טפסים שימושיים

מס' הטופס שם הטופס הורדת הטופס כקובץ DOC
מס הכנסה    
101/130 כרטיס עובד download
4436 פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים download
116 א בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת download
161 הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד download
161 א הודעת עובד עקב פרישה מעבודה download
3302 בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות download
2550 דרישת פרטים בדבר סגירת עסק / משלח יד download
2279/ב בקשה לרישום ייצוג מתן ייפוי כוח download
2216/א בקשה לביטול הקטנה מקדמות download
5245 בקשה להכרה כמוסד ציבורי download
מס ערך מוסף    
18 הודעה על סגירת עסק / הצהרה
(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)
download
22 בקשה לרישום עוסק זר יש לצרף טופס מע"מ 21
(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)
download
24 בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ (לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה) download
29 בקשה לבטל קנס/ ריבית /קביעה
יש לצרף העתק מטופס מע"מ 8351 – דו"ח תקופתי מע"מ
download
36 בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס
יש לצרף חוזה שכירות
download
821 רישום לצורכי מס ערך מוסף
(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)
download
822 עדכון פרטי עוסק download
823 הודעה על אי פעילות זמנית download
874 ריכוז חשבוניות מס download
875 ריכוז רשמוני יבוא download
רשם החברות    
  דוגמה לתקנון download
  הפקת נסח חברה download
1 בקשה לרישום חברה download
4 דוח הקצאת מניות download
5 דוח שנתי של חברה פרטית download
7 הודעה בדבר הגדלת הון download
8 הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום download
9 הודעה על שינוי מען download
10 פרטי משכנתאות ושעבודים download
מקרקעין    
2990 חישוב מס שבח מקרקעין download
שם הטופס הורדת הטופס כקובץ DOC
דיני עבודה  
היעדרות בשל מחלת ילד download
היעדרות בשל מחלת בן זוג download
היעדרות בשל מחלת הורה download
היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג download
התפטרות לצורך טיפול בילד download
חופשת לידה לאב download
מס' הטופס שם הטופס הורדת הטופס כקובץ DOC
מס הכנסה    
101 כרטיס עובד download
102 דו"ח על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה download
106 אישור שנתי על ניכויים ממשכורת download
161 הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד download
161 א הודעת עובד עקב פרישה מעבודה download
161 ב הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות download
161 ג הודעה על חזרה מרצף פיצויים/קצבה download
119 בקשה לזיכוי ממס בשל תואר אקדמי/לימודי מקצוע download
127 תעודה רפואית download
1312 א אישור תושבות download
105 הודעה והצהרה על עבודת משמרות download
126 טופס 126 download
ביטוח לאומי    
102 דין וחשבון על העסקת עובדים תושבי ישראל download
612 דין וחשבון על העסקת עובדים תושבי חוץ download
613 תשלום דמי ביטוח עבור מבוטחים בחופשה ללא תשלום download
617 תשלום דמי ביטוח עבור פנסיונרים בפרישה מוקדמת download
שם הטופס הורדת הטופס כקובץ DOC
טפסים לבית הדין הארצי לעבודה  
בקשה להחזר אגרה/פקדון/ערבות download
בקשה לבזיון – בית הדין הארצי לעבודה download
כתב תביעה download