לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

זכויות עובדים זרים

זכויות עובדים זרים – כל המידע מאת עורך דין יניב גבריאל.

מחלקת דיני עבודה, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך. במסגרת מחלקת דיני העבודה המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים.

ככלל, עובד זר בישראל זכאי לאותם תנאי העסקה להם זכאי עובד ישראלי. בנוסף על תנאים אלו, לעובד זר זכויות מיוחדות המגיעות לו ממעבידו – כגון הזכות להסכם עבודה בכתב, לביטוח רפואי פרטי ולמגורים הולמים.

להלן תמצית של  זכויות  העבודה הבסיסיות של עובד זר בישראל, וכן עיקר חובותיו כלפי הרשויות.

תנאי ההעסקה שלהלן הם התנאים המינימאליים. אם נקבעו  בהסכם העבודה האישי שנכרת עם עובד זר, תנאי עבודה עדיפים לגבי נושא כלשהו, או אם חלים תנאים עדיפים בצו הרחבה או  בהסכם קיבוצי החל במקום העבודה של העובד, יחולו התנאים המועדפים במקום התנאים הרשומים להלן הנוגעים לאותו עניין.

1. העסקה חוקית:
רק מעסיק שלו היתר בתוקף מיחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, רשאי להעסיק עובד זר.

כך, עובד זר אינו רשאי להתחיל לעבוד אצל מעסיק כל שהוא כל עוד פקיד מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים  (להלן: משרד הפנים) לא בדק כי למעסיק המיועד היתר בתוקף להעסיק עובד זר, והחתים את דרכונו של העובד באשרת עבודה  (ב/1) בה מופיע שמו של המעסיק הרשאי להעסיקו.

עבודה אצל מעסיק כלשהו ללא אישור מראש ממשרד הפנים מהווה הפרה של אשרת העבודה ועלול להביא להרחקתו של  העובד מישראל.

תקופת תוקפה של  אשרת העבודה המונפקת על ידי משרד הפנים לעובד זר מוגבלת לתקופה הקבועה בהיתר ההעסקה שבידי המעסיק, או לתקופה של שנה, לפי הקצר מביניהם. כך, אפילו למעסיק היתר העסקה בתוקף לתקופה של מעל שנה, אשרת העבודה של העובד תינתן לתקופה של עד שנה בלבד. הארכת האשרה כפופה לנוהלי משרד הפנים.

רק משרד הפנים רשאי להנפיק או להאריך אשרות. יש להיזהר ממעסיקים או מחברות כוח אדם המבטיחים תקופות העסקה ארוכות, ומגורמים עבריינים המנפיקים אשרות או דרכונים מזויפים.

2. החלפת מעסיקים:

עובד זר המסיים עבודתו אצל מעסיק חייב לדווח על כך למשרד הפנים. בכפוף לנהליו, משרד הפנים ינפיק לעובד אשרה זמנית לתקופה של עד חודש לצורך מציאת מעסיק חילופי. אם העובד מוצא מעסיק בעל היתר בתוקף, עליו לבקש אישור של משרד הפנים לשינוי האשרה בדרכונו ולרישום שמו של המעסיק בדרכונו קודם התחלת העבודה החדשה. בהתאם לנוהלי משרד הפנים, עובד המבקש לעזוב או להחליף מעסיק אינו זקוק להסכמת מעסיקו הראשוני.

אי ציות לתנאים דלעיל עלול להביא לביטול אשרת העבודה של העובד ולהרחקתו מישראל.

הגבלות מסוימות בעניין החלפת מעסיקים חלות על עובדים בענף הבניין המועסקים על ידי תאגידים מורשים. הסדרים מיוחדים אלו יפורטו במסמך נפרד.

3. עיכוב דרכון:

החוק בישראל מחייב כל אדם לשאת מסמך מזהה רשמי. עיכוב דרכונו של עובד בניגוד לרצונו מהווה עבירה פלילית. עובד שדרכונו מוחזק בניגוד לרצונו על ידי מעסיק, חברת כוח אדם או אדם אחר, יכול להגיש תלונה למשטרת ההגירה.  

4.ביטוח רפואי פרטי לעובד זר:

הסדרת ביטוח רפואי מהווה נושא בעל חשיבות עליונה לעובד זר, כי ללא ביטוח כאמור הוא לא יהא מכוסה עבור ביקורים רפואיים ואשפוזים, שעלותם גבוהה ביותר. כל אדם הזקוק לטיפול רפואי במצב חירום רפואי יקבל זאת בבתי חולים בישראל ללא תנאים מוקדמים, אך אם אין לאותו אדם כיסוי ביטוחי הוא יחויב עבור הטיפול.

מעסיקים של עובדים זרים חייבים לרכוש לעובדיהם ביטוח רפואי פרטי לכל תקופת ההעסקה. המעסיק חייב למסור לעובד הזר סיכום של פוליסת הביטוח בשפה שהוא מבין.

אם חברת הביטוח מסרבת לכסות מצבים או טיפולים מסוימים, ניתן לערער על החלטה זו. במקרים רבים יש להגיש את הערעור תוך 21 ימים מיום קבלת הודעת הסירוב מחברת הביטוח.

5. ביטוח לאומי:

המוסד לביטוח לאומי מעניק לעובדים זרים ביטוח למקרים של  פגיעות בעבודה,  אמהות,  וכן פיצוי בגין שכר ופיצויי פיטורים  שלא שולמו מחמת פירוק/פשיטת רגל של המעסיק.

הביטוח הרפואי הפרטי המוזכר בסעיף 4 דלעיל מכסה רק פגיעות שאינן קשורות לעבודה. עובד שנפגע במהלך עבודתו חייב להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת טיפול רפואי ופיצוי.

חשוב שהעובד יקבל ממעבידו את מספר התיק שנפתח על שמו של העובד במוסד לביטוח לאומי. מספר זה ישמש אותו במקרה של אשפוז או של תביעה בגין תאונות עבודה.

6. מגורים:

מעסיק חייב לספק לעובדו הזר מגורים הולמים העונים על התנאים הקבועים בתקנות, לכל תקופת העסקתו של העובד הזר ולפחות ל-7 ימים לאחר תום תקופת ההעסקה.

תנאי המגורים יכללו, בין היתר:  לא יותר מ-6 עובדים בחדר, שטח  לינה של לפחות 4 מטרים רבועים לעובד, כלי מיטה לכל עובד, ארונות בגדים  או תא נפרד בארון בגדים עם מנגנון נעילה,  הסקה חשמלית ואוורור, מטבח עם כיור אחד לפחות לכל 8 עובדים עם מים חמים וקרים, כלי אוכל, מקרר, שירותים ומקלחות במרחק סביר עם גישה נוחה ומהירה, אסלה,  מקלחת וכיור לכל 8 עובדים לפחות, מכונת כביסה אם מדובר בלפחות 6 עובדים במבנה, תאורה חשמלית נאותה ואמצעי כיבוי שרפות.

7. חוזה העסקה בכתב:

מעסיק חייב להעביר לידי עובדו הזר העתק חתום של חוזה ההעסקה שלו, בשפה שהוא מבין, ובו פרטי ההעסקה.

חוזה ההעסקה חייב לכלול, בין היתר, פרטים כלהלן: זהות המעסיק והעובד, תיאור התפקיד, פרטי השכר רכיביו הצמדתו, תאריכי תשלום, רשימת הניכויים מהשכר, פרטי תשלומי הצדדים לתנאים סוציאליים, תאריך תחילת העבודה וסיומה, אורך יום העבודה הרגיל ושבוע העבודה הרגיל לרבות יום המנוחה השבועי, תנאים בעניין היעדרות בתשלום לרבות חופשות, ימי חג וימי מחלה, פרטים לגבי  ביטוח הבריאות והמגורים מסופקים על ידי המעסיק.

עובדים זרים – ניכוי בעד ביטוח רפואי
שנההסכום (בש"ח)
2011117.65
2010115.03
2009110.8
2008106.02
2007103.14
2006103.14
2005100.45
עובדים זרים – ניכוי בעד מגורים – לשנת 2011
הסכום (בש"ח)אזור מגורים
354.09ירושלים
402.93תל-אביב
268.66חיפה
268.66מרכז
238.82דרום
219.75צפון

מאמרים נוספים

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן