לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי בהליך מהיר ויסודי ע"י צוות עורכי דין המוביל בישראל.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם המשפטנים הבכירים במדינה עם עשרות שנים של וותק וניסיון במשפט הפלילי.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.מחלקת משפט פלילי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי
, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.המחלקה הפליליתכוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : מחיקת רישום פלילי, כפי שיוסבר להלן :

מחיקת רישום פלילי מגיליון מהמרשם הפלילי יכולה להתבצע במספר דרכים, אולם בטרם נפרט את הדרכים למחיקת רישום פלילי מגיליון המרשם הפלילי של אותו אדם, נעשה הבחנה בין רישום פלילי לרישום משטרתי.

רישום משטרתי
רישום משטרתי הוא רישום של המשטרה, על מספר החקירות אשר אותו אדם נחקר במשטרה, ובסופו של יום הוחלט שלא לחקור או להעמיד לדין את אותו אדם באחת מהעילות המפורטות להלן:

 א. נסיבות העניין אינן מצדיקות המשך חקירתך/העמדתך לדין, מה שנקרא בעגה "חוסר עניין
     לציבור".
ב. לא נמצאו ראיות מספיקות להעמדתך לדין.
ג. אין אשמה פלילית במעשך.

חשוב לציין כי שתי העילות הראשונות גוררות אחריהן רישום משטרתי בגיליון המרשם הפלילי של אותו אדם, אולם אין הרישום המשטרתי נחשב ל"עבר פלילי" או ל"תיק פלילי". על החלטה לסגור תיק באחת מהעילות הראשונות, רשאי החשוד שנחקר לפנות לקצין שסגר את התיק בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה.

תיק שנסגר בשל חוסר אשמה יימחק מרישומי המשטרה.
 
לאחרונה התקבל תיקון בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981 (להלן: החוק) אשר מאפשר מחיקת רישום משטרתי מגיליון המרשם הפלילי, וזאת על פי הנחיות של ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה.

החלטה על בקשה למחיקת רישום משטרתי מהמרשם הפלילי מתקבלת על פי מספר קריטריונים:
א. מהות העבירות וחומרתן. 
ב. הזמן שחלף ממועד ביצוע העבירה נושא החקירה.
ג. קיומם של רישומים משטרתיים אחרים.
ד. מספר הרישומים שמבוקש למחוק.
ה. גילו של המבקש.
ו. נסיבותיו האישות של המבקש.

רישום פלילי הוא רישום בגיליון המרשם הפלילי של אותו אדם על הרשעות בבתי משפט או בבתי הדין צבאיים, לרבות הליך שהסתיים ללא הרשעה. רישום פלילי הוא מה שנקרא בסלנג "תיק פלילי" או גם "עבר פלילי".

מחיקת רישום פלילי מגיליון המרשם הפלילי, היינו, מחיקת הרשעות ועונשים של בתי המשפט או בתי הדין הצבאיים וגם צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה, וצווי שירות לתועלת הציבור אף אם ניתנו ללא הרשעה, יש לפנות בבקשה חנינה מנומקת לנשיא המדינה.

מי שנשפט והורשע בבית הדין הצבאי או בשירות מילואים על עבירות צבאיות כגון: עבירות עריקות, עבירות סמים או כל עבירה צבאית אחרת שגוררת אחריה רישום פלילי בגיליון המרשם הפלילי באזרחות, צריך לפנות בבקשת חנינה לנשיא למחיקת הרישום הנ"ל. למען הסר כל ספק, משפט בדין משמעתי, היינו, שפיטת חייל על ידי מפקדו ביחידה, גם אם העונש היה כלא, אינה גוררת אחריה כל רישום פלילי בגיליון המרשם הפלילי באזרחות, והדבר מופיע בנגררת הרשעות בתדפיס האישי של אותו חייל.

בהרבה מקומות עבודה, נדרש המועמד להציג בפני המעסיק המראיין, פלט משטרה המכיל את המידע בדבר הרישום הפלילי, בפי הציבור הרחב פלט זה מכונה "תעודת יושר".

המרשם הפלילי כולל גם את הרישום הפלילי של אדם, ובנוסף לכך מרשמים פנימיים נוספים של משטרת ישראל ובהם תיקי חקירה פתוחים כנגד אותו אדם, תיקים שנסגרו מעילות שונות, תיקי אזהרה , תיקי אי תביעה ותיקים שנמחקו מהרישום הפלילי.

חוק המרשם הפלילי מתייחס אל מחיקת הרישום פלילי בחלוף שתי תקופות מצטברות – תקופת ההתיישנות בצירוף עם תקופת המחיקה. תקופת ההתיישנות משתנה ממקרה למקרה, ולמעשה מושפעת מהעונש שהוטל על אותו אדם המבקש למחוק רישום פלילי.

מתי מתיישנת הרשעה בתיק פלילי?

חוק המרשם הפלילי קובע לכל הרשעה שתי תקופות:

 • תקופת התיישנות 
 • תקופת מחיקה

תקופת ההתיישנות חלה על המידע במרשם הפלילי ולא חלה על מרשמים פנימיים נוספים של משטרת ישראל!

תקופת ההתיישנות נגזרת מהעונש שבית המשפט גזר על הנאשם, כמפורט בטבלה שלהלן:


העונש שבית המשפט גזר על הנאשם
תקופת ההתיישנות – השוואה
קטין בעת ביצוע העבירה
(מתחת לגיל 18)
בגיר בעת ביצוע העבירה
(מעל לגיל 18)
מאסר בפועל – עד שנה. –  7 שנים (*)
מאסר בפועל – עד 3 שנים.5 שנים (*) –
מאסר בפועל – עד 5 שנים.7  שנים  (*)10 שנים (*)
מאסר בפועל – מעל 5 שנים.10 שנים (*)כפל התקופה או 15 שנה,  לפי הנמוך שבהם (*)  
עונש אחר – קנס, פסילה, מאסר על תנאי, התחייבות להימנע מביצוע עבירה, צו מבחן, צו שירות לתועלת הציבור (של"צ). 3 שנים 7 שנים

(*) = בנוסף לתקופת המאסר שהוטלה.

ככלל, תחילת תקופת ההתיישנות הינה מיום גזר הדין. במידה והתקיים ערעור על פסק הדין, והשתנה העונש בערעור- העונש הקובע לחישוב ההתיישנות,  הינו העונש שהוטל בערעור.

לעניין חישוב ההתיישנות יש לבחון האם העונש הוקל או הוחמר כלהלן :

א. באם נותר זהה או הוחמר– הרי שאז יש למנות את התקופה מיום הערעור.

ב. באם העונש הוקל– העונש הקובע לחישוב ההתיישנות הינו העונש הקל,והתקופה הקובעת

    להתיישנות הינה מיום גזר הדין הראשון.

הליך שהסתיים באי הרשעה – יש לפעול למחיקתו, אך אין מדובר בהליך זהה, שכן אין סמכות לנשיא, ויש לפנות בבקשה לפרקליטות / למשטרה, תלוי בתיק הספציפי.

 דוגמאות:

 א. העבירה בוצעה על ידי בגיר

1. אדם אשר הורשע ונדון לקנס ביום 1.1.2002 – הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2009 (שבע שנים ממועד מתן גזר הדין).

2. אדם אשר הורשע ונדון לעונש של שישה חודשי מאסר בפועל ביום 1.1.2002 – הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.7.2009 (שישה חודשי מאסר + שבע שנים ממועד מתן גזר הדין).

3. אדם אשר הורשע ונדון לעונש של שלוש שנות מאסר בפועל ביום 1.1.2002 – הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2015 (שלוש שנות המאסר + עשר שנים ממועד מתן גזר הדין).

ב. העבירה בוצעה על ידי קטין

1. קטין אשר הורשע ונדון לקנס ביום 1.1.2002 – הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2005 (שלוש שנים ממועד מתן גזר הדין).

2. קטין אשר הורשע ונדון לשלוש שנות מאסר בפועל ביום 1.1.2002 – הרישום בגין הרשעתו יתיישן ביום 1.1.2010 (שלוש שנות מאסר + חמש שנות התיישנות)

מה קורה בתום תקופת ההתיישנות?

 1. מידע על הרשעה לא יובא בחשבון בין שיקוליו של מי שהיה זכאי לקבלו אילולא ההתיישנות.
 2. אדם לא יחויב לגלות הרשעה שהתיישנה למי שאינו רשאי להביאה בחשבון.
 3. פסילה בשל הרשעה שניתנה לתקופה שנקבעה בחוק, תתבטל בתום תקופת ההתיישנות.

תקופת "המחיקה":

כפי שהבנתם לכל הרשעה קיימות שתי תקופות נפרדות, דהיינו, עם תום תקופת ההתיישנות, נמנית תקופה נוספת בת 10 שנים (למעט חריגים), אשר במהלכה המידע הפלילי נותר חשוף בפני מספר גופים מצומצם.

תשומת ליבכם מופנית לעובדה, כי גם לאחר חלוף "תקופת המחיקה", עדיין נותר המידע במאגרי המידע של המשטרה ולמעשה ההבדל הוא אך בצמצום הגופים הזכאים להיחשף למידע, ביניהם: משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה והוועדה למינוי שופטים.

בהוראת חוק המרשם הפלילי, ישנם מקרים חריגים אשר בהם לא חלה תקופת התיישנות, אלא רק תקופת מחיקה בלבד – מקוצרת מהרגיל (קרי, פחות מ- 10 שנים):

 1. "אי הרשעה" – הליכים פליליים שהסתיימו בהכרעה, כי הנאשם ביצע את המיוחס לו אך בית המשפט נמנע מהרשעה בדין – 5 שנים מיום מתן פסק הדין.
 2. עבירה שבוצעה ע"י קטין אשר טרם מלאו לו 14 שנה – 3 שנים מיום מתן פסק הדין.
 3. רישום בגין עבירה מסוג עוון שנעברה ע"י קטין בן 14-16 – 3 שנים מיום מתן פסק הדין. 
 4. במקרה בו הוטל עונש של פיקוח קצין מבחן – 5 שנים מיום מתן פסק הדין.
 5. הליך בו ניתן צו לפי סע' 26 לחוק הנוער – 5 שנים מיום מתן פסק הדין.

*הרשעה שנשיא המדינה נתן עליה חנינה, דינה כדין הרשעה שנמחקה*

מה קורה בתום תקופת המחיקה?

 • אדם שהרשעתו נמחקה ייחשב כאילו לא הורשע כלל וכל "פסול" שהוטל עליו בשל ההרשעה, בטל מיום המחיקה.
 • הרשעה שנמחקה לא תהיה קבילה בהליך משפטי ולא תובא בפני גוף או אדם הממלאים תפקיד ציבורי עפ"י דין, למעט במקרה בו האדם מסר את המידע ביודעין.
 • חל איסור לשאול שאלות בדבר הרשעות שנמחקו ואם נשאלת אינך חייב להשיב.
 •  שאלה בדבר עברו הפלילי של אדם תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה.
 • אינך מחויב לגלות מידע שנשאלת בדבר הרשעות שנמחקו, ואי גילוי לא ייחשב כהעלמת עובדה. 
 • חשוב לזכור כי מידע על הרשעה שנמחקה לא יובא בחשבון, למעט הגופים הבאים, אשר למרביתנו האזרחים אינו רלוונטי, ביניהם: יו"ר הכנסת, הממשלה, ועדת מינוי שופטים, שר או מנהל כללי לעניין מינוי לתפקיד המסווג כסודי ביותר.

בקשת חנינה מנשיא המדינה:

 • חוק יסוד נשיא המדינה בצירוף סע' 18 לחוק המרשם הפלילי מסמיכים את נשיא המדינה לקצר או לבטל תקופת התיישנות ומחיקה החלות על הרשעה פלילית.
 • פנייה בבקשת חנינה לנשיא המדינה מתייחסת אך ורק למידע המצוי "במרשם הפלילי" דהיינו הרשעות פליליות, ולא למידע פנימי בדבר "תיקים סגורים" הנמצאים במאגרי המשטרה.
 • בבסיס מוסד החנינה עומד העיקרון הבסיסי כי יש לסייע לעבריין לפתוח דף חדש בחייו ולסייע לו בשיקומו ובהשתלבותו בחברה.
 • לא אחת מתקבלות בקשות חנינה, אך יש לשים לב לאופן ניסוח הבקשה ואף להיעזר במידת הצורך בעורך דין העוסק בתחום הספציפי.

באלו מקרים יימסר מידע "מהמרשם הפלילי" לגורם שלישי?

 • מסירת מידע לרשות הרישוי – החוק מסמיך את המשטרה להעביר מידע לרשות הרישוי ללא הסכמתכם.
  מדובר במידע בדבר כל עבירה הכרוכה בנהיגת רכב לפי פקודת התעבורה וכל עבירה של בעל רישיון נהיגה הנוגעת לעבירת סמים לפי פקודת הסמים המסוכנים, בכלל זה גם עבירות של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית.
 • מסירת מידע לשם השתתפות במכרז מטעם גוף ציבורי ו/או כל גוף אחר שחלה עליו חובת מכרז (כאן דרושה הסכמתכם).
 • מסירת מידע לשם כהונה ציבורית – במקרים בהם נקבעה פסלות לכהונה ציבורית בשל עבר פלילי ולאחר אישור היועץ המשפטי לממשלה.
 • מסירת מידע לרשות ממלכתית זרה – (עפ"י בקשתכם בלבד).
 • "מסירת מידע לשם פעולה" – במקרים בהם הינכם מעוניינים לקבל רישיון או לחדשו, לקבל היתר או זכות עיסוק וכיו"ב, בגופים הרשאים לקחת בחשבון את עברכם הפלילי. כגון: סוכן ביטוח, מתווך מקרקעין, רישיון להפעלת מונית, קבלן כוח אדם, יועץ השקעות, השתתפות במכרז מטעם גוף ציבורי והרשימה עוד ארוכה…

לתשומת ליבכם, גם בחלוף תקופות ההתיישנות והמחיקה, אל לכם לסמוך על משטרת ישראל למחיקה אוטומטית של הרישום שלכם. לא פעם, ולמרות שעברה תקופת המחיקה, לא נמחק הרישום הפלילי ולפיכך נדרשת הגשת בקשה מנומקת ומקצועית למשטרת ישראל למחיקת רישום פלילי. אנחנו יכולים לספק לכם שירות זה.

 ניתן לקצר עוד את תקופות ההתיישנות והמחיקה באמצעות בקשת חנינה לנשיא המדינה. חוק יסוד: נשיא המדינה בצירוף עם חוק המרשם הפלילי מקנים לנשיא המדינה, במסגרת סמכותו למתן חנינה, סמכות לקצר את התקופה של מחיקת רישום פלילי, כך שניתן להגיש בקשה לחנינה, במסגרתה יבקש אותו אדם שהורשע בפלילים ואשר ריצה את עונשו, למחוק את רישומו הפלילי ובכך להימנע מהכתמתו לתקופה ארוכה ביותר ופגיעה בעתידו ושיקומו. כך למשל קרה ברבים מן התיקים הפליליים שנפתחו לקטינים בתקופת המחאות כנגד הליך ה"התנתקות". גם שירות זה נשמח לספק לכם.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן