לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת ביטוח לאומי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

 במסגרת מחלקת ביטוח לאומי המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי.

 ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הביטוח הלאומי, בין היתר בנושא : הבטחת הכנסה כפי שיוסבר להלן :

 מי זכאי –

כל תושב ישראל זכאי להגיש תביעה לגמלה להבטחת הכנסה, למעט :

 • הנמצא במוסד וכל החזקתו על חשבון אוצר המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת;
 • המשרת שירות סדיר בצה"ל, הוא ובת זוגו;
 • חבר קיבוץ או מושב שיתופי;
 • מי שברשותו רכב (למעט אופנוע), אלא אם כן הוא אחד מאלה: נכה ברגליו; נזקק לרכב לצרכים רפואיים; בעל הכנסה מעבודה המוגדרת בחוק שרכבו (לפי נפח מנוע וגיל) מוגדר אף הוא בחוק; מי שיש לו ילד שמקבל גמלה לילד נכה.
 • תלמיד במוסד להשכלה גבוהה, במוסד ללימודים על-תיכוניים – למעט אם חד-הורית, בתנאים מסוימים – בישיבה או במוסד תורני או במוס להכשרת כוהני דת; כמו-כן תלמיד בכל מוסד אחר המכשיר תלמידים לבחינות ממשלתיות או המקנה תעודה אם הלימודים נמשכים מעל ל-12 חודשים.
 • מי שיוצא לחו"ל, יתכן שזכאותו לגמלה תישלל, וזאת בהתאם למספר היציאות, למשך השהות בחו"ל וליעד הנסיעה.
 • תלמיד בהכשרה מקצועית, מי שמשתתף בתהליך שיקום או מי שדורש עבודה בשירות התעסוקה המחסיר ימי השתתפות עקב הנסיעה לחו"ל אינו זכאי בעבור החודשים שבהם החסיר ימי השתתפות.

 הגדרות

 גמלה להבטחת הכנסה – גמלה המשולמת למי שאינו מסוגל להבטיח לעצמו הכנסה מעבודה ואיננו זכאי לתשלומים ממקורות אחרים.

 השלמת הכנסה – גמלה חלקית המשולמת למי שהכנסתו מעבודה או ממקור אחר נמוכה מרמת ההכנסה המינימאלית לקיום כפי שנקבעה בחוק.

 עולה – תושב ישראל אשר בידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות תש"י 1950, או אשרה לישיבת קבע או ארעי שמקבל סל קליטה ממשרד הקליטה, ובלבד שלא חלפו 5 שנים מהיום שבו נקבע מעמדו כעולה.

 בני זוג – בני זוג הנשואים זה לזו, או איש ואישה הידועים בציבור כבני זוג ומתגוררים יחדיו.

 הורה יחיד – אלמן/נה, גרוש/ה או רווק/ה אשר בחזקתו ילד/ים (כמוגדר ב"מבוא") הנמצאים עימו, והוא איננו חי עם הידוע בציבור כבן זוגו.

 עילת זכאות – מצב המזכה בגמלה להבטחת הכנסה אם מתקיימים בו התנאים שהוגדרו בחוק ובתקנות.

 מבחן תעסוקה –

מי שנתקיים לגביו כל מהבאים :

 • רישום בלשכת התעסוקה כדורש עבודה.
 • שיתוף פעולה עם מרכז התעסוקה באזורי ניסוי תוכנית "אורות לתעסוקה" (מהל"ב).

תנאי הזכאות לגמלה להבטחת הכנסה

תנאי הזכאות לגמלה להבטחת הכנסה חייבים להתקיים בתובע ובבן זוגו (מלבד במקרים מסוימים שבהם התובע חי בנפרד מבן זוגו)

רציפות תושבות – תושב ישראל 24 חודשים רצופים – ולגבי עולה: 12 חודשים מצטברים – לפני הגשת התביעה. תנאי זה לא חל על: מקבלי קצבת זקנה ושאירים, מקבלי קצבאות בענף נפגעי עבודה וזכויות מתנדבים; מי שזכאי לגמלה לפי שאר התנאים ובן זוגו תושב ישראל 24 חודשים רצופים, לפחות; מי שהתנאי האמור לא חל על בן זוגו; ילד יתום; ילד נטוש.

 גיל –

מי שנתקיים לגביו אחד מהבאים :

 • מי שמלאו לו 20 שנה;
 • מי שטרם מלאו לו 20 שנה והוא מוגדר כאחד המקרים החריגים המפורטים בחוק, כגון הורה לילד שבחזקתו, קטינה הרה שאינה גרה עם הוריה או שגרה עמם (ובלבד שאחד מהם מקבל גמלה להבטחת הכנסה), ילד יתום או ילד נטוש.
 • מי שמלאו לו 18 שנה ואין לו כושר לעבוד עקב מחלה, וכן אסיר משוחרר, אסיר בעבודות שירות, מי שנקלע למצב מצוקה חמור, ועו

מבחן הכנסות – הכנסות התובע ובן זוגו נמוכות מהתקרה שנקבעה בחוק כלהלן :

החל מתאריךתקרת ההכנסות אשר אינן פוגעות
בקצבת זקנה ליחידבקצבת זקנה לזוג
01/04/201147356313
01/01/201147356313
01/01/201045696091
01/08/200945196025
01/01/200945196025
01/07/200843685824
01/01/200843685824
01/04/200742955728
01/01/200742955728
01/06/200642085611
01/04/200642085611
01/01/200642085611
01/01/200539695293
01/01/200439695293
01/07/200339695293
01/01/200339695293
01/07/200239695293
01/04/200239695293
01/01/200240185358
01/04/200139695293
01/01/200139695293
01/07/200036184824
01/04/200036184824
01/01/200036184824
01/01/199934094546
01/08/199800
01/04/199800
01/01/199800
01/10/199730884118
01/08/199730884118
01/04/199728753833
01/02/199728753833
01/01/199728753833
01/10/199627863714
01/08/199627863714
01/04/199626073475
01/02/199626073475
01/01/199625333377

ההכנסות שאינן מובאות בחשבון במבחן תקרות ההכנסות  –

 • הכנסה מקצבה המשולמת על פי חוק ישראלי או דיני חוץ, או על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה  שנעשו בישראל או בחוץ לארץ (כגון פנסיה ממקום העבודה או פנסיה מגרמניה).
 • הפרשי הצמדה על מלוות או על פקדונות או על תוכניות חיסכון, ובלבד שהם פטורים ממס הכנסה.

מבחן תעסוקה – תנאי זה חל עילות הזכאות האלה: מחוסר עבודה; עובד בעבודה בשכר נמוך; נמצא בהכשרה מקצועית.

תנאי זה אינו חל על עילות הזכאות האלה: חולה (שאינו מסוגל לעבוד) יותר מ-30 ימים רצופים; גבר או אשה שהגיע לגיל הפרישה; אם נשואה או הורה יחיד (אב או אם) שבהחזקתם ילד שטרם מלאו לו שנתיים; המטפל בבן משפחה חולה (ילד, בן זוג, הורה); ילד נטוש או יתום; אסיר בעבודות שירות; אסיר במעצר בית; אשה הרה; מכור לסמים או לאלכוהול; דר רחוב; לומד באולפן; נמצא במסגרת שיקומית בפיקוח משרד ממשלתי; מי שנקלע למצב מצוקה או עקב אסון או מאורע פתאומי.

הגמלה – מהותה ושיעורה

לגמלה להבטחת הכנסה שיעורים שונים. כל שיעור יכול להינתן במלואו (הבטחת קיום) או בחלקו (השלמת הכנסה).

להלן שיעורי הגמלאות באחוזים מהסכום הבסיסי (3):

למי שטרם מלאו לו 55 שנה:

 • למי שהיה זכאי לשיעור הרגיל בדצמבר 2002 או שהתחיל לקבל גמלה בינואר 2003: ליחיד – 20%; ליחיד עם ילד אחד (שאינו מוגדר כהורה יחיד בחוק משפחות חד-הוריות) – 30%; ליחיד עם 2 ילדים ויותר – 33.5%; לזוג – 27.5%; לזוג עם ילד אחד – 30%; לזוג עם 2 ילדים ויותר – 33.5%.
 • למי שהיה זכאי לשיעור המוגדל בדצמבר 2002: ליחיד – 22.5%; ליחיד עם ילד אחד (שאינו מוגדר כהורה יחיד בחוק משפחות חד-הוריות) – 33.5%; ליחיד עם 2 ילדים ויותר – 37.5%; לזוג – 30%; לזוג עם ילד אחד – 33.5%; עם 2 ילדים ויותר – 39.0%.
 • לאלמנה, לנפרד/ת ולהורה יחיד: עם ילד אחד – 33.5%; עם 2 ילדים ויותר – 39%.
 • למי שטרם מלאו לו 25 שנה והוא לא מוגדר כאחד המקרים החריגים המפורטים בחוק: 80% מהשיעורים לעיל.

למי שמלאו לו 55 שנה:

 • ישולם השיעור המוגדל: ליחיד – 25%; ליחיד עם ילד אחד (שאינו מוגדר כהורה יחיד בחוק משפחות חד-הוריות) – 37.5% בניכוי הסכום הבסיסי (2): ליחיד עם 2 ילדים ויותר – 43.5% בניכוי הסכום הבסיסי (2); לזוג עם ילד אחד – 43.5%; לזוג עם 2 ילדים ויותר – 49.5%.
 • לאלמנה, לנפרד/ת ולהורה יחיד: עם ילד אחד – 42.5% בניכוי הסכום הבסיסי (2); עם 2 ילדים ויותר – 52.5% בניכוי הסכום הבסיסי (2).

שיעור לילדים:

לילד יתום או נטוש – 25% בניכוי הסכום הבסיסי (2); לשני ילדים – 37.5% בניכוי 2 סכומים בסיסיים (2); לכל ילד נוסף – 10%.

מענק עקב פטירה – סכום השווה לסכום הבסיסי (1) כפי שהיה ב-1 בינואר. לבן זוגו של נפטר שקיבל בחייו גמלה להבטחת הכנסה, ובאין בן זוג – לילדו.

ביטוח לאומי – טפסים בהקשר להבטחת הכנסה
5619 – טופס למילוי עצמי – תביעה לגמלת הבטחת הכנסה
5521 – טופס למילוי על ידי מעסיק לתובעי הבטחת הכנסה שעובדים
5533 – ויתור סודיות, הסכמת התובע שהמוסד יוכל לקבל כל מידע הרלוונטי לבחינת הזכאות וכן למסור מידע המצוי במוסד לגביו
5607 – שאלון בדיקת נכסים לתובע המתגורר במושב
5608 – שאלון כללי לבדיקת נכסים
5612 – הצהרה לתובעת החיה בנפרד מבן הזוג
5613 – הצהרה לתובע החי בנפרד מבת הזוג
5614 – הצהרה על חשבונות וחסכונות בנק
5665 – הפניה לשרות התעסוקה למי שחייב במבחן התעסוקה

השלמת הכנסה בישראל

במציאות הישראלית, לצד שגשוג כלכלי ותעסוקה פורחת, קיימת גם אוכלוסייה לא מבוטלת הסובלת מעוני ומקשיי מחיה. עבור אלו, מהווה "הבטחת הכנסה" – רשת ביטחון סוציאלית חיונית, המבטיחה רמת חיים מינימלית הולמת.

מהי הבטחת הכנסה?

הבטחת הכנסה, המוכרת גם כ"השלמת הכנסה", היא קצבה חודשית המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לאנשים שאינם יכולים להבטיח לעצמם הכנסה מספקת למחיה. מטרת הקצבה היא לסייע לאוכלוסיות מוחלשות להשתלב בחברה ולחיות בכבוד, תוך צמצום פערים חברתיים.

מי זכאי להבטחת הכנסה?

זכאות השלמת הכנסה נקבעת על סמך מספר קריטריונים, ביניהם:

 • גיל: מגיל 20 ומעלה (במקרים מסוימים, זכאות קיימת גם לילדים).
 • תושבות: תושבות קבועה בישראל במשך 24 חודשים רצופים לפחות.
 • הכנסות: הכנסות נמוכות מרף ההכנסה המינימלי שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • מצב משפחתי: סטטוס זוגיות, מספר ילדים ועוד.
 • כושר עבודה: במקרים מסוימים, נדרשת בדיקה של כושר עבודה.

כמה משלמים?

סכום הקצבה נקבע בהתאם להרכב המשפחה והכנסותיה. נכון לשנת 2024, סכום הקצבה נע בין 1,569 ש"ח ליחידים צעירים עד 25, לבין 4,990 ש"ח להורים יחידים בני 55 ומעלה עם 2 ילדים לפחות.

מה ההטבות הנוספות?

מקבלי הבטחת הכנסה זכאים להטבות נוספות, ביניהן:

 • הנחות משמעותיות בתשלום עבור שירותים חיוניים כמו מים, חשמל, ארנונה ועוד.
 • סיוע במימון סל בריאות מיוחד.
 • סיוע במימון שירותי שמירה לילדים.
 • סיוע בלימודים וקידום תעסוקה.

חשיבותה של השלמת הכנסה

הבטחת הכנסה היא נדבך חיוני במערך הרווחה הישראלי. היא מהווה רשת ביטחון קריטית עבור אלו הנמצאים בתחתית הסולם החברתי, ומסייעת להם לצאת ממעגל העוני ולשפר את איכות חייהם.

חשוב לציין, כי קבלת השלמת הכנסה אינה פוטרת את האדם מחובת החיפוש אחר עבודה. מקבלי הקצבה מחויבים לשתף פעולה עם שירות התעסוקה במטרה להשתלב בשוק העבודה ולמצוא עבודה הולמת.

הבטחת הכנסה היא כלי חשוב במאבק בעוני ובחיזוק הסולידריות החברתית בישראל. היא מעניקה תקווה וסיוע לאלו הנזקקים לכך ביותר, ומסייעת להם להשתלב בחברה ולחיות בכבוד.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן