לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובילים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.
מחלקת הוצאה לפועל
, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההוצאה לפועל הן כחייבים והן כזוכים. בנוסף מייצג המשרד חייבים בהליכי פשיטת רגל.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הוצאה לפועל, בין היתר: גביית פסקי דין, גביית שיקים חוזרים, הטלת עיקולים, כינוסי נכסים, איחוד תיקים, פשיטת רגל, הסדרי תשלום חוב, בין היתר בנושא : המבוא כפי שיוסבר להלן :מערכת ההוצל"פ מבוססת על הרעיון כי חובות יש לשלם. מערכת ההוצל"פ מספקת ביטוי מעשי להחלטות בית המשפט, ולכן הוצאה לפועל (הוצל"פ) היא הליך המשמש אדם לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו על ידי בית משפט או בית דין המוסמך לכך, וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לתוקפו של פסק דין.מטרת הליכי ההוצאה לפועלהליכי ההוצאה לפועל מאפשרים למי שהוא בעל זכות, בין מכוח פסק דין ובין מכוח שטר או שיק(להלן -הזוכה), לממש את זכותו נגד אדם אחר (להלן – החייב).
מה ניתן להוציא לפועל?

 • פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט בעניין אזרחי.
 • פסק דין או החלטה אחרת של בית דין דתי בעניין אזרחי.
 • החלטה על תשלום הוצאות בעניין שאינו אזרחי.
  חריג:  כאשר בית המשפט חייב מתלונןבתשלום לנאשם שזוכה עקב תלונת סרק, ייאכף    
 • התשלום בהוצאה לפועל .
 • ערובה שקבע רשם ההוצאה לפועל.
 • שטרות, לרבות: שיקים, שטר משכנתא וכן משכון רשום או מופקד.
 • החלטות, צווים, פסקי דין ומסמכים ש נקבע לגביהם כי יש לבצעם כמו פסק דין.

מה לא ניתן להוציא לפועל?

 • פסק דין הצהרתי ללא חלק אופרטיבי.
 • פסק  דין שעניינו איסור לעשיית מעשה או מניעתו – צו מניעה כאמור ניתן לבצע אך ורק בהליכים לפי פקודת בזיון בית המשפט (למשל, צו מניעה נגד מטרד).
 • פסק דין נגד המדינה.
 • ההליכים מסוימים בבית המשפט לענייני משפחה ובפיקוחו :
 • תובענה לאיזון משאבים בין בני זוג.
 • תובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג.
 • תובענה בעניינו של קטין (לדוגמה, תביעה בעניין משמורתו), למעט בעניין רכושו.

חריג: בית המשפט לענייני משפחה רשאי להורות על ביצוע  ההליכים באמצעות ההוצאה לפועל.  
בעלי התפקידים בלשכת ההוצאה לפועל :

 • רשם ההוצאה לפועל – רשם ההוצאה לפועל הוא בעל התפקיד הבכיר ביותר בלשכת ההוצאה לפועל ומסורות בידיו הן סמכויות מנהליות והן סמכויות שיפוטיות.
 • מנהל לשכת הוצאה לפועל (להלן – "מנהל הלשכה")- תפקידו של מנהל הלשכה הוא ביצועי בעיקרו. דהיינו,  עליו לבצע את הצווים וההוראות של רשם ההוצאה לפועל.
 • בעלי תפקיד ביצועי – מנהל הלשכה רשאי להאציל מסמכויותיו הביצועיות לאנשים שונים בלשכת ההוצאה לפועל, כגון פקיד בית משפט, עורך דין, מתמחה או מי שבידיו אישור מאת ועדה מיוחדת (״ועדת האישורים״) לעסוק בתפקיד ביצועי.

מה בין פקודת בזיון בית המשפט לבין חוק הוצאה לפועל?פסק דין שניתן לביצוע במערכת ההוצאה לפועל ייאכף במערכת ההוצאה לפועל. ניתן לפנות לפקודת בזיון בית המשפט רק אם לא ניתן לקבל סעד על-פי חוק ההוצאה לפועל.
שמירת דיניםאין בחוק ההוצאה לפועל כדי לגרוע מכל דין בדבר דרכי הגבייה של מסים ותשלומי חובה אחרים, או   הוראות פקודת בזיון בית המשפט.
לשכת ההוצאה לפועל אינה ערכאת ערעורלשכת ההוצאה לפועל אינה ערכאת ערעור על פסק דינו של בית משפט והיא עוסקת רק בצד האופרטיבי של פסק הדין. תקיפת פסק הדין לגופו אפשרית רק במסגרת הליכי ערעור. רשם ההוצאה לפועל רשאי לבקש מבית המשפט שנתן את פסק הדין הבהרה לגבי האמור בו, אך לא למעלה מזה.
סמכות ייחודית להוצאה לפועל לאחר מתן פסק הדין לאחר מתן פסק הדין, פוקעת סמכותו של בית המשפט, ורשם ההוצאה לפועל הוא המוסמך לדון באופן ביצוע פסק הדין.
לדוגמא, אם הוטל עיקול זמני על נכס מנכסי החייב במסגרת ההליך המשפטי, רשם ההוצאה לפועלהוא המוסמך לדון בביצוע העיקול הזמני, בשינוי תנאיו ובהסרתו, והוא רשאי גם לסטות מהמתווה שקבע בית המשפט בפסק הדין.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן