לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

זכויות עוזרת בית או עובדת במשק בית

זכויות עוזרת בית – אם אתם מעסיקים עוזרת בית, חשוב להכיר את הזכויות שלה בכדי לא לפגוע בזכויות ולבצע עבירה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת דיני עבודה, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

במסגרת מחלקת דיני העבודה המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים. לרבות הסבר מלא על כל זכויות עוזרת בית שחשוב מאוד להכיר.

ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה.

 מבוא

עובדת במשק בית הוא כל עובד המועסק בעבודות הקשורות לתחזוקת הבית והטיפול במשפחה.

עבודות אלו כוללות טיפול בילדים, ניקוי חדרי מדרגות, בישול, כביסה ועוד.

 עובדת במשק בית זכאית לתנאים סוציאליים ככל עובד, ללא הבדל גזע, דת וסטאטוס האזרחות שלה. נתון זה כולל הן עובדים זרים והן עובדים בלתי חוקיים.

 מכאן, שעל המעביד חלים חוקי העבודה וחוקי המס השונים הקיימים בישראל כלהלן :

 החזר נסיעות לעבודה

עובדת במשק בית זכאית להחזר נסיעות לעבודה אם היא נזקקת לתחבורה כדי להגיע אל מקום העבודה וחזרה ממנו.

 דמי הבראה

עובדי משק בית זכאים לדמי הבראה כחוק.

 ימי הזכאות מחושבים באופן הבא: 

שנות עבודהימי זכאות לשנה
15
2-36
4-107
11-158
16-199
20-2510

 התעריף המעודכן לדמי הבראה מתפרסם באתר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

 דמי ההבראה השנתיים מחושבים על פי הנוסחה הבאה:

חופשה שנתית

ימי הזכאות נקבעים לפי ותק המשרה ומספר ימי העבודה בשבוע, באופן הבא: 

שנות עבודהימי חופשה לשנה
לפי 5 ימי עבודה בשבוע
ימי חופשה לשנה
לפי 6 ימי עבודה בשבוע
1-41012
51214
61416
71518
81619
91720
101821
111922
122023
13-14 ואילך2024

צבירת ימי חופשה כאמור בטבלה הנ"ל רלוונטית כאשר מדובר בעובד שכר שעובד לפחות 75 ימים ברצף.

יוצא מכאן איפה, עובד בשכר שאינו עובד לפחות 75 ימים ברצף אינו זכאי לחופשה.

עם זאת, עובד בשכר שאינו עובד לפחות 75 ימים ברצף זכאי לקבל תשלום בשם: "תמורת חופשה", בשיעור של 4% מהשכר ללא תלות בוותק.

פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים מגיעים לעובד שפוטר על ידי המעסיק לאחר וותק של שנת עבודה אחת לפחות.

עובד שהתפטר מרצונו החופשי אינו זכאי לפיצויים, אלא אם כן התפטרותו נעשתה על רקע של בעיות רפואיות, גירושין, טיפול בילד או הרעה בתנאי עבודתו. שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

 דמי מחלה

ימי מחלה הם ימי היעדרות של העובד בגין מחלה ובאישור רופא.

 דמי מחלה עבור עובד במשק בית מחושבים באופן הבא:

יום המחלהשיעור דמי המחלה
יום ראשון0%
יום שני ושלישי50%
יום רביעי ואילך100%

בית הדין הארצי לעבודה קבע בדב"ע נז/18-3 גיל שעל נ' נינה ויקל, מיום 20.5.1997 כי יש להתייחס לספירת הימים מנקודת המבט של עוזרת הבית החולה. כלומר כשיום המחלה הרביעי של עוזרת הבית חל ביום העבודה הקבוע שלה אצל המעסיק, היא תהיה זכאית ל-100% מהשכר (ולא לפי החישוב בחוק שהוא 0% ביום הראשון, 50% בימים שני ושלישי, ו- 100% ביום הרביעי ואילך).

 מה דינם של שלושת ימי המחלה הראשונים (?), האם בעד יום המחלה הראשון לא יינתן תשלום ובעד שני ימי המחלה הבאים ישולמו דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר לכל אחד מימים אלה ? סוגיה זו טרם הוכרעה בבית הדין לעבודה. בהערת אגב, שאינה מחייבת, ציינה השופטת אלישבע ברק שלדעתה גם בעד שלושה ימים אלה יש לשם דמי מחלה בשיעור 100% מהשכר הרגיל.

ימי אבל

עובד במשק בית שנעדר מן העבודה עקב אבל על מותו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה זכאי לתשלום בעבור יום זה וזאת בתנאי שהוא עובד בבית המעסיק יותר משלושה חודשים ברציפות.

שעות נוספות

עובד משק בית שלא מתגורר בבית המעסיק זכאי לתשלום עבור שעות נוספות לפי הכללים הרגילים.

עובד משק בית המתגורר בבית המעסיק אינו זכאי לתשלום עבור שעות נוספות.

עם זאת, עובד כאמור המתגורר בבית המעסיק זכאי לתוספת לשכרו של 30% משכר המינימום וזאת מתוך התחשבות כי לעתים שעות עבודתו חורגות מהשעות הקבועות בחוק.

הפרשה לפנסיה

הפרשה לפנסיה הוא אחת מזכויותיו הבסיסיות של כל עובד, ומטרתו לשמש משענת כלכלית השומרת על ביטחונו הסוציאלי.

בתאריך 1.1.2008 נכנס לתוקף צו שמרחיב את הסכם פנסיית החובה בישראל.

ההסכם שנחתם בין ארגונים כלכליים לבין ההסתדרות מחייב כל מעסיק להפריש תשלומים לקרן פנסיה עבור כל עובד, כולל עובדים במשק בית.

ביטוח פנסיה חל על נשים וגברים על פי הפירוט הבא:

 • נשים מגיל 20 ועד הגעתן לגיל פרישה (60 שנה באישה).
 • גברים מגיל 21 ועד הגעתם לגיל פרישה (65 שנה בגבר).
 • כל עובד אחר שישלים 6 חודשי עבודה.
 •   כל עובד אחר שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק. 

 חוק הגנת השכר (תיקון מס` 24), התשס"ח – 2008

חוק הגנת השכר (תיקון מס` 24), התשס"ח – 2008  אינו חל על יחיד המעסיק אחר שלא במסגרת עסקו או משלח ידו (כגון מטפלת או עוזרת בית).

ביטוח לאומי

כל אדם המעסיק עובד במשק בית חייב להצהיר על העובד לביטוח לאומי בתוך שבועיים מיום ההעסקה, ולשלם עבורו ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

החוק קובע כי כל מי שמעסיק בביתו עובד במשק בית, גם אם מדובר במספר שעות שבועיות בלבד, חייב בתשלום ביטוח לאומי. כדאי לדעת שחובת תשלום זו חלה על פי החוק גם על העסקת עובדים זרים.

הודעה על פתיחת תיק מעסיק עבור עובד במשק בית ניתן לבצע באופן מקוון באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי.

יש לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובדים במשק הבית במועדים הקבועים בחוק:

 • ב-20 באפריל: בעבור החודשים ינואר עד מרס.
 •  ב-20 ביולי: בעבור החודשים אפריל עד יוני.
 • ב-20 באוקטובר: בעבור החודשים יולי עד ספטמבר.
 • ב-20 בינואר: בעבור החודשים אוקטובר עד דצמבר.

ניתן לדווח ולשלם באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי מדי חודש בחודשו או פעם ברבעון באמצעות פנקס אותו ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

שיעור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות 

סוג העובדשיעור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות שיחושבו מהשכרהערה
סה"כעובדמעביד
תושב ישראל מגיל 18 שנה ועד "גיל פרישה" (65 שנה בגבר ו- 60 שנה באישה)7.25%2%5.25%המעביד ינכה דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות משכרו של העובד
תושב ישראל מעל "גיל הפרישה" שלא מקבלים קצבת זקנה (65 שנה ומעלה בגבר ו- 60 שנה ומעלה באישה)  6.25%  1%  4.25%המעביד ינכה דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות משכרו של העובד
תושב ישראל שלא מלאו לו 18 שנה ו/או עובד המקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי  2%  0%  2%המעביד לא ינכה דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות משכרו של העובד

 המעביד מחויב לדווח על פרטי העובד המועסק במשק בית.

 אי דיווח עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח לאומי, גם אם שולמו עבורו דמי הביטוח.

 כמו כן, במקרה בו אירע מאורע המזכה את העובד בקצבה, אולם המעסיק לא הסדיר את הרישום של העובד או לא שילם עבורו את דמי הביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לגבות מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו (תביעת שיבוב).

כמו כן זכאות וזכויות עוזרת בית נקבעים בהתאם להיקף המשרה שלפיה נקבעים ימי הבראה חופשה ותשלומי פיצויים.

דמי הבראה לעוזרת בית: כל מה שצריך לדעת

עוזרות בית הן חלק בלתי נפרד מחיי רבים מאתנו. הן מקלות עלינו את ניהול משק הבית, מאפשרות לנו זמן פנוי וחוסכות לנו מאמץ רב. אך האם ידעתם שגם הן זכאיות לתנאים סוציאליים, בדיוק כמו כל עובד אחר?

אחד התנאים החשובים ביותר הוא דמי הבראה. במאמר זה נסקור את כל מה שצריך לדעת בנושא: מהם דמי הבראה, למי מגיעים, איך מחשבים אותם ועוד.

מהם דמי הבראה?

דמי הבראה הם תשלום שמקבלים עובדים ממעסיקיהם, המיועד למימון נופש או מנוחה. מטרת התשלום היא לאפשר לעובדים לצבור כוחות ולהירגע, על מנת שיוכלו לחזור לעבודה רעננים ופרודוקטיביים יותר.

למי מגיעים דמי הבראה?

עוזרות בית, כמו כל עובד אחר, זכאיות לדמי הבראה לאחר שעבדו אצל אותו מעסיק 12 חודשים לפחות. גובה דמי ההבראה נקבע בהתאם לוותק העבודה ומספר השעות השבועיות.

איך מחשבים דמי הבראה?

חישוב דמי הבראה לעוזרת בית מתבצע בשלושה שלבים:

 1. קביעת מספר ימי ההבראה: מספר ימי ההבראה נקבע בהתאם לוותק העבודה, על פי הטבלה הבאה:
ותקימי הבראה
שנה ראשונה6
שנה שנייה7
שנה שלישית8
שנה רביעית9
שנה חמישית ומעלה10
 1. קביעת שכר הבסיס היומי: שכר הבסיס היומי מחושב על ידי חלוקת השכר החודשי במספר ימי העבודה בחודש.
 2. חישוב סכום דמי ההבראה: סכום דמי ההבראה מחושב על ידי הכפלת מספר ימי ההבראה בשכר הבסיס היומי.

דוגמה:

עוזרת בית עובדת אצל אותו מעסיק 3 שנים ומרוויחה 5,000 ש"ח לחודש. היא עובדת 4 שעות בשבוע.

חישוב מספר ימי ההבראה: 8 ימים (ותק 3 שנים)

חישוב שכר הבסיס היומי: 5,000 ש"ח / 22 ימי עבודה בחודש = 227.27 ש"ח ליום

חישוב סכום דמי ההבראה: 8 ימים * 227.27 ש"ח ליום = 1,818.16 ש"ח

מתי משלמים דמי הבראה?

דמי הבראה משולמים אחת לשנה, בדרך כלל בחודשי הקיץ (יוני-ספטמבר). יחד עם זאת, ניתן לקבוע מועד תשלום אחר בהסכמה בין המעסיק לעובדת.

מה קורה אם לא משלמים דמי הבראה?

מעסיק שלא משלם דמי הבראה לעובדת בית עובר על החוק וחשוף לתביעות.

זכויות נוספות של עוזרות בית

חשוב לציין שעוזרות בית זכאיות גם לזכויות נוספות, כגון:

 • תשלום שכר מינימום
 • פיצויי פיטורים
 • דמי הבראה
 • חופשת מחלה
 • חופשה שנתית
 • ביטוח לאומי
 • קרן פנסיה

דמי הבראה הם זכות חשובה המגיעה לכל עוזרת בית שעבדה אצל אותו מעסיק 12 חודשים לפחות. חשוב לוודא שהמעסיק משלם את דמי ההבראה כנדרש, ולחפש מידע נוסף על זכויות עוזרות בית על מנת להבטיח תנאים הוגנים והולמים.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן