורשים: מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט. הימורים שלא באמצעות גופים אלו, ובכלל זה הימורים באינטרנט, אינם חוקיים. מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט מפעילים באמצעות זכיינים אלפי תחנות הימורים בארץ שנעשים בהן הימורים מסוגים שונים.

ב-20 בינואר 1964 התקבל בכנסת תיקון לדיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), התשכ"ד-1964. בתיקון נוסף לחוק העונשין סימן י"ב, שלפיו אסורה מכול וכול עריכת משחקים אסורים,[1] הגרלות או הימורים, וכן אסורה ההשתתפות במשחק אסור, אך לא בהימורים ובהגרלות. החוק קובע עונשים למי שמארגן ועורך משחקים אסורים או משתתף בארגון או בעריכה של משחק אסור, של הגרלה או של הימור, למי שמחזיק או מנהל מקום למשחקים אסורים, להגרלות או להימורים ולמי שמשתתף במשחקים אסורים. לפי החוק אפשר לגזור על המשחק משחק אסור מאסר של שנה אחת או קנס.

החוק מתיר עריכת הימורים והגרלות באישור מראש של משרד האוצר. מפעל הפיס מקבל כבר עשרות שנים היתר לעריכת הימורים המתחדש אחת לכמה שנים. החידוש האחרון של ההיתר היה בשנת 2007, והוא תקף עד סוף שנת 2011.

בעשור האחרון חל גידול ניכר בהיקף ההימורים שעורכים הגופים המורשים לערוך הימורים בישראל – מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט. בתקופה זו נוספו סוגים חדשים של משחקים, שחלקם זמינים אף באינטרנט, שוכללה שיטת ההימור באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, גדל מספר ההגרלות השבועיות, נוספו נקודות מכירה, הוגדלו סכומי ההגרלות, גדל היקף הפרסום בתקשורת וגדלו ההכנסות מהימורים.

כיום מפעל הפיס מפעיל משחקי הימורים רבים (דוגמת לוטו, תוכנית המנויים, חיש-גד וצ'אנס). כמו כן הציבו זכייני המפעל כ-500 מכונות הימורים אלקטרוניות (חיש-גד אלקטרוני) ברחבי הארץ. המועצה להסדר הימורים בספורט מאפשרת הימורים על תוצאות משחקי ספורט (טוטו ווינר), וכן מפעילה אתר אינטרנט להימורים.

נוסף על הימורים חוקיים, יש בישראל תופעה רחבה של הימורים לא חוקיים, ובכלל זה בתי קזינו, בינגו, הימורים באינטרנט, הימורי ספורט, מכונות מזל וקרבות בעלי-חיים. להערכת משטרת ישראל, המחזור הכספי בענף הוא 15-10 מיליארד ש"ח בשנה. ההימורים הלא -חוקיים הם ממחוללי הפשיעה העיקריים במדינה, ומשמשים ענף כלכלי מרכזי בעבור ארגוני הפשיעה, הכרוך בהלבנת הון, בפעילות בשוק האפור ובאלימות.

החוקים וההוראות המסדירים את שידור הפרסומות ושידורי החסות בערוצי הטלוויזיה והרדיו אינם מגבילים את הזמן ואת התוכן של פרסום הימורים בטלוויזיה או בכל מדיום אחר. הימורים מתפרסמים תכופות בכל הערוצים הציבוריים, ובכלל זה ערוצים שבהם אין לשדר פרסומות אלא תשדירי חסות בלבד, והחשיפה לפרסומים מסוג זה גדולה.

עבירות הימורים הינם כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, שווה כסף או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה  בתוצאות משחקים ותחרויות ספורט. עבירות הימורים כוללות בחובן גם הגרלות ומשחקים אסורים.
הגרלה: כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת.
משחק אסור: משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת.
לפי חוק העונשין דינו של מי שמשחק משחק אסור דינו מאסר עד שנה .
לפי חוק העונשין דינו של מי שמארגן הגרלות והימורים או עורך משחקים אסורים, הגרלה או הימור, דינו מאסר עד שלוש שנים.
לאחרונה, עורכי משחקים אסורים כגון בינגו וכו' התנו את סכום הזכייה או את טובת ההנאה במענה על שאלה קלה, ובכך למעשה עקפו את החוק, וההגרלה לא היוותה עבירה פלילית.


[1] לפי ההגדרה בחוק "משחק אסור" הוא משחק שבו אדם עשוי לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר משהן תלויות בהבנה או ביכולת.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן