לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובילים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת ביטוח לאומי, מייצגתאת לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

במסגרת מחלקת ביטוח לאומי המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי.

 ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הביטוח הלאומי, בין היתר בנושא : גמלת סיעוד כפי שיוסבר להלן :

 מבוטח

מי שנתקיים לגביו אחד מהבאים :

  • מבוטח בביטוח זקנה ובביטוח שאירים;
  • תושב ישראל שעלה ארצה לפי חוק השבות;
  • תושב ישראל שעלה ארצה עם אשרה לישיבת קבע או ארעי, שמקבל סל קליטה ממשרד הקליטה.

הגדרות 

ליקוי – ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה.

פעולות יום יום – לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית.

השגחה – השגחה ופיקוח על המבוטח למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים.

מוסד סיעודי – מוסד סיעודי או מחלקה סיעודית שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים.

תנאי הזכאות

גיל – גיל הפרישה כלהלן :

גיל פרישה לנשים

חודש ושנת לידה  גיל פרישה נשים
מתאריךעד תאריך
6/4460
7/448/4460 ו-4 חודשים
9/444/4560 ו-8 חודשים
5/4512/4561
1/468/4661 ו-4 חודשים
9/464/4761 ו-8 חודשים
5/4712/4962
1/508/5062 ו-4 חודשים
9/504/5162 ו-8 חודשים
5/5112/5163
1/528/5263 ו-4 חודשים
9/525/5363 ו-8 חודשים
5/53ואילך64

גיל פרישה לגברים

חודש ושנת לידהגיל פרישה גברים
מתאריךעד תאריך
6/3965
7/398/3965 ו-4 חודשים
9/394/4065 ו-8 חודשים
5/4012/4066
1/418/4166 ו-4 חודשים
9/414/4266 ו-8 חודשים
5/42ואילך67

תלות – תלות במידה רבה בעזרת הזולת, עקב הליקוי, לביצוע רוב פעולות היום יום, או הזדקקות להשגחה, למעט מי שנמצא במוסד סיעודי או שרוב הוצאות החזקתו במוסד אחר הינו על חשבון גוף ציבורי.

מבחן הכנסות – הזכות לגמלה ושיעורה מותנים במבחן הכנסות כפי שנקבע בתקנות :

  • ליחיד – הכנסה שאינה עולה על 1.5 פעמים השכר הממוצע;
  • לזוג – הכנסה שאינה עולה על 2.25 פעמים השכר הממוצע;
  • למי שיש לו ילד – הכנסה נוספת השווה ל-0.75 השכר הממוצע בעד כל ילד.

 הגמלה – מהותה ושיעורה

גמלת סיעוד – גמלת שירותים המעניקה שירותי סיעוד מתוך סל שירותים כדי לסייע לזכאי בפעולות היום יום ובניהול משק הבית ולהקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו. סל השירותים כולל: עזרה של מטפלים בסיוע בפעולות יום יום ובניהול משק ביתו; השגחה; טיפול במרכז יום לקשישים; מוצרי ספיגה; משדרי מצוקה; שירותי מכבסה.

גמלת סיעוד קצרת מועד ניתנת ל-60 יום בלבד כאשר אופי המגבלה הינו זמני, כמו אחרי תאונה או ניתוח, וכאשר צפויה חזרה לתפקוד רגיל לאחר תקופת שיקום קצרה. בגמלה זו סל השירותים כולל רק עזרה של מטפלים בסיוע בפעולות יום יום ובניהול משק הבית.

גמלת הסיעוד משולמת לארגון המספק את שירותי הסיעוד ולא לידי הזכאי. הזכאי מקבל את תשלום הגמלה רק אם לא נמצאו שירותים זמינים והוא גר עם בן משפחה המטפל בו, בשיעור 80% מהשיעורים המפורטים להלן.

שיעורי הגמלה

91% מקצבת יחיד מלאה (ר' פרק נכות כללית) בעד מי שנהיה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום או הזקוק להשגחה;

150% מקצבת יחיד מלאה בעד מי שנהיה תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה;

168% מקצבת יחיד מלאה בעד מי שנהיה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה או זקוק להשגחה מתמדת.

בכל מקרה לא יעלה התשלום על התמורה בעד שעות הטיפול בפועל.

מחצית הגמלה משולמת כאשר ההכנסה עולה על השכר הממוצע ליחד, על 1.5 פעמים השכר הממוצע לזוג, ועל סכום נוסף של 0.5 פעמים השכר הממוצע בעד כל ילד, אך אינה עולה על מבחני ההכנסות האמורים ב"תנאי הזכאות".

ביטוח לאומי – טפסים בהקשר לסיעוד
2600 – תביעה לגמלת סיעוד
2620 – בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה
2655 – גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן