לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

בין מחלקות המשרד ניתן למנות את מחלקת המיסוי, המתמחה בטיפול בתיקי מיסוי אזרחיים, מיסים פליליים ומיסים בינלאומיים, מחלקת דיני עבודה ומחלקות נוספות המתמחות בתחומים
ייחודים אחרים.

מחלקת דיני משפחה וירושה מתמחה, בליווי משפטי שוטף בנושאי גירושים, אפוטרופסות, צוואות וירושות ונושאים אחרים השייכים לתחום המשפחה.

מחלקת דיני המשפחה עוסקת בכל הקשור להליכי גירושין בין בני זוג. הגישה המנחה אותנו היא גישה גישורית, מתוך אמונה, כי גירושין בהסכמה ובהידברות עדיפים על ניהול הליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומכאיבים. במסגרת הליכי הגישור אנו מסייעים לבני הזוג המתגרשים להגיע להסכמות המוצאות ביטוין בסופו של התהליך בהסכם גירושין שנחתם בין הצדדים ומסייעים בידם בכל ההליכים הפורמאליים של אישור ההסכם וסידור הגט.

מודגש, כי מחלקת המשפחה במשרדנו צברה ניסיון רב והתמחות מיוחדת בתחומים הייחודיים לגירושין של חברי קיבוץ. בכלל זאת מתמחה משרדנו בתשלומי מזונות בקיבוץ המשתנה, בחלוקת רכוש תוך התייחסות להליכי שיוך דירות וכדומה.

תחום נוסף בו עוסקת מחלקת המשפחה הינו מינוי אפוטרופוס וטיפול בסוגיות הקשורות לחסויים ולאפוטרופוס עליהם. כמו כן נותנת המחלקה ייעוץ שוטף בענייני ירושה, לרבות הגשת בקשות לצו ירושה, וכן עריכת צוואות.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של דיני המשפחה והירושה, בין היתר בנושא : סעדים זמניים כפי שיוסבר להלן :

סעדים זמניים הם סדרה של כלים משפטיים, שמטרתם היא לעצור תהליך שיכול בסופו של דבר לפגוע במבקש הצו.

ישנם מצבים רבים בהם יכול להידרש סעד זמני, כלהלן :

 •  סכנה פיזית למבקש הסעד – במצבים מסוג זה ניתן לבקש הוצאת צו הגנה כנגד הצד המהווה סכנה.
 • אפשרות בריחה של אדם החייב כספים – במקרים רבים קיים חשש כי אדם החייב כספים עשוי לנסות לצאת מן הארץ, והדבר שכיח במיוחד בנושא של תשלום מזונות. במקרים אלו ניתן לבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ.
 • התחמקות מדיון גירושין – לעיתים קיים חשש כי אדם עשוי לנסות לצאת מן הארץ בזמן או לפני דיון גירושין, תוך הימנעות ממתן גט. גם במקרים אלו ניתן לבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מןהארץ.
 • הפרעה לחייו התקינים של מבקש הסעד – כאשר חייו התקינים של מבקש הצו מופרעים על ידי אדם מסוים, מופרת זכותו של מבקש הצו לקבל מדור שקט, זכות המעוגנת במסגרת נושא המזונות. במצב מסוג זה ניתן לבקש הוצאת צו הרחקה.

במידה והוגשה בקשה לקבלת צו הגנה או צו עיכוב יציאה מן הארץ, יכול בית המשפט לקבוע כי הפניה להוצאת הצו הייתה פניית סרק, ולהכריז עליה בתור בקשה קנטרנית, כלומר בקשה שנעשתה שלא בתום לב.

במקרה של הכרזת "בקשה קנטרנית" רשאי בית המשפט לקבוע כנגד מבקש הבקשה תשלום הוצאות משפט לטובת המדינה ולנתבע, וכן פיצויים למי שנפגע כתוצאה מהגשת פניית הסרק.

להלן הסעדים הזמניים העיקריים:

צו עיכוב יציאה מן הארץ

הבעיה הגדולה עם צו עיכו יציאה מן הארץ היא העובדה שהוא מאוד אפקטיבי, כאשר מונעים מאדם את האפשרות לצאת מגבולות ישראל, הוא עלול להגיב בצורה מאוד קיצונית. לכן חייבים להיות מאוד זהירים כאשר מבקשים הוצאה של צו כזה. גם בתי המשפט מבינים שעליהם להיות זהירים ומקפידים מאוד לא להוציא צוים כאלו סתם.  

הבטחת מזונות בעזרת הצו

אדם שבמסגרת הגרושין חויב במזונות כל שהם ולא משלם, עלול להסתכן בצו עיכוב,  שיוצא נגדו בידי ההוצאה לפועל. במקרה וראש ההוצאה לפועל סבור שאדם זה עלול לברוח מישראל.

בריחה מתביעת גירושין

אם ישנה סכנה שאדם יברח מישראל כאשר יקבל את פסיקת הגירושין, עלול להיות מוצא נגדו צו עיכוב וגם על ילדיו, כדי שלא ינסה להבריחם מישראל.

הגשת בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ

היות והצו הוא כלי חמור מאוד, צריך להציג חששות מאוד רציניים, כדי להוכיח שבאמת ישנה סכנה כזו. בנוסף צריך להראות את כל המסמכים המשמשים לצורך הוצאה בפועל של הצו.

צו הרחקה

על פי הדין העברי מחויב בעל במזונות אשתו, הכוללים בין השאר את זכות האישה לקבל מדור שקט לה ולילדיה. כלומר, קורת גג ומגורים נורמאליים בשקט וללא סכנה פיזית. במקרים בהם הבעל מאיים על זכות זו, יכול בית דיןרבני להוציא כנגדו צו הרחקה.

צו הפרדה

צו הפרדה ניתן על ידי בית הדין הרבני במסגרת תביעות בענייני שלום בית או גירושין. צו הפרדה יכול להינתן כנגד כל אחד מבני הזוג, כאשר לבית הדין נראה הדבר מוצדק עד תום התהליך – לכיוון שלום בית או לכיוון גירושין.

אם האישה בגדה למשל, ומכיוון שכך היא אסורה על בעלה, ואם בית הדין השתכנע כי הדבר לטובת הילדים והבעל הוא ירחיק דווקא את האישה.

צו למניעת הטרדה מאיימת

אם בית המשפט נוכח כי אדם נקט הטרדה מאיימת, הוא רשאי להוציא נגדו צו למניעת הטרדה מאיימת המורה לו להימנע מן הפעולות הבאות:

 • הטרדת הנפגע בכל דרך ובכל מקום.
 • איום על הנפגע.
 • בילוש אחר פעולות הנפגע.
 • מארב לנפגע.
 • התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של הנפגע.
 • פגיעה בפרטיות הנפגע בכל דרך שהיא.
 • ניסיון ליצור קשר עם הנפגע בכתב, בעל פה או בכל אמצעי אחר.

אם יש חשש להטרדה ולאיום ממשיים, לפגיעה בשלוותו ובחירותו של אדם, ניתן להורות לו באמצעות צו להימנע גם מלהימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או לימודיו של הנפגע.

צו עיקול

מטרתו של צו עיקול בהקשר של גירושין היא למנוע הברחת נכסים מתוך רכוש משותף שיש לבני זוג עם תחילת הסכסוך ביניהם.

זכותכם לבקש מבית המשפט או מבית הדין, להטיל צו עיקול על הרכוש המשותף כשמדובר במיטלטלין, ולרשום הערות אזהרה כשמדובר בנכסי מקרקעין.

הוצאה לפועל

חוק הוצאה לפועל, תשכ"ז (1967), נועד לאפשר לצד שזכה בהתדיינות משפטית לממש את הזכויות שנקבעו לו. לשכת ההוצאה לפועל היא הגוף המבצע של מערכת המשפט.

ישנם מספר נושאים בתחום הגירושין שבהם לא יכולה לשכת ההוצאה לפועל להתערב:

 • הליכים בעניין איזון משאבים בין בני זוג.
 • חלוקת רכוש משותף של בני הזוג.
 • ענייני קטין, כולל רכושו.
 • ביצוע גירושין.
 • שלום בית.
 • אכיפת הסדרי ראייה וביקור.

עיקר פעולתה של ההוצאה לפועל בתחום הגירושין הוא בתחום הבטחת תשלום דמי מזונות.

הפסקת הליכי גבייה

אם חייב שילם את חובו, אך הליכי הגבייה כנגדו טרם הופסקו, הוא יכול להגיש טענת "פרעתי", אז הוא יזומן לדיון בטענתו על מנת לבדוק את העובדות.

על מנת למנוע מצבים בהם חייב שילם את חובו, אך מקבל החוק מכחיש את קבלת הכסף, מומלץ לא לשלם חובות מכל סוג שהוא במזומן בשל הקושי בהוכחת התשלום לאחר מכן. חשוב לזכור כי חובת ההוכחה על קיום התשלום היא על החייב הטוען כי שילם את החוב.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן