לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

 לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת ביטוח לאומי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

 במסגרת מחלקת ביטוח לאומי המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי.

 ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הביטוח הלאומי, בין היתר בנושא : מילואים כפי שיוסבר להלן :

 הגדרות

 שירות מילואים – ענף שירות מילואים כמשמעותו בחוק שירות הביטחון.

 שירות חד-יומי – שירות מילואים בהתייצבות אחת לא יותר מיום אחד.

 שירות חצי-יומי – שירות מילואים שאינו עולה על שש שעות באותו היום, על פי הגדרת צה"ל.

 תנאי זכאות 

לתגמול מילואים – אדם ששירות במילואים כחוק מתוקף צו התייצבות אחד או עבור אימון על פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח) – בעד כל יום ; שירות חצי-יומי.

 להענקה – נער שטרם מלאו ל 18 שנה, שמשתתף בחינוך קדם-צבאי (גדנ"ע), ושעיקר זמנו אינו מוקדש ללימודים, אם עבד 30 ימי עבודה לפחות ברבע השנה שקדם ליציאתו לחינוך קדם-צבאי.

 הגמלה – מהותה ושיעורה

 תגמול ליום מילואים –

  • לעובד שכיר ולעובד עצמאי – ההכנסה ברוטו החייבת בדמי ביטוח בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו החל שירות המילואים, כולל תוספת יוקר, מחולקת ב-90. אם העובד השכיר או העצמאי עבד פחות מ-60 ימי עבודה בשלשת החודשים שקדמו לחודש שבו החל שירות המילואים, התגמול מחושב ע"פ שכרו בשלשה מתוך 6 חודשי השכר שקדמו לשירותו, מחולק ב-90. החודשים שבהם לא עבד חייל המילואים (שכיר או עצמאי), או שהשתכר בהם פחות מהתגמול המזערי לחודש, מחושבים כאילו השתכר בהם התגמול המזערי לחודש.
  • למי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי – התגמול המזערי.
  • למי שהיה מובטל ערב יציאתו לשירות המילואים – התגמול לא יפחת מדמי האבטלה שהיו משולמים לו אילולא יצא לשירות המילואים.
  • משולמת תוספת לתגמול המילואים, בהתאם למשך תקופת השירות. תגמול המילואים משולם גם אם לא נפגעה הכנסתו של המשרת במילואים עקב השירות כלהלן :
תקופת השירותתוספת לתגמול המילואים
שירות בן 1 עד 5 ימיםתוספת של 40% למספר ימי השרות אשר בוצעו בפועל.
שירות בן 6 ימיםתוספת של יום אחד למספר ימי השירות אשר בוצעו בפועל.
שרות רצוף בן 7 ימים (לרבות מספר תקופות עוקבות בנות 7 ימים כל אחת).אין תוספת
שירות רצוף אשר לאחר חלוקת מספר הימים ב- 7 היתרה קטנה מ- 6 ימיםתוספת של 40% למספר ימי השרות אשר בוצעו בפועל.
שירות רצוף אשר לאחר חלוקת מספר הימים ב- 7 היתרה 6 ימיםתוספת של יום אחד ליתרת הימים לאחר החלוקה ב- 7.

 התגמול המרבי ליום – התגמול היומי לא יעלה על סכום השווה לחמש פעמים הסכום הבסיסי (3), מחולק ב-30.

 התגמול המזערי ליום – התגמול היומי לא יפחת מסכום השווה ל-68% מהסכום הבסיסי (3), מחולק ב-30.

 מינימום הענקה ליום – 25% מהשכר הממוצע ב-1 בינואר, מעודכן בשיעור הפיצוי במהלך השנה, מחולק ב-30.

ביטוח לאומי – טפסים בהקשר למילואים
501 – תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים
502 – תביעה אישית לתגמולי מילואים
503 – שינוי חשבון בנק/כתובת להחזר תגמולי מילואים למעסיק
510 – אישור המעסיק על עבודה ושכר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן