לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:

בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.
בין מחלקות המשרד ניתן למנות את מחלקת המיסוי, המתמחה בטיפול בתיקי מיסוי אזרחיים, מיסים פליליים ומיסים בינלאומיים, מחלקת דיני עבודה ומחלקות נוספות המתמחות בתחומים ייחודים אחרים.

מחלקת דיני משפחה וירושה מתמחה, בליווי משפטי שוטף בנושאי גירושים, אפוטרופסות, צוואות וירושות ונושאים אחרים השייכים לתחום המשפחה.

מחלקת דיני המשפחה עוסקת בכל הקשור להליכי גירושין בין בני זוג. הגישה המנחה אותנו היא גישה גישורית, מתוך אמונה, כי גירושין בהסכמה ובהידברות עדיפים על ניהול הליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומכאיבים. במסגרת הליכי הגישור אנו מסייעים לבני הזוג המתגרשים להגיע להסכמות המוצאות ביטוין בסופו של התהליך בהסכם גירושין שנחתם בין הצדדים ומסייעים בידם בכל ההליכים הפורמאליים של אישור ההסכם וסידור הגט.

מודגש, כי מחלקת המשפחה במשרדנו צברה ניסיון רב והתמחות מיוחדת בתחומים הייחודיים לגירושין של חברי קיבוץ. בכלל זאת מתמחה משרדנו בתשלומי מזונות בקיבוץ המשתנה, בחלוקת רכוש תוך התייחסות להליכי שיוך דירות וכדומה.
תחום נוסף בו עוסקת מחלקת המשפחה הינו מינוי אפוטרופוס וטיפול בסוגיות הקשורות לחסויים ולאפוטרופוס עליהם. כמו כן נותנת המחלקה ייעוץ שוטף בענייני ירושה, לרבות הגשת בקשות לצו ירושה, וכן עריכת צוואות.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של דיני המשפחה והירושה, בין היתר בנושא : בית המשפט לענייני משפחה כפי שיוסבר להלן :

בישראל, בית משפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, בשבתו כבית משפט לענייני משפחה על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-‏1995. בסמכות בית המשפט לתת פתרון כולל לסך הבעיות המתעוררות בעת סכסוכים בתוך התא המשפחתי.

תחום הדינים שמטפל בסכסוכים בין בני זוג או בתוך המשפחה בכלל, הוא מורכב מאוד לאור העובדה שבעיות בין בני זוג נפרסים בדרך כלל על כלל תחומי המשפט כולו.
הרעיון היה ליצור מסגרת אחידה שבה ינדונו כל התביעות בין בני הזוג המתדיינים. כך נוצרת מסגרת אחת שיכולה לראות מולה את כל הבעיות בבת אחת ולהתייחס להכול. המטרה היחידה של שופטי המשפחה היא לפתור את הדיון ולכן הם נעזרים ביועצים מקצועיים מוסמכים ופטורים מדיני הראיות השגרתיים.

בית המשפט המחוזי דן בערעורים על פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה.

ברוב הערעורים דן בית המשפט בהרכב של שופט אחד, אולם בענייני משמורת ילדים ונושאים משיקים, כמו קביעת אבהות ואמהות, אימוץ והחזרת קטין חטוף על פי האמנה בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפה בינלאומית של ילדים דן בית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטים.

מאפיינים ייחודיים של בית משפט לענייני משפחה:  אין הגבלה בסכום התביעה (בתביעות כספיות), אין הגבלה בנושא התביעה, ישנה הסמכה לסטות מסדרי דין וראיות, קיימת הסמכה לשמוע תובענות בדלתיים סגורות (חסיון).

ע"פ חוק בית משפט לענייני משפחה, "בן משפחה" הוא: בן\בת זוג או ידוע\ידועה בציבור, ילד\ה, הורים, נכד\ה, הורי הוריו, אחיו ואחיותיו.

ע"פ חוק מניעת אלימות במשפחה, "בן משפחה" הוא: בן\בת זוג או ידוע\ידועה בציבור, הורה או בן זוג של הורה, סב\סבתא, צאצא או צאצא של בן\בת זוג, אח\אחות, אחיין\אחיינית, מי שאחראי לצרכי קטין ומתגורר עימו, קטין המתגורר עם אדם האחראי עליו.

כל בקשה המוגשת במסגרת תיק משפחה, למעט : מזונות וצו הגנה, כרוכה באגרה.

בית המשפט לענייני משפחה נוצר כדי לרכז את כל הסכסוכים בנושאי משפחה בבית משפט אחד. יתרון בולט בבית משפט לענייני משפחה הוא בכך שבהשוואה לסדרי הדין בכל בית משפט אחר, אין הוא כפוף לסדרי הדין והראיות כך שהוא יכול לאפשר לעצמו להיות גמיש יותר מאשר בתי משפט בהם הגישה המשפטית הרגילה שולטת, ולהפעיל שיקול דעת בהתאם לטובת העניין העומד לפניו.

עם זאת, סמכות עניינית משמעותית אחת לא הוגדרה לבית המשפט לענייני משפחה – הסמכות לדון בנושאי גירושין ומתן גט. נושאים הקשורים בנושאי גירושין בהם בית המשפט לענייני משפחה כן ידון כוללים נושאי מזונותחלוקת רכושאחזקת ילדים וכדומה. סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה בנושאים אלו היא סמכות מקבילה לזו של בית הדין הרבני.

כאמור, בית המשפט לענייני משפחה הוקם בשנת 1995. לבית המשפט לענייני משפחה  ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בענייני רכוש, משמורת ומזונות אישה.

העיקרון בביהמ"ש למשפחה הוא "משפחה אחת – שופט אחד". הרעיון בערכאה הזו הוא לאחד את כל התביעות שקשורות לגירושין אצל שופט אחד שיקבל את כלל הטיעונים וידון בהם לפי ראות עיניו. במקביל לשופט פועלת יחידת סיוע המורכבת מאנשי מקצוע, נועדה לעזור למשפחות הנמצאות בהליכים משפטיים, ולסייע לבית המשפט לענייני משפחה למלא את תפקידו.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן