אחריות חברתית

כולם מדברים על זה, מנהלים מתהדרים בזה, אבל רק בודדים יודעים מה זו בדיוק אחריות חברתית. בארץ המונח הזה הפך לשם נרדף של תרומה לקהילה, אבל אחריות חברתית היא הרבה יותר מכסף. מדובר קודם כל בהתחשבות ובדאגה ללקוחות, לעובדים ולסביבה.
 
מהי אחריות חברתית?
 
באופן תיאורטי, כשמדברים על אחריות חברתית מדברים על שלושה נושאים: סביבתיים, חברתיים וכלכליים.
בשנים האחרונות מתעצמת ברחבי העולם תפיסת האחריות החברתית של חברותעסקיות.
 
עסקים בעולם נמדדים ומוערכים כיום באמצעות  שיטת מדידה הבוחנת לא רק אתההצלחה הפיננסית של הפירמה, אלא גם  את האופן בו היא מנהלת את עסקיה – במימדמחויבותה לחברה ולקהילה ובמימד מחויבותה לאיכות הסביבה.
 
עקרונות אחריות חברתית:
 
1. Beyond compliance – כל מה שמעל לחוק הכתוב. ההנחה היא שהחוקים מתבצעים גם כך. אין הכוונה היא לביצוע החוק אלא כל מה שמעבר.
 
2. אחריות לכל שרשרת הפעילות של הארגון: מחויבות לתהליך אחריות חברתית חוצה ארגון ואפילו ספקים. הרעיון הוא לראות את האחריות החברתית קונספט פעילות.
 
3. אימוץ תקנים בינ"ל, אמנות או מסמכים מנחים
 
4. אימוץ עקרונות של שקיפות ומתן דין וחשבון (accountability) להכליל את סעיפי אחריות חברתית, בתוך הדוח"ות הכספיים.
 
5. שיתוף מחזיקי עניין – stakeholder engagement   – להכניס את בעלי העניין בחברה, לפעילות חברתית.
 
6. ניהול אתיקה – יצירת קוד אחריות חברתית על כל חלקיו.
 
תחומים של אחריות חברתית בארגון:
נקדים ונציין, שאין אף ארגון ישראלי, המנהל אחריות חברתית (לא עמותות, לא ארגון פרטי או ציבורי). 
ארגונים מתנהלים בצורה יותר או פחות טובה, אבל כיום אין לאף ארגון דיסציפלינה מסודרת של אחריות חברתית.
 
באופן כללי, נושאי אחריות חברתית באים לידי ביטוי במסגרת תחומי ניהול שונים ומגוונים, המוכרים מכל ארגון בכל מגזר.
 
כוחות להנעת אחריות חברתית:
 
צרכניםConsumer international – ארגון צרכנים אמריקאי רב עוצמה שגורם לחברות תעשייתיות להתיישר לפי עקרונות חברתיים. דוג' NIKE –התרומה של נייק לקהילה בארה"ב היתה גבוהה מאד. נתנו הרבה מאד כסף כדי שעוד ועוד אמריקאים יקנו את המוצרים של נייק אבל באותו הזמן ניצלו ילדים במדינות מתפתחות לתפור את המוצרים הללו. חרם הצרכנים כפה על נייק, בין השאר, לתרום לקהילה במקומות שבהם היא מייצרת (בעולם ה-3) ולא במקומות בהם היא מוכרת.
 
תאגידים: לתאגידים יש כוח לכפות על הספקים לקחת על עצמם סטנדרטים של אחריות חברתית. לדוגמה חברת Unilever השותפה בשטראוס גלידות גרמה לכך שהחברה הישראלית אימצה את תקן SA8000 (תקן העסקה הוגנת), בדומה לשותפים עסקיים אחרים של Unilever.
 
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס פועלים כל העת לשפר את ביצועינו החברתיים והסביבתיים לרווחתם של בעלי הענייןהשונים שלנו, ביניהם : עובדים, צרכנים, לקוחות, ספקים ועוד.
 
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מקיימים פעילויות רבות ומגוונות בנושא מתוך תחושת אחריות ומחויבות חזקה לחברהולסביבה, וכן מתוך הרגשת שליחות המשתלבת ביכולת להניע, להשפיע לטובה ולשפר.
 
על רקע הדאגה הגוברת והולכת בעולם לעתידו של כדור-הארץ ומתוך הכרה באחריותנולשמור על הסביבה, גובשה ב"יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס"מדיניות סביבתית מוצהרת.
 
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס חרט על דגלו עיקרון מוביל: אנו מנהלים את עסקינו בדרכים המצמצמות את הפגיעהבסביבה מתוך אחריות גם לדורות הבאים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס שם לו למטרה להיות המשרד המובילבישראל בנושא איכות הסביבה, תוך מחויבות מתמשכת לשיפורים.
 
כדי להוציא לפועל את מדיניותנו הקמנו מערכת ניהול סביבתיתמטרתה היאליישם מסגרת עבודה המחויבת לשימור הסביבה בה אנו פועלים- לרבות האויר, המים, הקרקעהמשאבים הטבעיים, החי, הצומח, בני האדם ויחסי הגומלין בין כל הגורמים.
 
רמת המחויבות, ההזדהות והמקצוענות של עובדינו היא מקור לגאווה, היא הבסיסלהצלחתנו העסקית. לכן, אנו חותרים לעצב משרד שכל אחת ואחד מהם יהיה גאה לעבוד בו במסגרת זו, יש ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס המחויבות לספק בטיחות, הוגנות, אתגר, תגמול ופיתוח מקצועי לכלעובד
 
כמשרד עורכי דין ויועצי מס מוביל בשוק הישראלי, אנו מיישמים באופן מלא ומוחלט את כל חוקיהעבודה והחוקים הקשורים לסביבת העבודה במדינת ישראל.

סביבת העבודה המתקדמת שלנוכוללת סל הטבות מגוון ומקיף לעובד ולמשפחתו: מענק אישי שנתי הנגזר מביצועי הפירמהוביצועי העובד, ביטוח בריאות לעובד ולבני משפחתו,מתנות חגים, פעילויות רווחה , אירועים ועוד. מערכת יחסי העבודה שלנו הוגנת ושקופה. כל המידע הרלוונטי אודותזכויות וחובות, כמו גם נהלים ותהליכים מוצגים באופן בהיר, ברור וידידותי.
 
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס גאים להיות מעסיק, המעודד שונות (Diversity)  תעסוקתית.
 
עובדי יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מייצגיםאת כל מגוון קשת העדות והלאומים של החברה הישראלית.
 
בנוסף, אנו מקפידים על קיומה שלסביבת עבודה נגישה, המעניקה הזדמנות נאותה לבעלי מוגבלויות פיזיות.
 
חזון"יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס" מציב לנו את האתגר להמשיך להוביל באמצעות מפגשים של חווית שירות, הנאה ותועלתלא רק עם צרכנים ולקוחות אלא גם ואולי בעיקר עם עובדינו.
 
זו הדרך בה "יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס"צועדים.