לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

העמדה לדין של קטינים

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.מחלקת משפט פלילי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.המחלקה הפליליתכוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : העמדה לדין של קטינים, כפי שיוסבר להלן :

 1. מקום שאין בדין הוראות מיוחדות לקטין, נוהגים בו כבגיר.
 2. קטין הוא מי שביום הגשת כתב האישום לא מלאו לו 18.
 3. גיל האחריות בפלילים הוא 12.
 4. קטין ידון בפלילים בבית משפט לנוער (שלום או מחוזי בו יושב שופט נוער). במעצר קטין טרם הגשת כתב אישום ידון בית משפט רגיל.
 5. לבית משפט שלום לנוער סמכות לדון קטין גם בפשע, למעט רצח, בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים, בכפוף להחלטת פרקליט המחוז.
 6. העמדה לדין של קטין ובגיר טעונה הסכמת היוהמ"ש.
 7. בית משפט שאינו בית משפט לנוער רשאי לדון קטין ובגיר שהועמדו לדין יחד, לאחר שמיעת בעלי הדין.
 8. האפשרויות העומדות בפני ביהמ"ש:

                                 א.         הפרדת משפט הקטין, והעברתו לבית משפט לנוער.

                                 ב.         לדון בעניין בעצמו.

 1. ניהול הדיון בבית משפט שאינו בית משפט לנוער:

                                 א.         ינהג כלפי הקטין כאילו היה בית משפט לנוער.

                                 ב.         הדיון לא יתנהל אוטומטית בדלתיים סגורות, אלא בשיקול ביהמ"ש.

 1. קטין שהובא לדין בבית משפט רגיל בטעות, ובמהלך המשפט התבררה הטעות, יועבר לדיון לבית משפט לנוער, שיהיה רשאי להמשיך מהשלב שהגיע קודמו, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות שלא להעביר או שהטעות התגלתה לאחר הכרעת הדין. כאן רשאי בית המשפט להחליף ההרשעה בקביעה כי הקטין ביצע עבירה..
 2. כשבגיר הובא לבית משפט לנוער, רשאי ביהמ"ש:

                                 א.         להמשיך לדון.

                                 ב.         להעביר לבית משפט רגיל שיהיה רשאי:

1.לדון כאילו הובא אליו מלכתחילה.

2.לדון מהשלב אליו הגיע בית המשפט לנוער.

 1. נאשם שנידון בבית משפט שאינו מתאים לגילו – לא יפגע הדבר בצו או פסק דין סופיים. אם עקב כך נגרם עיוות חמור, רשאי העליון להורות על משפט חוזר.
 2. קטין שעבר עבירת תעבורה יועמד לדין בפני שופט תעבורה, אם היה כשיר מבחינת גילו לקבל רישיון נהיגה (אלא אם היה שיכור או עבירה לפי סעיף 10 (א) לפקודת התעבורה, למעט עבירת קנס.
 3. שופט תעבורה רשאי להעביר דיון לבית משפט לנוער אם:

                                 א.         יש צורך עקב טובת הקטין.

                                 ב.         קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו.

 1. העמדה לדין של קטין מתחת לגיל 13 היא רק לאחר התייעצות עם קצין מבחן.
 2. אין להעמיד לדין קטין בשל עבירה שחלפה שנה מיום ביצועה, אלא בהסכמת היוהמ"ש או שבטרם חלפה השנה הפך לבגיר.
 3. לא ניתן להגיש קובלנה פרטית על מי שבמועד ביצוע העבירה לא מלאו לו 14.
 4. בכתב אישום נגד קטין יצוין תאריך הולדתו, אם הדבר ניתן לברור.
 5. לקטין שטרם מלאו לו 16 והובא בפני בית משפט שאינו בית משפט של נוער – חובה למנות סנגור.
 6. לקטין זכות להיות מיוצג ע"י סנגור, וזאת במקרים הבאים:

                                 א.         במקרה והקטין עצור (לפני או אחרי כתב אישום).

                                 ב.         במקרה גביית עדות מוקדמת.

                                  ג.          במקרה הגשת כתב אישום (אלא עבירת תעבורה שאינה פשע)

 1. האמור לעיל לא חל בחיפה והצפון.
 2. ביהמ"ש רשאי למנות לקטין סנגור, אם טובתו דורשת זאת.
 3. כאשר לקטין אין סנגור, על ביהמ"ש לעזור לו לחקור עדים.
 4. להורי קטין תומצא הזמנה, והם רשאים להיות נוכחים בדיון (אלא אם הורה אחרת ביהמ"ש, מטעמים שיירשמו).
 5. בית המשפט רשאי לצוות כי הורה הקטין יהיה באולם.
 6. הדיון בבית המשפט לנוער הוא בדלתיים סגורות. ביהמ"ש רשאי להורות לאדם או לסוג בני אדם להיות נוכחים בדיון.
 7. חוק הנוער, למעט הפרק בדבר דרכי ענישה, אינו חל על עבירות של ברירת קנס וברירת מחדל.
 8. בהכרעת דינו יכול בית המשפט:

                                 א.         לזכות את הקטין.

                                 ב.         לקבוע שהקטין ביצע את העבירה.

 1. במקרה וביהמ"ש קבע כי הקטין ביצע העבירה, יורה על הגשת תסקיר קצין מבחן.
 2. עותק התסקיר לא יימסר לבעלי הדין ובאי כוחם, אך ביהמ"ש רשאי לתת הוראה אחרת. התובע והסנגור רשאים לעיין בתסקיר בתיק ביהמ"ש.
 3. לבית משפט שקבע כי קטין ביצע העבירה, 3 אפשרויות:

                                 א.         להרשיע ולגזור עונש.

                                 ב.         לא להרשיע, אך לצוות על אחד או יותר מהאמצעים ודרכי הטיפול.

                                  ג.          לא להרשיע, ולפטור אותו מעונש.

 1. ביהמ"ש רשאי להורות על החזקת הקטין במעון נעול במקום מאסר.
 2. עונש מוות לא יוטל על מי שהיה קטין ביום ביצוע העבירה.
 3. אין חובה להטיל מאסר עולם, מאסר חובה ועונש מינימום על מי שהיה קטין ביום ביצוע העבירה.
 4. לא יוטל מאסר על מי שביום גזירת העונש לא מלאו לו 14.
 5. קטין לא יוחזק במאסר עם בגיר.
 6. גילו של הקטין הוא גורם שעל ביהמ"ש לשקול לעניין העונש.
 7. האמצעים ודרכי הטיפול העומדים לרשות ביהמ"ש הם:

                                 א.         מסירת הקטין לטיפול והשגחה.

                                 ב.         העמדת הקטין המבחן.

                                  ג.          מתן התחייבות הקטין או הורהו בדבר התנהגות בעתיד.

                                 ד.         התייצבות הקטין במעון יומי.

                                 ה.         החזקה במעון או במעון נעול.

                                  ו.          מתן כל הוראה אחרת בדבר התנהגותו של הקטין.

                                  ז.          חיוב הקטין או הורהו בתשלום קנס או הוצאות המשפט.

                                 ח.         חיוב הקטין או הורהו בתשלום פיצויים לאדם שניזוק בעבירה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן