החלטות ועדות כופר

להלן החלטות ועדות הכופר של רשות המיסים, החל משנת המס 2006.
החלטות ועדות הכופר של רשות המיסים עוסקות בתיקים שלהלן:

 •  מס הכנסה.
 •  מיסוי מקרקעין.
 •  מכס ובלו.
 •  מס ערך מוסף.


ההחלטות כוללות התייחסות למקרה הנדון באותו תיק בו התקבלה החלטה, ובכלל זה:

 •  שם החשוד.
 •  מקצוע החשוד.
 •  סעיף העבירה.
 •  סכום העבירה.
 •  שנות המס הרלבנטיות.
 •  החלטת הוועדה.
 •  תמצית נימוקי ההחלטה.

תוכן המידע הכלול בהחלטות אינו מהווה ייעוץ ואין להסתמך עליו לשם קבלת החלטה כל שהיא או הימנעות מהחלטה כל שהיא. 

שנת המס הורדת המדריך כקובץ PDF 
מחצית שנייה – שנת 2012 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית ראשונה – שנת 2012 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית שנייה – שנת 2011 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית ראשונה – שנת 2011 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית שנייה – שנת 2010 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית ראשונה – שנת 2010 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית שנייה – שנת 2009 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית ראשונה – שנת 2009 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית שנייה – שנת 2008 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית ראשונה – שנת 2008 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית שנייה – שנת 2007 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
מחצית ראשונה – שנת 2007 להורדת ההחלטה – לחץ כאן
שנת 2006 להורדת ההחלטה – לחץ כאן