לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה הוא הערכאה המשפטית הדנה בכל סכסוך הנובע מהקשר המשפחתי של הצדדים. סעיף 2 בהגדרות חוק בית משפט לענייני משפחה, התשנ"ה – 1995, מגדיר את המושג "בן משפחה" הרשאי להגיש תביעות לבית משפט זה. לבית משפט זה קיימת גם הסמכות לדון בעיזבונו של אדם, ובנושאי אפוטרופסות ואימוצים.

סמכות השיפוט של בית המשפט לענייני משפחה היא מקבילה לסמכות השיפוט של בית הדין הרבני, למעט תביעות העוסקות בענייני נישואין וגירושין בין בני זוג יהודים, שבהן ניתנה סמכות ייחודית לבית הדין הרבני.

בבסיס חוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה 1995 עומד הכלל של "משפחה אחת – שופט אחד". כלל זה קובע כי על כל סכסוך משפחה להיות מופנה לאותה ערכאה שיפוטית, וכי על אותו שופט לדון בכל ההליכים הקשורים לאותו סכסוך. כלל זה נועד ליצור הליך שיפוטי יעיל ומקצועי יותר עבור בני המשפחה הנמצאים בסכסוך.

בית המשפט לענייני משפחה דן במגוון רחב של נושאים, הכוללים בין היתר:

 • נישואין וגירושין
 • משמורת ילדים ודמי מזונות
 • אפוטרופסות
 • אימוץ
 • הסכמי ממון
 • תביעות בעניין מזונות אישה
 • תביעות בעניין חלוקת רכוש
 • צוואות וירושות

בית המשפט לענייני משפחה הוא ערכאה חשובה המסייעת לפתור מחלוקות משפחתיות מורכבות. בית המשפט פועל במטרה למצוא את הפתרון הטוב ביותר לכלל בני המשפחה הנמצאים בסכסוך.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של דיני המשפחה והירושה.

אגרות בית המשפט לענייני משפחה

תעריפי אגרות בית המשפט לענייני משפחה מעודכנים ליום 12 בנובמבר 2023:

 • תוספת ראשונה
  • תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א: 1% מהסכום הנתבע כערכו ולא פחות מ-484 ₪.
  • תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג שאינה תביעה לפי פרט 5: 1% מהסכום הנתבע כערכו ולא פחות מ-305 ₪.
  • כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות: 2,898 ₪.
  • כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג: 508 ₪.
 • תוספת שנייה
  • התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה: 972 ₪.
  • בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה: 998 ₪.
  • בקשה למינוי מנהל עזבון: 998 ₪.
 • תוספת שלישית
  • תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול: 532 ₪.

על אגרות בית המשפט לענייני משפחה חלים תעריפי הצמדה למדד, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו. אם שיעור השינוי הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים, האגרה תחושב לפי השקל החדש השלם הקרוב.

אגרות בית המשפט לענייני משפחה יש לשלם במזומן או בתשלום באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית, בעת הגשת התובענה או הבקשה לבית המשפט.

תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה

תצהיר הוא מסמך משפטי, המהווה עדות של אדם בפני בית משפט. תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה הוא מסמך שבו אדם מעיד על עובדות או אירועים הנוגעים לסכסוך משפטי בתחום דיני המשפחה.

תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה יכול להיות מוצג על ידי כל אדם, לרבות בני זוג, הורים, ילדים, קרובי משפחה, עורכי דין ועוד. תצהיר זה נועד לסייע לבית המשפט לקבל תמונה מדויקת ומלאה יותר של העובדות הרלוונטיות לסכסוך המשפחתי.

תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה חייב לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם המצהיר/ה, גיל, מצב משפחתי, מקצוע וכתובת מגורים
 • העובדות והאירועים הנטענים בתצהיר
 • הנימוקים התומכים בטענות
 • הצהרה שהנאמר בתצהיר הוא אמת לאמיתה, נכונה ומלאה

בנוסף, תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה חייב להיות חתום על ידי המצהיר/ה בפני עורך דין.

תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה יכול להתייחס למגוון רחב של נושאים, כגון:

 • סכסוכי משמורת על ילדים
 • סכסוכי מזונות בין בני זוג
 • סכסוכי חלוקת רכוש בין בני זוג
 • סכסוכים בעניין אפוטרופסות על ילדים
 • סכסוכים בעניין אימוץ

תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה הוא מסמך חשוב, שיכול להשפיע באופן משמעותי על תוצאות ההליך המשפטי. לכן, חשוב להקפיד על עריכת תצהיר זה בצורה מקצועית ויסודית.

טיפים לעריכת תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה:

 • הקפידו על דיוק ונכונות המידע בתצהיר.
 • כתבו את התצהיר בצורה ברורה ונהירה.
 • הימנעו מלשקר או להפריז בתיאור העובדות.
 • אם אתם מתקשים לערוך את התצהיר בעצמכם, התייעצו עם עורך דין.

תצהיר לדוגמה

לבית המשפט לענייני משפחה בעיר [שם העיר]

תיק מס' [מספר התיק]

התובע/ת: [שם התובע/ת]

הנתבע/ת: [שם הנתבע/ת]

אני, [שם התובע/ת], [גיל התובע/ת], [מצב משפחתי], [מקצוע], [כתובת מגורים], מצהיר/ה בזאת בפני בית המשפט לענייני משפחה בעיר [שם העיר], כדלקמן:

 1. אני מכיר/ה את [שם הנתבע/ת] מזה [מספר שנים].
 2. אנו היינו נשואים/רות במשך [מספר שנים].
 3. נישואינו הסתיימו בגירושין ביום [תאריך הגירושין].
 4. נולד/ו לנו [מספר] ילדים, שהם:
  • [שם הילד/ה 1] – בן/בת [גיל הילד/ה 1]
  • [שם הילד/ה 2] – בן/בת [גיל הילד/ה 2]
 5. אני מבקש/ת לקבל משמורת מלאה על הילדים.

להלן הנימוקים לבקשתי:

 • אני הורה/ת קבוע/ה ויציב/ה, המסוגל/ת לספק לילדים את כל צרכיהם הפיזיים, הרגשיים והחינוכיים.
 • אני מתגורר/ת במקום קבוע, בטוח ונוח, המתאים לגידול ילדים.
 • אני בעל/ת השכלה וניסיון מקצועי, המאפשרים לי לספק לילדים את הטיפול והחינוך הטובים ביותר.
 • אני מקיים/ת קשר קבוע עם הילדים, ומשקיע/ת בהם זמן ומאמץ רב.

אני מודיע/ת בזאת לבית המשפט, כי אני מוכן/ה להגיע להסדר משמורת משותפת עם הנתבע/ת, במידה והוא/היא יהיה/י מוכן/ה לכך.

הנני מצהיר/ה, כי הנאמר בתצהיר זה הינו אמת לאמיתה, נכונה ומלאה, ואני מוכן/ה לעמוד עליו בפני בית המשפט.

ניתן ביום [תאריך]

[חתימה]

הערות

 • תצהיר הוא מסמך משפטי, המהווה עדות של אדם בפני בית משפט.
 • תצהיר חייב להיות חתום על ידי המצהיר/ה בפני עורך דין.
 • תצהיר צריך לכלול את הפרטים הבאים:
  • שם המצהיר/ה, גיל, מצב משפחתי, מקצוע וכתובת מגורים
  • העובדות והאירועים הנטענים בתצהיר
  • הנימוקים התומכים בטענות
  • הצהרה שהנאמר בתצהיר הוא אמת לאמיתה, נכונה ומלאה

במקרה של תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה, יש להוסיף לתצהיר את הפרטים הבאים:

 • מספר התיק בבית המשפט
 • שם התובע/ת ושם הנתבע/ת
 • נושא התצהיר

אם התצהיר מתייחס לנושאים רגישים, כגון משמורת על ילדים, יש להתייעץ עם עורך דין לפני הגשתו לבית המשפט.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן