לעזרה משפטית ומקצועית ראשונה או לתיאום פגישה דחופה, התקשרו למשרדנו:
צור קשר :

אמנות בינלאומיות

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

 לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת ביטוח לאומי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

 במסגרת מחלקת ביטוח לאומי המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי.

 ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הביטוח הלאומי, בין היתר בנושא : אמנות בינלאומיות כפי שיוסבר להלן :

1.      אמנות בינלאומיות דו-צדדיות

בריטניה

תאריך כניסה לתוקף: 1.11.57

פרוטוקול מתקן: 1.4.84

 מי מבוטח

אזרחי בריטניה וישראל, לרבות שכירים, עצמאים ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור עד 24 חודש; בהסכמה הדדית – עד 5 שנים.

עובדים בשירות הדיפלומטי, עובדי מדינה וחבר עובדים במפעלי תובלה ימית או אווירית – ללא הגבלת זמן. בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

זקנה, שאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה ומחלות מקצוע.

 מי זכאי

אזרחי ישראל או בריטניה העוברים ממדינה אחת לשנייה זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם.

קצבת ילדים משתלמת ע"י המדינה שבשטחה הילדים.

 תנאי הזכאות

בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והבריטית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עקרון צירוף תקופות ביטוח שאינן פחותות מ-12 חודשים להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה, שאירים ואמהות

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

טיפול רפואי – הזכאי לטיפול רפואי בארצו בגין פגיעה בעבודה זכאי לאותו טיפול בארץ השנייה.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך או למוסד שבמקום מגוריו, תוך תקופה שנקבעה בתחיקת המדינה המשלמת.

הולנד

תאריך כניסה לתוקף: 1.11.63

פרוטוקול מתקן: 1.9.85

תיקון: 1.12.03

 מי מבוטח

אזרחי הולנד וישראל, פליטים וחסרי נתינות, לרבות שכירים, עצמאים ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

עובד עצמאי העובד בשתי המדינות מבוטח במדינה שבה הוא מתגורר כרגיל.

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור עד 24 חודש ובהסכמה הדדית – לתקופה נוספת.

עובדי מדינה וציבור וחבר עובדים נייד במפעלי תובלה או תעופה ועובדים בכלי שיט – ללא הגבלת זמן.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

זקנה, שאירים, נכות, אמהות (בהקשר זה האמנה חלה על גמלאות בכסף בלבד, קרי דמי לידה, ולא על  אשפוז לצורך לידה), ילדים, אבטלה, נפגעי עבודה ומחלות מקצוע.

 מי זכאי

אזרחי ישראל או הולנד העוברים ממדינה אחת לשניים זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם.

קצבת ילדים משתלמת ע"י המדינה שבשטחה הילדים

 תנאי זכאות

בהתאם להוראת התחיקה הישראלית וההולנדית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה, שאירים ואמהות.

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך או למוסד שבמקום מגוריו, תוך תקופה שנקבעה בתחיקת המדינה המשלמת.

 צרפת

תאריך כניסה לתוקף: 1.10.66

 מי מבוטח

אזרחי צרפת וישראל, שהם שכירים, כעין שכירים ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור עד שנה. בהסכמה הדדית – לתקופה נוספת.

עובדים בשירות הדיפלומטי, עובדי מדינה וציבור וחבר עובדים במפעלי תובלה  – ללא הגבלת זמן. בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

זקנה, שאירים, ילדים, אמהות, נפגעי עבודה ומחלות מקצוע.

 מי זכאי

אזרחי ישראל או צרפת העוברים ממדינה אחת לשנייה זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם.

קצבת ילדים משתלמת ע"י המדינה שבשטחה הילדים.

 תנאי הזכאות

בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והצרפתית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח שאינן פחותות מ-12 חודשים להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה, שאירים, מחלות מקצוע, אמהות וילדים.

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

טיפול רפואי – מבוטח שנפגע בעבודה הנמצא במדינה השנייה זכאי לגמלאות בעין (כולל טיפול דחוף ואשפוז) גם אם שהייתו בה זמנית.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך או למוסד שבמקום מגוריו, תוך תקופה שנקבעה בחוק המדינה המשלמת.

 בלגיה

תאריך כניסה לתוקף: 1.5.73

 מי מבוטח

אזרחי בלגיה או ישראל, שהם שכירים, כעין שכירים ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור עד שנה ובהסכמה הדדית – לתקופה נוספת.

עובדי מדינה וחבר עובדים במפעלי תובלה – ללא הגבלת זמן.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

זקנה, שאירים, נפגעי עבודה ומחלות מקצוע.

 מי זכאי

אזרחי ישראל או בלגיה העוברים ממדינה אחת לשנייה זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם (לעניין זה תושב ישראל זכאי לקבל את קצבתו הישראלית בבלגיה רק אם החל לקבלה בישראל).

 תנאי הזכאות

בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והבלגית לגבי ענפי הביטוח השונים.

 גמלה

 חישוב הקצבה – אין צירוף תקופות ביטוח לקצבאות זקנה, שאירים או נכות. לקצבאות עקב מחלות מקצוע, יש אפשרות לצירוף תקופות עיסוק במקצוע.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך או למוסד שבמקום מגוריו, תוך תקופה שנקבעה בחוק המדינה המשלמת.

 אוסטריה

תאריך כניסה לתוקף: 1.12.74

 מי מבוטח

אזרחי אוסטריה וישראל, פליטים וחסרי נתינות שהם שכירים או עצמאיים ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו לתקופה עד 60 חודשים מבוטח במדינה השולחת. אפשר להאריך בהסכמה הדדית.

דיפלומטים ועובדים של חברת תעופה או תובלה ומעביד ציבורי מבוטחים בלי הגבלת זמן במדינה השולחת.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

זקנה, שאירים, נכות, אמהות, ילדים (סיוע משפחתי), נפגעי עבודה, מחלות מקצוע ואבטלה.

 מי זכאי

אדם הזכאי לקצבה עפ"י חוקי אחת ממדינות האמנה יכול לקבלה גם כאשר העתיק את מקום מגוריו לשטח המדינה השנייה, בשינויים המחויבים בענפי הביטוח השונים.

 תנאי הזכאות

בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והאוסטרית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח שאינן פחותות מ-12 חודשים להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה, שאירים, נכות, אמהות ואבטלה.

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

טיפול רפואי – על פי בקשת המוסד המוסמך ועל חשבונו.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך או למוסד שבמקום מגוריו.

 גרמניה

תאריך כניסה לתוקף: 1.5.75

תיקון: 1.1.87

 מי מבוטח

אזרחי גרמניה וישראל, פליטים שהם שכירים או עצמאים, ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו מבוטח במדינה השולחת ללא הגבלת זמן.

על ימאים חל הדין של כלי שיט.

על עובדי נציגות רשמית בעלי אזרחות של אותה נציגות חלים הדינים של אותה מדינה.

בהסכמה הדדית ניתן לשנות הסדרים אלה.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

זקנה, שאירים, נכות, אמהות, נפגעי עבודה ומחלות מקצוע.

 מי זכאי

אדם הזכאי לקצבה עפ"י חוקי אחת ממדינות האמנה יכול לקבלה גם כאשר העתיק את מקום מגוריו לשטח המדינה השנייה, בשינויים המחויבים בענפי הביטוח השונים.

 תנאי הזכאות

בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והגרמנית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה, שאירים, מחלות מקצוע ואמהות.

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

טיפול רפואי – על פי בקשת המוסד המוסמך ועל חשבונו.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך שבמקום מגוריו.

 שבדיה

תאריך כניסה לתוקף: 1.7.83

 מי מבוטח

אזרחי שבדיה וישראל, פליטים וחסרי נתינות, שכרים או עצמאים, ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל  דמי ביטוח

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור עד 36 חודשים; בהסכמה הדדית – לתקופה נוספת.

עובדי מדינה וציבור, חבר עובדים במפעלי תובלה או תעופה ועובדים בכלי שיט – ללא הגבלת זמן.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

זקנה, שאירים, נכות, אמהות, ילדים, אבטלה, נפגעי עבודה ומחלות מקצוע.

 מי זכאי

אזרחי ישראל או שבדיה העוברים ממדינה אחת לשנייה זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם.

קצבת ילדים משתלמת ע"י המדינה שבשטחה הילדים.

 תנאי הזכאות

בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והשבדית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח שאינן פחותות מ-12 חודשים להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה, שאירים, נכות, אמהות ואבטלה.

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

טיפול רפואי – מבטוח שנפגע בעבודה במדינה השנייה זכאי לטיפול רפואי דחוף. יולדת במדינה השנייה זכאית לאשפוז.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך או למוסד שבמקום מגוריו, תוך תקופה שנקבעה בחוק המדינה המשלמת.

 שוויץ

תאריך כניסה לתוקף: 1.10.85

 מי מבוטח

אזרחי שוויץ וישראל, פליטים וחסרי נתינות, שכירים או עצמאיים, ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור עד 24 חודש. בהסכמה הדדית- לתקופה נוספת.

עובדי מפעל תעופה הנשלחים לזמן מוגבל – לאותו זמן.

עובדי מדינה וציבור, חבר עובדים במפעלי תובלה או תעופה ועובדים בכלי שיט – ללא הגבלת זמן.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

זקנה, שאירים ונכות.

 מי זכאי

אזרחי ישראל או שוויץ העוברים ממדינה אחת לשנייה זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם.

 תנאי הזכאות

בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והשוויצרית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח שאינן פחותות מ-12 חודשים להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה ושאירים.

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך או למוסד שבמקום מגוריו, תוך תקופה שנקבעה בחוק המדינה המשלמת.

 איטליה

תאריך כניסה לתוקף: 21.11.89

מי מבוטח

אזרחי איטליה וישראל המועסקים בשטח ארצה של המדינה האחרת.

 מניעת כפל דמי ביטוח

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור עד 36 חודשים, עם אפשרות הארכה ל-12 חודשים נוספים. בהסכמה הדדית יש אפשרות להארכה נוספת.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

לא כלולים עדיין באמנה זו.

 מי זכאי

תושבי איטליה או ישראל המועסקים במדינה האחרת ע"י אותו מפעל שעל עובדיו הם נמנים בדרך כלל ימשיכו להיות כפופים לתחיקתה של המדינה ממנו נשלחו לעבוד במדינה השנייה.

 גמלה

השגת האישור – מהמוסד בארץ המוצא לפני צאתו של העובד לעבודה במדינה השנייה.

 פולין

תאריך כניסה לתוקף: 31.12.91

 מי מבוטח

אזרחי פולין וישראל הזכאים לקבל קצבת נפגעי עבודה ומחלות מקצוע.

 ענפי הביטוח

נפגעי עבודה ומחלות מקצוע.

 תנאי הזכאות

בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והפולנית לגבי ענף נפגעי עבודה ומחלות מקצוע.

 גמלה

חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך או למוסד שבמקום מגוריו.

 דנמרק

תאריך כניסה לתוקף: 1.4.96

 מי מבוטח

אזרחי דנמרק וישראל, פליטים וחסרי נתינות שהם שכירים או עצמאיים, ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור עד שנתיים. בהסכמה הדדית – עד לסיום העבודה.

עובדי מדינה וציבור ועובדים של חברות תעופה או תובלה – ללא הגבלת זמן.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

זקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה ומחלות מקצוע, אמהות וילדים.

 מי זכאי

אזרחי ישראל או דנמרק העוברים ממדינה אחת לשנייה זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם.

קצבת ילדים משתלמת ע"י המדינה שבשטחה הילדים.

 תנאי הזכאות

בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והדנית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח שאינן פחותות מ-12 חודשים להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה, שאירים, נכות, אמהות ומחלות מקצוע.

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

טיפול רפואי – מבוטח שנפגע בעבודה במדינה השנייה זכאי לטיפול רפואי דחוף.

אישה היולדת במדינה השנייה זכאית לאשפוז.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך שבמקום מגוריו.

 פינלנד

תאריך כניסה לתוקף: 1.9.99

 מי מבוטח

אזרחי פינלנד וישראל, פליטים וחסרי נתינות שהם שכירים או עצמאים, ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

עובד שנשלח לעבוד במדינה השנייה ע"י מעבידו ישלם דמי ביטוח במדינה ממנה נשלח ויהיה פטור במדינה בה הוא עובד עד שלוש שנים, עם אפשרות לתקופה נוספת.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

זקנה, שאירים, נכות כללית, נפגעי עבודה, אמהות וילדים.

 מי זכאי

אזרחי ישראל או פינלנד העוברים ממדינה אחת לשנייה זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם. קצבת ילדים משתלמת ע"י המדינה שבשטחה הילדים.

 תנאי הזכאות

בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והפינית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח שאינן פחותות מ-12 חודשים להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה, שאירים ונכות.

 גמלה

חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

טיפול רפואי – מבוטח שנפגע בעבודה במדינה השנייה זכאי לטיפול רפואי נדרש.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך שבמקום מגוריו.

 אורוגוואי

תאריך כניסה לתוקף: 1.11.99

 מי מבוטח

 אזרחי אורוגוואי וישראל, שכירים או עצמאים, ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

 עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו ישלם דמי ביטוח במדינה ממנה נשלח והיה פטור במדינה בה הוא עובד עד שנתיים, עם אפשרות לתקופה נוספת.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

 זקנה, שאירים, נכות כללית, נפגעי עבודה, אמהות וילדים.

 מי זכאי

 אזרחי ישראל או אורוגוואי העוברים ממדינה אחת לשנייה זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם.

 תנאי הזכאות

 בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והתחיקה של אורוגוואי לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח שאינן פחותות מ-12 חודשים להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה, שאירים ונכות.

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא

הושלמה תקופת אכשרה.

 טיפול רפואי – יולדת במדינה השנייה זכאית לאשפוז.

הגשת תביעה – למוסד המוסמך שבמקום מגוריו.

 צ'כיה

תאריך כניסה לתוקף: 1.7.02

 מי מבוטח

 אזרחי צ'כיה וישראל, פליטים וחסרי נתינות שהם שכירים או עצמאים, ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

 עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור עד 36 חודשים.

עובדי ציבור ואנשי צוות של כלי שיט – ללא הגבלת זמן.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

 זקנה, שאירים, נכות כללית, נפגעי עבודה, מחלות מקצוע, אמהות וילדים.

 מי זכאי

 אזרחי ישראל או צ'כיה העוברים ממדינה אחת לשנייה זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם.

קצבת ילדים משתלמת ע"י המדינה שבשטחה הילדים.

 תנאי הזכאות

 בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והצ'כית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח בענפי זקנה, שאירים, נכות ואמהות.

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

 טיפול רפואי – מבוטח שנפגע בעבודה במדינה השנייה זכאי לטיפול רפואי דחוף.

יולדת במדינה השנייה זכאית לאשפוז.

 הגשת תביעה – למוסד המוסמך או למוסד שבמקום מגוריו, תוך תקופה שנקבעה בחוק המדינה המשלמת. 

 קנדה

תאריך כניסה לתוקף: 1.9.03

 מי מבוטח

 אזרחי קנדה וישראל, פליטים, חסרי נתינות שהם שכירים או עצמאים.

 מניעת כפל דמי ביטוח

 עובד שכיר כפוף לתחיקה של המדינה שבשטחה הוא עובד.

עובד עצמאי העובד בשתי המדינות מבוטח במדינה שבה הוא מתגורר כרגיל.

עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור במדינה שבה הוא עובד עד חמש שנים. בהסכמה הדדית- לתקופה נוספת.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

 לא כלולים עדיין באמנה זו.

 מי זכאי

 אזרחי ישראל או קנדה העובדים או המתגוררים באחת משתי המדינות.

 גמלה

 הגשת האישור – מהמוסד המבטח בארץ המוצא לפני צאתו של העובד אל המדינה השנייה, או ממדינת השהות בטרם שובו לארץ המוצא.

 נורווגיה

תאריך כניסה לתוקף: 1.4.08

 מי מבוטח

 אזרחי נורווגיה וישראל, לרבות פליטים וחסרי נתינות שהם שכירים, עצמאים, עובדי ציבור, ובני משפחותיהם.

 מניעת כפל דמי ביטוח

 עובד שנשלח למדינה השנייה ע"י מעבידו פטור עד חמש שנים.

עובדי מדינה וציבור וחבר עובדים נייד במפעלי הובלה או תעופה, עובדים בכלי שיט ועובדים על מתקנים לגילוי וניצול משאבים תת ימיים – ללא הגבלת זמן.

בתקופת הפטור קיימת הדדיות לפיה העובד והמעביד פטורים מתשלום דמי ביטוח במדינה אליה נשלח העובד.

 ענפי הביטוח

 זקנה, שאירים, נכות כללית, נפגעי עבודה, מחלות מקצוע, אמהות וילדים.

 מי זכאי

 אזרחי ישראל או נורווגיה העוברים ממדינה אחת לשנייה זכאים לקבל את קצבתם בארץ מגוריהם. קצבת ילדים משתלמת ע"י המדינה שבשטחה הילדים. 

 תנאי הזכאות

 בהתאם להוראות התחיקה הישראלית והנורווגית לגבי ענפי הביטוח השונים, בתוספת עיקרון צירוף תקופות ביטוח להשלמת תקופות אכשרה לקבלת הקצבה בענפי זקנה, שאירים ואמהות.

לגבי ענפי הביטוח זקנה ושאירים – לא ילקחו בחשבון תקופות ביטוח הפחות מ-12 חודשים.

 גמלה

 חישוב הקצבה – לפי תחיקתה של כל מדינה. יש אפשרות לצירוף תקופות ביטוח, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה.

 הגשת תביעה – למוסד המוסמך או למוסד שבמקום מגוריו.

  2.      אמנות רב צדדיות

אמנה 102

אמנה בדבר סטנדרטים מינימאליים בביטוח סוציאלי (בתוקף לגבי ישראל מ- 16.12.56).

אמנה 19

 אמנה בדבר שוויון דין לעובדים אזרחים ולעובדים זרים בנוגע לפיצויי עובדים בעד תאונות (בתוקף לגבי ישראל מ-5.5.58).

 אמנה 48

 אמנה בדבר שמירת זכויות קצבה של מהגרים (בתוקף לגבי ישראל מ-16.1.64).

 אמנה 118

 אמנה בדבר שוויון דין לאזרחים וללא אזרחים בביטוח סוציאלי (בתוקף לגבי ישראל מ-9.6.66). 

ביטוח לאומי – טפסים בהקשר לאמנות בינלאומיות
טופס בקשה לקבלת מידע בעקבות פסקי הדין מחודש יוני 2009
טופס פרטים נוספים עבור מי שמתגורר בישראל ותובע קצבאות מהמוסד לביטוח סוציאלי באוסטריה
טופס פרטים נוספים לקצבת זקנה עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
טופס פרטים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
או חייגו: 1-700-700-088
דילוג לתוכן