לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

חקירה במשטרה והגורמים המעורבים בה

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.
מחלקת משפט פלילי
, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי
, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.
המחלקה הפלילית
כוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס 
מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : חקירה במשטרה והגורמים המעורבים בה כפי שיוסבר להלן :

קטין שגילו מעל לגיל 12 נושא באחריות פלילית, ולכן ניתן להגיש נגדו כתב אישום ולייחס לו אשמה בביצוע עבירות פליליות. מכאן, שקטין שגילו מתחת לגיל 12 אינו נושא באחריות פלילית.
עם זאת, ביקש המחוקק לשמור על זכויותיהם המיוחדות של חשודים או נאשמים קטינים ובחוק הנוער נקבעו כללים המותאמים לקטינים לפי גילם. כך למשל, נקבע, כי קטין שמלאו לו 14 שנים לא יוחזק במעצר ללא צו של שופט למעלה מ-24 שעות וקטין שטרם מלאו לו 14 שנים לא יוחזק במעצר ללא צו של שופט למעלה מ-12 שעות. בנוסף נקבע, כי אין להעמיד לדין קטין שגילו מתחת לגיל 13, אלא לאחר התייעצות עם קצין מבחן
בהתאם לכך, החקירה המשטרתית של קטינים,מתנהלת על פי הנחיות המתאימות לצרכיהם המיוחדים ואשר נועדו, בין היתר, להימנע מתיוגו של הקטין כעבריין בעיני עצמו ובעיני הסובבים אותו.
לקטין החשוד בפלילים עומדת זכות ההיוועצות אשר משמעותה כי הוא רשאי להתייעץ עם עו"ד (פלילי) טרם גביית עדותו.
להתייעצות עם עו"ד פלילי טרם החקירה ישנה חשיבות מכרעת על התפתחות החקירה המשטרתית ובהתאם – לתוצאותיה. בעניין זה יש לזכור כי חקירה במשטרה הינה אירוע אשר מאיים ומלחיץ את רוב האנשים והדבר נכון שבעתיים כאשר המדובר בבני נוער צעירים בשנים.
הפחד, המתח וחוסר הניסיון בהתמודדות עם מצבי לחץ עלולים להוות מכשול אשר עשוי לגרום, למשל, למסירת עדות שנועדה לרצות את החוקר ולהביא להסתבכות נוספת.
במקרים אחרים, עקרונות ילדותיים (כגון חוסר הרצון "להלשין" על "חבר") עלולים להיתפס על-די הצד השני כ"קודים עבריינים" ולמיצוי ההליכים בתיק במקום, למשל, לנקיטת הליכים לסגירתו.
החשיבות היסודית שיש לזכות ההיוועצות עם עו"ד (פלילי) הוכרה על ידי בית המשפט העליון בע"פ 5121/98 :
"חשיבותה של זכות הפגישה וההיוועצות עם סנגור בשלב החקירה נובעת מכך שככלל, חקירה על-ידי אנשי מרות מהווה סיטואציה מורכבת ולוחצת עבור כל מי שנחקר בתנאי מעצר כשהוא ניצב לבדו אל מול חוקריו. הדעה המקובלת היא כי זכות הייצוג וההיוועצות בעורך-דין מסייעת לשמירה על זכויותיהם של נחקרים, להבטחת הגינותם של הליכי החקירה ולמניעת ניצול לרעה של פערי הכוחות המובנים בין העצור לאנשי המרות החוקרים אותו."
במקרים בהם לא ניתן להגיע אל עורך הדין טרם החקירה, יש לבקש מהחוקר להתקשר לעו"ד מיד לאחר הקראת האזהרה והחשדות וחשוב כי הבקשה להתייעצות תירשם בגוף ההודעה.
חקירת קטינים במשטרה תפתח, במרבית המקרים, לפי אחת מ-3 דרכים עיקריות:
א. לאחר עיכובו או מעצרו של הקטין נוכח חשד לביצוע עבירה.
ב. לאחר חיפוש שנערך בבית הקטין, כאשר הקטין מתבקש להתלוות עם השוטרים לחקירה.
ג.  לאחר הזמנה טלפונית לסור לתחנת משטרה מסוימת על מנת להיחקר.
החקירה תתבצע על-ידי שוטרים שקיבלו הכשרה מיוחדת לעבודה עם קטינים ובני נוער.

במקרה בו זומן הקטין לחקירה משטרתית מראש, רצוי להיעזר בייעוץ משפטי, אשר יבהיר לקטין ולהוריו את זכויותיו בחקירה. חוק הנוער מדגיש את זכויות הקטין והצורך לנהוג בו בכבוד ולהגן עליו.
כאשר נפתחת חקירה פלילית כנגד קטין מתחיל תהליך אשר עלול להסתיים בסופו של דבר בהגשת כתב אישום כנגד הקטין.

הגורמים השונים המעורבים בטיפול בקטין מרגע פתיחת החקירה הם כלהלן :

 • החוקרים– קטין ייחקר, ככל הניתן על ידי חוקרי נוער, שהם חוקרים אשר עברו הכשרה מיוחדת לשם כך ומודעים לזכויות הקטין בחקירה על פי חוק.
 • לאחר סיומה של החקירה המשטרתית ייתכנו מס' חלופות אפשריות, ואלה עיקרם:

  א. שחרור הקטין בתנאים מגבילים, כגון: מעצר בית, צו הרחקה לזמן מסוים ממעורבים אחרים או ממקום מסוים, צו איסור יצירת קשר עם מעורבים אחרים, חתימה על ערבות שתבטיח התייצבותו לחקירה נוספת ו/או דיון בבית משפט וכיו"ב.במקרה זה, ייתכן שעבודת המשטרה טרם הסתיימה ולפיכך לא ידוע האם פניו של התיק לסגירתו או להמשך הליכים.
  ב. שחרור הקטין לאחר חתימה על טופס "אזהרת קטין" או "אזהרת קטין – טיפול מותנה" (ט.מ), לפיו הקטין מודה בביצוע עבירה, מתחייב להימנע מביצוע עבירות נוספות בעתיד ומודע לכך שפרטיו הועברו לשירות המבחן לנוער וכי מומלץ לו לשתף פעולה עם קצין המבחן.במקרה זה, ישנה כוונה לסגור את התיק נגד הקטין בתנאי שיעמוד בתנאים, כגון: הימנעות מביצוע עבירות נוספות וחוות דעת חיובית מקצין המבחן הממליצה על סגירת התיק.
  ג. מעצר: במידה ולדעת המשטרה ישנה עילת מעצר ראויה (שיבוש הליכים, בטחון הציבור) היא רשאית לעצור את הקטין ולהביאו בפני שופט ולבקש את המשך מעצרו.
 • שירות המבחן לנוער – על החוקרים לדווח על פתיחת החקירה לשירות המבחן לנוער. שירות המבחן לנוער הנו גוף השייך למשרד הרווחה. קציני המבחן הם עובדים סוציאליים והם יזמנו את הקטין והוריו לפגישת היכרות, בה ינסו להכירו, לעמוד על התייחסותו לעבירה, מידת לקיחת האחריות של הקטין ותפקודו בשאר תחומי החיים (לימודים, בית, מסגרת עבודה וכד'). לעיתים, ימליצו על טיפול אותו צריך הקטין לקבל. בסיומו של האבחון על שירות המבחן להעביר ליחידת התביעות את המלצתם, האם יש מקום לסגור את התיק כנגד הקטין או לפעול בהתאם לראיות, כלומר: במידה וקיימות ראיות, אין כל סיבה להימנע מהגשת כתב האישום. המלצת שירות המבחן, אינה מחייבת את התביעות, אולם יש לה משקל משמעותי ביותר. המלצת חיובית של שירות המבחן הנה קריטית במסגרת שימוע ובניסיון להביא לסגירת תיק בטרם הגשת כתב אישום, וגם לאחר הגשת כתב אישום, המלצה חיובית עשויה לסייע מאד בהקלות ו"ריכוך" כתב האישום, כמו גם בעמדה עונשית מתונה יותר של התביעה.
 • התביעה- התביעה היא הגוף אליו מועבר חומר החקירה מהמשטרה עם סיום החקירה, כאשר בהתאם לחומרת העבירה יועבר התיק לתביעה המשטרתית (בעבירות קלות יותר) או לפרקליטות המחוז (בעבירות חמורות יותר). על התביעה לבחון את חומר הראיות בתיק החקירה ולהחליט אם יוגש כתב אישום. שני הפרמטרים לצורך קבלת החלטה זו הנם: האם קיימות ראיות מספיקות לצורך הגשת כתב אישום, ובמידה והתשובה לכך חיובית, האם קיים עניין ציבורי להעמדת הקטין לדין. אם תמצא התביעה די ראיות ותסבור שקיים עניין ציבורי להעמדה לדין, הרי שבכפוף לשימוע (בעבירות מסוג פשע) יוגש כנגד הקטין כתב אישום לבית המשפט לנוער. כאשר תיק פלילי נגד קטין נמצא בשלבי הגשת כתב אישום, ניתן לפנות לרשות התובעת על מנת לנסות ולשכנעה שלא לעשות כן ולחילופין להקל אם הקטין.ישנם מקרים בהם החוק מחייב את הרשות לקיים שימוע לפני הגשת כתב אישום. המדובר בסעיף 60 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, לפיו כאשר המדובר בעבירה מסוג "פשע" מחויבת הרשות לשלוח לחשוד הודעה על זכותו לשימוע בטרם קבלת ההחלטה האם להגיש נגדו כתב אישום. למימוש זכות השימוע בכתב יש משמעות משפטית-ראייתית המחייבת נקיטת זהירות, שכן תוכן הפנייה בכתב יכול להיזקף, בין היתר, לחובתו של החשוד ולשמש את הרשות התובעת כראייה נוספת התומכת בהחלטה להגיש נגדו כתב אישום. במילים אחרות, שימוש בזכות לשימוע צריך להיעשות באופן משפטי, מקצועי ומדויק, שאם לא כן, הנזק שעלול להיגרם לאדם יעלה על התועלת וכיוון שהמדובר בפלילים – יש לנהוג במשנה זהירות. במידה והוגש כתב אישום נגד קטין, ניתן עדיין לפעול לשם ביטולו או עיכוב ההליכים על-ידי פנייה לתביעות או לפרקליטות ובמקרים המתאימים – ליועץ המשפטי לממשלה.
 • בית המשפט לנוער- דן בתיקים בכתבי אישום ובבקשות מעצר שהוגשו כנגד קטינים, או כנגד מי שבעת ביצוע העבירה היה קטין. שופטי הנוער הנם שופטים שעברו הכשרה מיוחדת לדון בעניינם של הקטינים והדיונים בבית המשפט יתקיימו בדלתיים סגורות, כאשר חל איסור פרסום על כל פרט מזהה של הקטין.הנוכחים במשפטו של הקטין יהיו הקטין, הוריו, סנגורו, התביעה וקצין מבחן. מעת מעצרו של הקטין, או מרגע הגשת כתב אישום כנגדו, יש לקטין זכות להיות מיוצג על ידי סנגור והוא אף זכאי לקבלת ייצוג משפטי על ידי הסנגוריה הציבורית. אין להטיל עונש של מאסר על קטין שטרם מלאו לו 14 בשעת גזר הדין וכן בבואו של בית המשפט לנוער לקבוע את עונשו של הקטין, הוא יתחשב, בין השאר, בגילו של הקטין בשעת ביצוע העבירה. הוראת החוק הנ"ל הינה חשובה ומשמעותית, שכן, על-פיה, בית משפט לנוער מחויב על פי חוק להתחשב, בין היתר, בגילו של הקטין הנאשם בקביעת עונשו.

  באופן כללי, ניתן לומר כי ככל שגילו של הקטין צעיר והעבירה המיוחסת לו היא קלה – תהיה הוראת חוק זו לטובתו במובן זה שבית המשפט לנוער יקל בעונשו. וההיפך: ככל שמדובר בקטין בוגר בגילו והעבירה המיוחסת לו חמורה – בית המשפט לנוער יטה להחמיר בעונשו. העמדה לדין של קטין אפשרית בתנאי שלא עברה יותר משנה מיום ביצוע העבירה ובמקרה וחלפה שנה ויותר – חובה לקבל את אישור היועמ"ש.
  העיקרון הקובע הוא גיל החשוד במועד בו מוגש כתב האישום, כלומר אם לחשוד מלאו 18 במהלך השנה מיום ביצוע העבירה – יוגש כתב האישום נגדו כדרך הגשתם של כתבי אישום נגד בגירים.
  כתב אישום נגד קטין יוגש לבתי המשפט לנוער, למעט במקרים בהם המדובר בעבירות חמורות שעליהם מוגש כתב האישום לבית המשפט למחוזי לנוער.
  הדיונים בבית המשפט לנוער מתקיימים בדלתיים סגורות ובית המשפט רשאי להרשות לאדם להיות נוכח בדיון, כולו או מקצתו.
  במידה והקטין הודה בביצוע העבירה אשר מיוחסת לו, בית המשפט יקבע כי הוא ביצע את העבירה ורק לאחר קבלת תסקיר מטעם שירות המבחן ועריכת בדיקות אחרות לפי שיקול דעתו – יחליט על אחד מאלה:
  א. להרשיע את הקטין ולגזור את דינו.
  ב. לצוות על אחד או יותר מאמצעי טיפול שלפי החוק, כגון: העמדת הקטין המבחן, קבלת התחייבות מאת הקטין או הורהו בדבר התנהגותו בעתיד, חיוב הקטין או הורהו בקנס או בתשלום נזק ומתן כל הוראה אחרת בדבר התנהגותו של הקטין אם הדבר דרוש לדעת בית המשפט לטיפול בו.
  ג. לפטור את הקטין ללא צו.
  חשוב לציין כי הודאה העבירה אינה סותמת את הגולל ומחייבת את מיצוי הדין עם הקטין. נהפוך הוא – לקיחת אחריות על המעשה הינה תנאי בל יעבור להתחשב בקטין ולא להרשיעו.
  מכאן כי בית המשפט רשאי שלא להרשיע קטין אשר הודה בביצוע המיוחס לו ובכך לסייע לו להתקדם בעתידו מבלי שהתיק הפלילי יעמוד לו לרועץ, בנסיבות העניין.
  בבואו של בית המשפט לנוער להכריע בעניינו של קטין, עליו להתחשב במכלול הנסיבות ולפי החוק – עליו להתחשב, בין השאר, בגילו של הקטין בשעת ביצוע העבירה.
  כמו כן, קטין שבשעת קביעת עונשו טרם מלאו לו 14 שנה – לא יוטל עליו מאסר.

ייעוץ משפטי בטרם החקירה יתרום לכך שהקטין יגיע לחקירה מוכן, יוכל להסביר עצמו טוב יותר ויהיה מודע לזכויותיו. על מנת להשיג את התוצאה האופטימאלית ביותר עבור קטין באופן שהנזק העתידי ממשפטו הפלילי יצומצם עד כמה שניתן, יש להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום עבירות נוער. מומלץ לבקש את מס' התיק, שם החוקר/ת ומס' טלפון.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן